<b>Il-Malti. 1925-1934

Il-Malti : Rivista tal-Akkademja tal-Malti. 1925-1934Il-Malti. 1(1925)1

Remark: The articles are searchable: Enter CTRL+f.

P.S. The degree of searchability is dependent on the quality of the photographed pages, which is somewhat uneven.01 L-Ewwel Kelmiet / G. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 1(1925)1(3-5) click here

02 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 1(1925)1(6-9) click here

03 L-Ilma li nixorbu / [T. Zammit]. Il-Malti. 1(1925)1(10-12) click here

04 Ortografia Maltese. Il-Malti. 1(1925)1(12) click here

05 Il-Ħolma twettqet / P. Il-Malti. 1(1925)1(13) click here

06 Fil-Jum illi Mons. Mikiel Gonzi kien ikkunsagrat Isqof ġdid ta' Għawdex ... / Dun Karm. Il-Malti. 1(1925)1(14) click here

07 Nagħmlu l-ġdid / K. Sant. Il-Malti. 1(1925)1(15) click here

08 Il-Miġja f'Malta tar-Re u r-Reġina ta' Napli u Sqallija / Ġ. Gatt. Il-Malti. 1(1925)1(16-18) click here

09 Mistoqsijiet u Tweġibiet / [A. Cremona]. 1(1925)1(19) / [A. Cremona]. Il-Malti. 1(1925)1(19) click here

10 Il-Grammatka Maltija fiċ-Ċokon. / F.S. Caruana. Il-Malti. 1(1925)1(20-23) click here

11 X'Jiktbulna. Il-Malti. 1(1925)1(24-26) click here

12 L-Iskrittura mqaddsa u kif inhi mnebbha mn-Alla / K. Cortis. Il-Malti. 1(1925)1(26-27) click here

13 It-Trobbija tat-Tfal / G. Micallef Goggi. Il-Malti. 1(1925)1(28-29) click here

14 Xinhi l-Ħajja tal-Bniedem / S. Agius. Il-Malti. 1(1925)1(30) click here

15 Kif bdiet u mxiet il-Għaqda. Il-Malti. 1(1925)1(31-32) click here

Il-Malti. 1(1925)2

01 Kelma lill-ħbieb u oħra lil l-egħdewwa... . Il-Malti. 1(1925)2(33-34) click here

02 "Xinhu l-Malti safi" / A. Cremona. [Review by] G. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 1(1925)2(34) click here

03 Il-Għerien ta' Ħal-Saflieni / [T. Zammit]. Il-Malti. 1(1925)2(35-37) click here

04 Lil Malta (Għanja) / Dun Karm. Il-Malti. 1(1925)2(38) click here

05 Il-Kastell Sant'Anġlu / G.M. Farrugia. Il-Malti. 1(1925)2(39-40) click here

06 Id-Dud u l-Mard / H. Il-Malti. 1(1925)2(41-42) click here

07 Il-Gjublew / P. Indrì. [Review]. Il-Malti. 1(1925)2(42) click here

08 Il-Grammatka Maltija fiċ-Ċokon (cont.) / F.S. Caruana. Il-Malti. 1(1925)2(43-46) click here

09 Tislima u Ferħa lill-"Malti" (fit-tieni ħarġa tiegħu) / M. Il-Malti. 1(1925)2(47-48) click here

10 Tnehida [poetry] / C. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 1(1925)2(48) click here

11 Mistoqsijiet u Tweġibiet / [A. Cremona]. Il-Malti. 1(1925)2(49-50) click here

12 Malta Qadima / R. Briffa. Il-Malti. 1(1925)2(51-52) click here

13 Il-Mard tat-Tfal / P.P. Agius. Il-Malti. 1(1925)2(53-54) click here

14 Il-Għażżien... V.M.B. Il-Malti. 1(1925)2(55-56) click here

15 X'Kitbulna u x'weġibna [correspondence between] / C.A. Nallino, F.S. Caruana. Il-Malti. 1(1925)2(57-59) click here

16 It-Tallaba (minn ta' Matilde Serao) / Ġ. Micallef Goggi. Il-Malti. 1(1925)2(60-61) click here

17 Għal Ċimiterju / Dun Pawl. Il-Malti. 1(1925)2(62) click here

18 Kif bdiet u mxiet il-Għaqda (cont.). Il-Malti. 1(1925)2(63-64) click here

19 Mis-Senat. Bejnietna. Il-Malti. 1(1925)2(65-66) click here

Il-Malti. 1(1925)3

01 Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti : 1920-25. Il-Malti. 1(1925)3(65) click here

02 Il-Bravi fid-Dar ta' Luċija / Dun Pawl. Il-Malti. 1(1925)3(66-69) click here

03 X'Qasma ta' Qalb! / C.M.D. Il-Malti. 1(1925)3(69) click here

04 Il-Kastell Sant'Anġlu (cont.) / G.M. Farrugia. Il-Malti. 1(1925)3(70-72) click here

05 Id-Dwell f'Malta fi Żmien l-Ordni / Ġ. Gatt. Il-Malti. 1(1925)3(73-77) click here

06 Tbeżbiża / S. Il-Malti. 1(1925)3(77) click here

07 Il-Grammatka Maltija fiċ-Ċokon (cont.) / F.S. Caruana. Il-Malti. 1(1925)3(78-80) click here

08 Innu / G.M.A. Il-Malti. 1(1925)3(81) click here

09 Mistoqsijiet u Tweġibiet / [A. Cremona]. Il-Malti. 1(1925)3(82) click here

10 Il-Kelma "Ħal" / G.V. Il-Malti. 1(1925)3(82) click here

11 Qiegħ il-Baħar / M. Il-Malti. 1(1925)3(83-85) click here

12 Nimxu l-Quddiem / K. Sant. Il-Malti. 1(1925)3(85) click here

13 It-Tilqim / S.B. Il-Malti. 1(1925)3(86-88) click here

14 Ġens il-Malti / R. Briffa. Il-Malti. 1(1925)3(89) click here

15 X'Kitbulna u x'weġibna [correspondence between] / A. Vaccari, A. Cremona. Il-Malti. 1(1925)3(90-93) click here

16 It-Tallaba (minn ta' Matilde Serao) (cont.) / Ġ. Micallef Goggi. Il-Malti. 1(1925)3(94-95) click here

17 Kif bdiet u mxiet il-Għaqda (cont.). Il-Malti. 1(1925)3(96) click here

Il-Malti. 1(1925)4

01 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 1(1925)4(97-99) click here

02 Ħsibijiet / Dun Karm. Il-Malti. 1(1925)4(99) click here

03 Il-Katakombi / [T. Zammit]. Il-Malti. 1(1925)4(100-103) click here

04 Lill-Kittieba tal-Malti / P. Il-Malti. 1(1925)4(103) click here

05 Ik-Kapell u s-Sejf ta' La Valette / G.M. Farrugia. Il-Malti. 1(1925)4(104-106) click here

06 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ordni (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 1(1925)4(107-111) click here

07 Il-Kelma "Ħal" / [T. Zammit]. Il-Malti. 1(1925)4(112) click here

08 Il-Grammatka Maltija fiċ-Ċokon (cont.) / F.S. Caruana. Il-Malti. 1(1925)4(113-116) click here

09 Bejn żewġt iqlub / [A. Cremona]. Il-Malti. 1(1925)4(117-122) click here

10 Lill-Qamar / V.M.B. Il-Malti. 1(1925)4(123-128) click here

11 X'jiktbulna. Il-Malti. 1(1925)4(128) click here

12 It-Tallaba (minn ta' Matilde Serao (cont.) / Ġ. Micallef Goggi. Il-Malti. 001(1925)4(129-130) click here

Il-Werrej ta' l-ewwel sena [1925] click here

Il-Malti. 2(1926)1

01 It-tieni sena. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.3-4) click here

02 Frâk / [Dun Karm]. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.4) click here

03 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.5-7) click here

04 Lill-Kittieba / P. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.7) click here

05 Il-Mużew il-ġdid / [T. Zammit]. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.8-9) click here

06 Il-Qima ta' Ġunone u l-Knisja ta' Santa Marija della Porta / S. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.10-13) click here

07 Il-Għarbiel tal-Ħarir Irqiq / V.M.B. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.13) click here

08 Xenqit ir-raba' / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.14-15) click here

09 Frâk / [Dun Karm]. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.15) click here

10 Il-Kelma "Ħal" / Ġ. Micallef, G.V., C. Dessoulavy. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.16-20) click here

11 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ordni (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.21-25) click here

12 Il-Vokali tal-Lsien Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.26-30) click here

13 Il-Palazz ta' Inkiżitur tal-Birgu / G.M. Farrugia. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.31-34) click here

14 Il-Kappell u s-Sejf ta' La Valette / Dun Karm, Ġ. Gatt. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.35-36) click here

Il-Malti. 2(1926)2

01 Il-Vokali tal-Lsien Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.37-38) click here

02 L-Ilsien Malti / S.M. Zarb. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.39-46) click here

03 Naħa jew Naħħa / P.P. Saydon. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.46) click here

04 X'jiswa l-Malti / Dun Pietru Pawl. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.47-49) click here

05 Dwar il-Kelma "Laħwa" / G.V., [A. Cremona]. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.49-50) click here

06 L'Isem Ta' Għawdex / P.P. Saydon. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.51-52) click here

07 Il-Ħaġra ta' Majmuna / [T. Zammit]. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.53-55) click here

08 Il-Kelma "Ħal" / A. Cremona. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.56-61) click here

09 Għoxrin sena wara ... / S. Malti. 2(1926)2(/ 8;un.61-62) click here

10 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ingliżi / Ġ. Gatt. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.63-65) click here

11 Dawra Arkeöloġika ma' dwar il-Birgu / G.M. Farrugia. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.66-72) click here

Il-Malti. 2(1926)3

01 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.73-75) click here

02 Il-Malti / Ġ. Vella. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.76-81) click here

03 Frâk / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.81) click here

04 Il-Kelma "ta" fl-Malti / S.M. Zarb. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.82-84) click here

05 Il-Lsien Malti / A. Cremona. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.85-88) click here

06 Lill-Farfett / R. Briffa. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.88) click here

07 Mita tħobb... / Ġ. Bonnici. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.89-94) click here

08 Mannarinu / G.M.A. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.95-96) click here

09 Id-dnub ma jorqodx; Il-Ħmar tas-sienja / D.G.S. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.97-98) click here

10 Ħsieb / R.M.B. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.98) click here

11 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ingliż (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.99-103) click here

12 Nofs-il-lejl sajfi / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.103) click here

13 Tiswija ta' Ktiba / G.V. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.104-105) click here

14 Il-Kelma "Għamuda" / P.P. Saydon, A. Cremona. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.105-106) click here

15 Biblijografija / P.P. Saydon, A. Cremona. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.107-112) click here

Il-Malti. 2(1926)4

01 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.113-117) click here

02 Il-Fuħħar / [T. Zammit]. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.118-120) click here

03 Is-Semin u l-ilsien tagħhom (cont.) / S.M. Zarb. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.121-125) click here

04 Il-Ġurdiena u l-Lifgħa / G.B. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.126-128) click here

05 "Int Alla Ħanin" / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.129) click here

06 Il-Kelma "ta" fl-Ilsien Malti / A. Cremona. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.130-132) click here

07 Il-Konkors tagħna / F.S. Caruana, Ġ. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.133) click here

08 Hena u Ġid / Ġ. Galea. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.133-138) click here

09 Il-Knisja ta' San Larenz tal-Birgu / G.M. Farrugia. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.139-143) click here

10 Ferħa bla Temma / [T. Zammit]. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.143) click here

11 Mistoqsijiet u Tweġibiet / [A. Cremona]. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.144a) click here

12 F'Autograph / S. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.144b) click here

13 Biblijografija / Foros, S. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.145-148) click here

Il-Werrej tat-tieni sena [1926] click here

Il-Malti. 2(1926). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università

01 Lil l-Imseħbin fi Il-Malti / G.M.A. Il-Malti. 2(1926)(2). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

02 In-Nemel / F. Calleja. Il-Malti. 2(1926)(3-7). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

03 Xebh / R. Briffa. Il-Malti. 2(1926)(8). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

04 Għożżieb u Miżżewġin / G. Galea. Il-Malti. 2(1926)(9-13). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

05 Qomt naħseb / C. Cassar. Il-Malti. 2(1926)(14-15). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

06 Għax miet?... / Ġ. Bonnici. Il-Malti. 2(1926)(16-22). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

07 Ftakar / J.P. Vassallo. Il-Malti. 2(1926)(23). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

08 Epithalamion / R. Briffa. Il-Malti. 2(1926)(24). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

09 Is-Sebât Ijiem tal-Ħolqien / C. Vassallo. Il-Malti. 2(1926)(25-30). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

10 Funerali Maltin / W. Fava. Il-Malti. 2(1926)(31-32). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

Il-Malti. 3(1927)1

01 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.3-6) click here

02 Il-bini b'ħaġar kbir tal-gżejjer tagħna / [T. Zammit]. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.7-10) click here

03 Il-għanja tal-malti lil Marija / Gidi. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.11-12) click here

04 Jum il-Miġja ta' San Pawl f'Malta / P.P. Saydon. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.13-17) click here

05 Il-Konkors tagħna II. "Toninu" / Ġ. Bonnici. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.18-22) click here

06 "Poëta" / Dun Karm. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.23) click here

07 Pawlu Bellanti / [T. Zammit]. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.24) click here

08 Id-dubbiena / G. Busuttil. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.25-27) click here

09 Għall-Professjoni ta' Soru / Dun Pawl. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.27) click here

10 Il-Knisja ta' San Lawrenz tal-Birgu (cont.) / G.M. Farrugia. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.28-31) click here

11 Kif tgħid sewwa? / G.V. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.31-32) click here

12 Il-Malti u l-Għarbi / S.M. Zarb. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.33) click here

13 Mistoqsijiet u Tweġibiet / [A. Cremona]. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.34) click here

14 Biblijografija / Foros, S. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.35-36) click here

Il-Malti. 3(1927)2

01 Is-Semin u l-ilsien tagħhom (cont.) / S.M. Zarb. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.37-41) click here

02 Id-Dfin ta' Niesna fl-Imgħoddi / [T. Zammit]. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.42-45) click here

03 Id-Demus / G.B. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.46-49) click here

04 Sajf / Dun Pietru Pawlu. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.50) click here

05 Tagħrif żgħir / P.P. Saydon. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.51-52) click here

06 Non omnis moriar ... Dun Karm. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.53-56) click here

07 Inżul ix-xemx / Gidi. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.56) click here

08 Il-Konkors tagħna III. "Xagħar Safrani" / G. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.57-59) click here

09 Tifkiriet / C. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.59) click here

10 Kif titqassam l-istorja tal-Knisja fi żmenijiet u taqsimiet / P.G. Paris. Il-Malti. 3(1927)(Ġun.60-63) click here

11 Ġrieden u Firien / G. Busuttil. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.64-67) click here

12 Ħajjet l-Ilmiet / M. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.68-69) click here

13 It-Torri ta' l-Arloġġ tal-Birgu / G.M. Farrugia. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.70-74) click here

14 L-ittra w fil-Lsien Malti / Ġ. Gatt. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.75-76) click here

Il-Malti. 3(1927)3

01 Ġ. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.77) click here

02 Kif insabet il-Kitba u l-Alfabet / S.M. Zarb. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.78-83) click here

03 Il-Moħriet / [T. Zammit]. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.84-88) click here

04 Id-Dud / G. Busuttil. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.89-91) click here

05 Tagħrif żgħir / P.P. Saydon. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.92-95) click here

06 Fejn hu midfun Mattija Preti / Ġ. Gatt. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.96-98) click here

07 Tmiem il-jasar / S. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.98) click here

08 Il-Għul u Dagħbub / G.B. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.99-102) click here

09 Paċikku / Ġ. Bonnici. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.103-108)173. click here

Il-Malti. 3(1927)4

01 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.109-113) click here

02 Lil Alla / C. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.113) click here

03 Kif insabet il-Kitba u l-Alfabet / S.M. Zarb. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.114-117) click here

04 Għodod tal-Biedja / [T. Zammit]. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.118-121) click here

05 Wirdien / G. Busuttil. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.122-123) click here

06 Lis-sigarrett / Dun Karm. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.123) click here

07 Niċeċ u Statwi / Ġ. Gatt. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.124-125) click here

08 Il-Wirja tal-għadam niexef / Dun Pietru Pawl. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.126-127) click here

09 L-Irjieħ / A. Cremona. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.128-135) click here

10 Biblijografija / Foros, S. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.136-138) click here


Il-Werrej tat-tielet sena [1927] click here

Il-Malti. 4(1928)1

01 Il-Belt / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.3-5) click here

02 Kif insabet il-Kitba u l-Alfabet / S.M. Zarb. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.6-11) click here

03 Il-Għanja tal-Għid / P.P. Saydon. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.12-14) click here

04 Nofs-inhar Sajfi / R. Briffa. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.14) click here

05 Niċeċ u Statwi (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.15-16) click here

06 Min kien Jusef / G.B. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.17-21) click here

07 L-hinn min-natura hemm Alla! / Dun Karm. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.22-23) click here

08 Il-Flus tal-Ħares / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.23-25) click here

09 Alla! Alla! / C. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.26) click here

10 Tqassir għall-kitba Maltija / A. Nicholas. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.27-31) click here

11 Mistoqsijiet u Tweġibiet / [A. Cremona]. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 4(1928)2

01 Il-Belt. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.33-35) click here

02 Il-Vokali tal-verb Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.36-39) click here

03 Santa Liena fil-gżejjer tagħna / G. Dimech De Bono. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.40-44) click here

04 Għal Professjoni ta' Soru (cont.) / Dun Pawl. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.44) click here

05 Niċeċ u Statwi (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.45-46) click here

06 Kelb rieqed la tqajmux / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.47-48) click here

07 Lil-Ommi / C. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.49) click here

08 Id-Daħla ġo l-Mdina tal-Gran mastru Zondadari / G. Busuttil. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.50-54) click here

09 Min sab l-ewwel magna tal-ħjata / G. Grixti. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.55-57) click here

10 Il-Madonna taz-Zuntier jew il-Kappella tal-għadam / B. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.58) click here

11 Tqassir għall-kitba Maltija / A. Nicholas. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.59-61) click here

12 Kif bdiet u mxiet il-Għaqda / F.S. Caruana. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.62-64) click here

13 Kotba tal-Bibbja bil-Malti / S. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.64) click here

Il-Malti. 4(1928)3

01 Il-Kongress tal-Orjentalisti f'Oxford. Il-Malti. 4(1928)3(Set.p.65-70) click here

02 Ġnien is-sultan / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)3(Set.71-73) click here

03 Il-Ġnien Botanku f'Malta / P. Il-Malti. 4(1928)3(Set.73-74) click here

04 Is-Semin u l-ilsien tagħhom (cont.) / S.M. Zarb. Il-Malti. 4(1928)3(Set.75-76) click here

05 Annibale Preca / A.M. Galea. Il-Malti. 4(1928)3(Set.77-79) click here

06 Ferħa bla temma / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)3(Set.80-83) click here

07 L-Imsida u tal-Pietà / Ġ. Gatt. Il-Malti. 4(1928)3(Set.83-84) click here

08 Għanja Maltija / C. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 4(1928)3(Set.85-87) click here

09 "Leħen is-Sewwa". Il-Malti. 4(1928)3(Set.87) click here

10 Il-Mikrobi / R. Briffa. Il-Malti. 4(1928)3(Set.88-89) click here

11 Ġenn / Ġ. Bonnici. Il-Malti. 4(1928)3(Set.90-95) click here

12 Teftif / P.P. Saydon. Il-Malti. 4(1928)3(Set.96) click here

Il-Malti. 4(1928)4

01 Il-Barriera l-qadima / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.97-99) click here

02 Min jixtieq id-deni 'l ġaru, jiġih f' daru / L.C. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.100-103) click here

03 Il-Vokali fil-Malti u fl-ilsna Semin l-oħra / S.M. Zarb. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.103-106) click here

04 Qalbieni / Dun Karm. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.107) click here

05 Il-gideb għomru qasir / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.108-111) click here

06 Niċeċ u Statwi (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.112-114) click here

07 Morfoloġija u Sintassi / [A. Cremona]. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.115-116) click here

08 Frak / Dun Karm. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.117) click here

09 Il-Baħar / B. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.118-122) click here

10 Soru / D.K. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.122) click here

11 Tqassir għall-kitba Maltija (cont.) / A. Nicholas. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.123-125) click here

12 Biblijografija / S. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.126) click here


Il-Werrej tar-raba' sena [1928] click here

Il-Malti. 5(1929)1

01 Il-Lsien Malti fir-rebbiegħa? ... Il-Malti. 5(1929)1(Mar.3-5) click here

02 Morfoloġija u Sintassi (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.5-7) click here

03 Franswà / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.8-10) click here

04 Trid taf? ... / Dun Karm. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.11) click here

05 Is-serqa tax-xabla ta' Sir Alexander Ball / Ġ. Gatt. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.12-17) click here

06 Ħut li jagħni n-nies / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.18-19) click here

07 Fid-dlam / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.20-22) click here

08 Nisel u Tifsir il-kliem / P.P. Saydon. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.22-23) click here

09 Xbieha mitlufa / R. Briffa. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.24) click here

10 Ġu ċ-ċine / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.25-28) click here

11 Kalendarju / G. Grixti. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.28-32) click here

Il-Malti. 5(1929)2

01 Il-Lsien Malti. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.33-35) click here

02 Il-konsonanti fil-lsien Malti u fl-ilsna Semin l-oħra / S.M. Zarb. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.36-38) click here

03 Nefqa żgħira u fejda kbira / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.39-42) click here

04 Stedina / Dun Karm. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.43) click here

05 Ix-xohra aħjar mill-ħofra. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.44-45) click here

06 Min ma jħares għali u bgħid, jaqa' fil-qrib / L.C. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.45-46) click here

07 Stedina f'raħal / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.47-52) click here

08 Ruggiero Settimo / Ġ. Gatt. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.52-58) click here

09 Il-ħalliel misruq / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.58-60) click here

10 Għanja ta' imħabba / C.M.B. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.61) click here

11 Biblijografija. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.62-65) click here

12 Lill-baħar / Dun Pietru Pawl. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.65) click here

13 Loqmiet / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.66) click here

Il-Malti. 5(1929)3

01 Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 5(1929)3(Set.67-68) click here

02 Il-Malti u l-lsien Għarbi ta' Xahrur / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)3(Set.69-73) click here

03 Alla mhux hekk! / Dun Karm. Il-Malti. 5(1929)3(Set.73-74) click here

04 Stedina f'raħal (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)3(Set.75-81) click here

05 Il-Kokka u l-bies / V.M.B. Il-Malti. 5(1929)3(Set.81-82) click here

06 Sintassi Maltija / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)3(Set.83-86) click here

07 Il-Mitħa tar-riħ / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)3(Set.87-90) click here

08 Bħal Sokrate / Ġ. Bonnici. Il-Malti. 5(1929)3(Set.90-96) click here

09 Serħan / B.M. Il-Malti. 5(1929)3(Set.97-98) click here

Il-Malti. 5(1929)4

01 Il-Lsien Malti. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.99-100) click here

02 Korrispondenza Uffiċjali. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.101-103) click here

03 In-nissieġa / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.104-107) click here

04 Fil-Mużew / Dun Karm. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.108-110) click here

05 Stedina f'raħal (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.111-119) click here

06 Mard, Duwa u Fejqan / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.120-122) click here

07 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ingliżi / Ġ. Gatt. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.123-129) click here

08 [Frak] Lilek, Marija / Dun Karm. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.129) click here


Il-Werrej tal-ħames sena [1929] click here

Il-Malti. 6(1930)1

01 Il-poeżija Maltija fl-Iskejjel aħjar minn kull waħda oħra. Il-Malti. 006(1930)1(Mar.3-6) click here

02 [Frak] : Alla kbir bla qies! / R.M.B. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.6) click here

03 Ċensu Mifsud Bonnici. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.7-9) click here

04 Tantum ergo. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.9-10) click here

05 Lil Kewkba Feġġa. Teftif / [P.P. Saydon]. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.11-12) click here

06 Is-Sengħa tal-Kitba Maltija / P.P. Saydon. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.13-15) click here

07 Għajjiena le xebgħana / R. Briffa. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.16) click here

08 It-Torok f'Malta fi żmien D'Omedes / [T. Zammit]. Il-Malti. 006(1930)1(Mar.17-19) click here

09 Il-Bniedem Neolitiku u r-Reliġjon / E.B.V. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.20-21) click here

10 Sliem / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.22) click here

11 F'art twelid Abram / G.M. Farrugia. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.23-25) click here

12 Kewkba / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.26) click here

13 I jew ie? / [P.P. Saydon]. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.26-27) click here

14 Nofs ta' kelma / [A. Cremona]. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.28-29) click here

15 Id-daħla ġo l-Birgu tal-Gran Mastri ta' Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.30-32) click here

Il-Malti. 6(1930)2

01 Il-poeżija fl-Iskejjel aħjar minn kull waħda oħra (cont.) Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.33-36) click here

02 Li-Status Constructus fil-Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.37-38) click here

03 San Pawl milgħi / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.39-41) click here

04 Waħda biss ... / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.42) click here

05 Il-Malti u l-Għarbi tal-Palestina / L.G. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.43-45) click here

06 Il-Għanja Maltija / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.46-48) click here

07 Id-daħla ġo l-Birgu tal-Gran Mastri ta' Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.49-52) click here

08 Żewġt ixirka u ħbieb / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.52-54) click here

09 Biblijografija. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.55) click here

10 Tliet għanjiet / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.56-61) click here

11 Eżami tal-Malti / [P.P. Saydon]. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.62-64) click here

Il-Malti. 6(1930)3

01 Għaliex ma jitgħallmux il-Malti. Il-Malti. 6(1930)3(Set.65-66) click here

02 L'Imsella ta' Kleopatra / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)3(Set.67-68) click here

03 Is-Seba' reqdin / P.P. Saydon. Il-Malti. 6(1930)3(Set.69-75) click here

04 Il-Kalendarju l-ġdid internazzjonali / G. Grixti. Il-Malti. 6(1930)3(Set.76-81) click here

05 Pina / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)3(Set.82-84) click here

06 Id-daħla ġo l-Birgu tal-Gran Mastri ta' Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 006(1930)3(Set.85-89) click here

07 Spes ultima / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)3(Set.90-91) click here

08 Kelmtejn fuq it-tħejja għall-Assedju l-Kbir / [T. Zammit]. Il-Malti. 006(1930)3(Set.92-95) click here

09 Biblijografija / P.P. Saydon. Il-Malti. 6(1930)3(Set.95-96) click here

Il-Malti. 6(1930)4

01 Għadna mexjin. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.97-98) click here

02 Indiema / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.98) click here

03 Il-Kalendarju għat-taqsim taż-żmien / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.99-101) click here

04 Ktieb ieħor tal-Qassis Dr. Ludoviku Tommasi / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.102-106) click here

05 Tifsir il-kliem fil-Kotba Mqaddsa bil-Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.107-108) click here

06 Bieżla u għaqlija / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.109-110) click here

07 Il-lsien Malti u l-Maltin / A.M. Galea. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.111-112) click here

08 Il-"Floating Dock" / G. Darmanin Demajo. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.113-115) click here

09 Is-snajja Maltin fl-ewwel sninta' l-Ingliżi f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.116-120) click here

10 Il-Kalendarju l-ġdid internazzjonali (cont.) / G. Grixti. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.121-123) click here

11 Il-ħolma ta' Żeżina / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.124-126) click here

12 Biblijografija. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.126-128) click here


Il-Werrej tas-sitt sena [1930] click here

Il-Malti. 7(1931)1

01 Għadna mexjin. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.3-4) click here

02 Warda li tgħid ġrajjietha / Dun Karm. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.5-8) click here

03 San Pawl Kuntent / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.9-11) click here

04 Dwar il-Pirċissjoni ta' San Girgor / [G.M. Farrugia]. Il-Malti. 007(1931)1(Mar.11-14) click here

05 [Frâk] : Għanni Poeta / Dun Karm. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.14) click here

06 Folklore Malti / [A. Cremona]. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.15-18) click here

07 Is-Snin fiż-zmenijiet il-qodma / P.P. Saydon. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.18-21) click here

08 Il-mewt tal-għasfur ta' Lesbia / [A. Cremona]. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.22) click here

09 Mastru Ġakbu / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.23-25) click here

10 Il-Berġa ta' l-Italja fi żmien l-ingliżi / Ġ. Gatt. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.26-31) click here

11 In-Nemla u l-Werżieq / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.32) click here

12 Biblijografija / P.P. Saydon. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.33-35) click here

13 Il-Kalendarju l-ġdid internazzjonali (cont.) / G. Grixti. Il-Malti. 007(1931)1(Mar.36-40) click here

Il-Malti. 7(1931)2

01 Poëta titwieled, ma ssirx. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.41-42) click here

02 P. Gabriel Fabricy O.P. u Mikiel Anton Vassalli / S.M. Zarb. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.43-45) click here

03 [Frâk] The Terror of the Desert / Dun Karm. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.45) click here

04 Żewġ irħamiet tal-Kaldin f'Paliermu / A.M. Galea. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.46-47) click here

05 Id-daqqaqa' ta' dari / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.48-50) click here

06 Għanja ta' Mħabba / K. Bethsajda. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.51-52) click here

07 Nisel u tifsir il-kliem / P.P. Saydon. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.53-54) click here

08 GĦidud Malti li fih ġmiel, saħħa, jew ħieġ / Dun Karm. Il-Malti. 007(1931)2(Ġun.55) click here

09 Ir-regħba. Il-għorab / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.56) click here

10 Dwar ktieb tagħna tal-Knisja / G.M. Farrugia. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.57-59) click here

11 Il-Baqra, l-Għaniqa, In-Ngħaġa u l-Ljun / Dun Karm. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.59) click here

12 Ta' Frankuni / G.D.D. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.60-61) click here

13 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ingliżi / Ġ. Gatt. Il-Malti. 007(1931)2(Ġun.62-66) click here

14 Il-Bniedem jiżra', Alla jsaqqi u jkabbar / R.M.B. Il-Malti. 007(1931)2(Ġun.66) click here

15 Folklore Malti / A.M. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.67-68) click here

16 Ir-rebħa ta' Pupull / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.69-71) click here

17 Aħbarijiet ta' kotba / S. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.71-72) click here

Il-Malti. 7(1931)3

01 Għall-Letteratura Maltija. Il-Malti. 7(1931)3(Set.73-74) click here

02 Tagħrif fuq il-Malti / S.M. Zarb. Il-Malti. 7(1931)3(Set.75-77) click here

03 Gżejjer żgħar fl-Imperu Ingliż / [T. Zammit]. Il-Malti. 007(1931)3(Set.78-79) click here

04 O Radjo / Dun Karm. Il-Malti. 7(1931)3(Set.80-81) click here

05 Il-kelma "Mulej" / P.P. Saydon. Il-Malti. 7(1931)3(Set.82-83) click here

06 Iż-żring u l-barrin / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)3(Set.83) click here

07 L-Ewwel Sajda / Alfa. Il-Malti. 7(1931)3(Set.84-87) click here

08 L-Iskrapan Maltin fl-ewwel snin tal Ingliżi f' Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 007(1931)3(Set.88-91) click here

09 Lejla bint Ħasan / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)3(Set.92-94) click here

10 Laqam ta' ħwejjeġ li fl-aħħar sar isimhom [T. Zammit]. Il-Malti. 007(1931)3(Set.95-96) click here

11 Biblijografija / G. Vassallo. Il-Malti. 007(1931)3(Set.97-100) click here

Il-Malti. 7(1931)4

01 Inħobbu l-lsien Malti. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.101-103) click here

02 Lill-Knisja / Dun Karm. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.104) click here

03 Ilsien Malti u lsien tal-Marokk / [T. Zammit]. Il-Malti. 007(1931)4(Diċ.105-110) click here

04 Qalb l-Egħlieqi / [A. Cremona]. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.111) click here

05 Is-sentiment Reliġjus fil-kliem u fil-għidud Malti / Dun Karm. Il-Malti. 007(1931)4(Diċ.112-114) click here

06 L-Iskrapan Maltin fl-ewwel snin tal Ingliżi f' Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 007(1931)4(Diċ.115-118) click here

07 Kliem Għarbi fit-Taljan u fil-Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 007(1931)4(Diċ.119-120) click here

08 Fejn kienet il-Ġenna tal-art? / P.P. Grima. Il-Malti. 007(1931)4(Diċ.121-122) click here

09 Xewqat! / C.M.B. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.122-123) click here

10 Il-Ħemda / A. Nicholas. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.124-125) click here

11 Krîtka. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.125-126) click here

12 Aħbarijiet ta' Kotba / [P.P. Saydon]. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.126) click here


Il-Werrej tas-seba' sena [1931] click here

Il-Malti. 8(1932)1

01 Inħobbu l-lsien Malti. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.3-5) click here

02 Kliem Malti mitluf jew minsi / P.P. Saydon. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.6-7) click here

03 Ilsien Malti u lsien tal-Marokk (cont.) / [T. Zammit]. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.8-12) click here

04 Presepju ta' tfuliti / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.13) click here

05 Is-sentiment Reliġjus fil-kliem u fil-għidud Malti (cont.) / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.14-16) click here

06 Lil Mikiel Anton Vassalli / [A. Cremona]. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.17) click here

07 L-Iskrapan Maltin fl-ewwel snin tal Ingliżi f' Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.18-21) click here

08 Lil Rosario Briffa / G. Pisani. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.22-23) click here

09 Krîtka / Cato. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.23) click here

10 Rmied / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.24) click here

11 Aħbarijiet ta' Kotba / [P.P. Saydon]. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.25-30) click here

12 Epigrafija / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.30-31) click here

13 Deo Altissimo / C.V. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 8(1932)2

01 Għaliex aħna nħobbu l-lsien Malti. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.33-34) click here

02 Kif jistagħna l-lsien Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.34-36) click here

03 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ingliżi (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.37-40) click here

04 Mikiel Anton Vassalli / [A. Cremona]. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.41-46) click here

05 Dell u Dija / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.47-49) click here

06 Ilsien Malti u lsien tal-Marokk (cont.) / [T. Zammit]. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.50-54) click here

07 Is-sentiment Reliġjus fil-kliem u fil-għidud Malti (cont.) / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.54-55) click here

08 Dun Pietru Pawl. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.56) click here

09 Aħbarijiet ta' Kotba u Kotba li waslulna. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.57-60) click here

Il-Malti. 8(1932)3

01 Niktbu bir-reqqa. Il-Malti. 8(1932)3(Set.61-63) click here

02 Kif jistagħna l-lsien Malti (cont.) / P.P. Saydon. Il-Malti. 8(1932)3(Set.63-66) click here

03 [Frak] Il-Qawl / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)3(Set.66) click here

04 Il-Praspar ta' Żeżi / Dun Karn. Il-Malti. 8(1932)3(Set.67-69) click here

05 Werqa Maltija / M. Agius. Il-Malti. 8(1932)3(Set.70) click here

06 Għana u ġmiel tal-lsien Malti / G.M. Farrugia. Il-Malti. 8(1932)3(Set.71-73) click here

07 Is-suq tal-Mgħoż / [T. Zammit]. Il-Malti. 8(1932)3(Set.74-76) click here

08 Kotba li waslulna. Il-Malti. 8(1932)3(Set.76) click here

09 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 8(1932)3(Set.77-83) click here

10 Mewt / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)3(Set.84) click here

11 Ilsien Malti u lsien tal-Marokk (cont.) / [T. Zammit]. Il-Malti. 8(1932)3(Set.85-88) click here

12 Lampedusa / Ġ. Gatt. Il-Malti. 8(1932)3(Set.89-92) click here

Il-Malti. 8(1932)4

01 Siġra qadima. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.93-94) click here

02 Il-ferħ tal-Milied / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.95-96) click here

03 Bjuda / A. Buttigieg. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.96) click here

04 X'igħidu l-Għarab fuq Malta / L.C. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.97-99) click here

05 Ward / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.100) click here

06 Il-Ktieb ta' Rut / P.P. Saydon. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.101-107) click here

07 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.108-112) click here

08 Iż-żewġ seksieka / [T. Zammit]. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.113-115) click here

09 Lampedusa (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.116-121) click here

10 Korrispondenza. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.121-124) click here

11 Aħbarijiet ta' kotba li bagħtulna. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.125-127) click here


Il-Werrej tas-tmien sena [1932] click here

Il-Malti. 9(1933)1

01 Dizzjunarju tas-Sinonmi Maltin. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.3-4) click here

02 Il-għali jkun imsiefer / [T. Zammit]. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.5-7) click here

03 Tagħlim għat-tfal / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.8-12) click here

04 Qabar lhudi-nisrani / L.C. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.13-17) click here

05 Ħerba / D. Karm. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.18) click here

06 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.19-25) click here

07 Il-lsien ta' Pajjiżi / Mons. Gauci. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.25) click here

08 Fra Luċenz / S.N. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.26-28) click here

09 Il-ħarba ta' Nikol Turtora / Ġ. Gatt. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.29-31) click here

10 Aħbarijiet ta' kotba. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.31-32) click here

Il-Malti. 9(1933)2

01 Prosodija għall-kittieba tal-versi Maltin. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.33-34) click here

02 Mhux kull ma jleqq deheb / [T. Zammit]. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.35-39) click here

03 Dizzjunarju tas-Sinonmi Maltin / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.40-42) click here

04 Il-ħarba ta' Nikol Turtora (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.42-44) click here

05 Żagħżugħ ta' dejjem / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.45-46) click here

06 Meta jkun m'n-Alla / L.C. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.46-51) click here

07 Tagħlim għat-tfal (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.52-57) click here

08 Il-warda ta' Mejju / Mons. Gauci. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.58) click here

09 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.59-64) click here

Il-Malti. 9(1933)3

01 Lourdes u l-Għanja Maltija. Il-Malti. 9(1933)3(Set.65-67) click here

02 Kif l-isponoż jimxu / [T. Zammit]. Il-Malti. 9(1933)3(Set.68-70) click here

03 Il-ġerrejja u jien / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)3(Set.71-72) click here

04 Dun Rodrigu taqbdu l-pesta (Cap. XXXIII) / Dun Pawl. Il-Malti. 9(1933)3(Set.73-78) click here

05 F'xatt il-baħar / Mons. Gauci. Il-Malti. 9(1933)3(Set.78) click here

06 Tagħlim għat-tfal (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)3(Set.79-83) click here

07 Lampedusa (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 9(1933)3(Set.84-86) click here

08 Dizzjunarju tas-Sinonmi Maltin (cont.) / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)3(Set.86-87) click here

09 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)3(Set.88-91) click here

10 Tifkira ta' Malta fil-Vatikan / P.P. Saydon. Il-Malti. 9(1933)3(Set.92) click here

Il-Malti. 9(1933)4

01 Jonqos ktieb ieħor. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.93-95) click here

02 L-id ta' imgħallem / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.95) click here

03 Is-Sumien / [T. Zammit]. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.96-98) click here

04 Dizzjunarju tas-Sinônmi Maltin (cont.) / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.98-100) click here

05 [Biċċa storja ta' Malta] : Patri Baldass (Ġeżwita) / C.M.D. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.100-101) click here

06 Deni li safa ġid / [T. Zammit]. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.102-105) click here

07 Bla magħruf / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.105) click here

08 Ix-Xwejjaħ tar-raħal / A. Cremona. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.106) click here

09 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.107-113) click here

10 Jum it-twelid [ta' Kristu] / P.P. Saydon. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.113-114) click here

11 Il-Madonna ta' Trapani / Ġ. Gatt. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.115-118) click here

12 Tagħlim għat-tfal / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.119-121) click here

13 Għar Dalam / G. Pisani. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.122-123) click here

14 Kotba li waslulna. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.123) click here


Il-Werrej tad-disa' sena [1933] click here

Il-Malti. 10(1934)1

01 Wara disa' snin. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.3-5) click here

02 Lill-Baħar : Sunett / Mons. Gauci. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.5) click here

03 Otia Aestiva / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)1(Mar. 6-9) click here

04 Kif iduru r-rjieħ ma' Malta / V.M.B. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.10) click here

05 Żeżina u żewġha Belinn / [T. Zammit]. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.11-13) click here

06 Ir-Rażna / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.13) click here

07 Tagħlim għat-tfal / [A. Cremona]. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.14-16) click here

08 Lapsi / [T. Zammit]. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.17-20) click here

09 L-Id ta' L-Iimgħallem / R.M.B. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.20) click here

10 Serq mill-Knisja ta' Lampedusa / Ġ. Gatt. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.21-24) click here

11 Ta' l-aħħar jiġu l-ewwel / R.M.B. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.25-27) click here

12 Il-Madonna ta' Trapani / Ġ. Gatt. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.28-30) click here

13 Iż-Żrigħ bikri / V.M.B. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.30) click here

14 Ir-riħ u l-Pinnur / R.M.B. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.31) click here

15 Kotba li waslulna. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 10(1934)2

01 Poeżija tagħna. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.33-34) click here

02 Taqriq il-għajnejn / V.M.B. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.34) click here

03 L-aħħar tislima ta' Wolsey. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.35) click here

04 Iż-żjara tiegħi lil G.K.C. / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.36-38) click here

05 L-Arloġġ tal-Baxa / [T. Zammit]. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.39-41) click here

06 "Katrin ta' l-Imdina" ta' Dwardu Cachia / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.42-57) click here

07 Tagħrifa. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.57) click here

08 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.58-61) click here

09 L-Abbati tal-Palazz tas-Sinjura Bettina / G.M. Farrugia. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.62-64) click here

Il-Malti. 10(1934)3

01 Ir-Rev. Dr. C.L. Dessoulavy ta' Londra, hawn Malta. Il-Malti. 10(1934)3(Set.65-68) click here

02 Kemm hu kbir il-amar t'Alla! / R.M.B. Il-Malti. 10(1934)3(Set.68) click here

03 Siġar u ismijiet ta' xi rħula / [T. Zammit]. Il-Malti. 10(1934)3(Set.69-70) click here

04 Liż-Żahrija / V.M.B. Il-Malti. 10(1934)3(Set.70) click here

05 L-istorja tal-Musbieħ / L.C. Il-Malti. 10(1934)3(Set.71-74) click here

06 Il-Ġilju u l-Warda / P.P.M.B. Il-Malti. 10(1934)3(Set.75-77) click here

07 Sika trid tiżżewweġ ... / R.M.B. Il-Malti. 10(1934)3(Set.78-80) click here

08 Qassis ġdid / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)3(Set.80) click here

09 Verbi bil-għ fl-aħħar u verbi neqsin / F.S. Caruana. Il-Malti. 10(1934)3(Set.81-87) click here

10 Mhux tiġi żewġ / [T. Zammit]. Il-Malti. 10(1934)3(Set.88-90) click here

11 Il-Bandiera tagħna / Mons. Gauci. Il-Malti. 10(1934)3(Set.90) click here

12 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 10(1934)3(Set.91-94) click here

13 Il-Ħalliel tal-Mejtin / N. Biancardi. Il-Malti. 10(1934)3(Set.95-96) click here

14 Jixraq ħafna li tspiċċa / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)3(Set.97-98) click here

15 Kotba u rivisti stampati bl-ortografija u l-alfabet tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 10(1934)3(Set.99-100) click here

16 Lill-Kelb / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)3(Set.101) click here

17 Għajdut Malti / V.M.B. Il-Malti. 10(1934)3(Set.102-104) click here

Il-Malti. 10(1934)4

01 Wara Għaxar Snin. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.105-106) click here

02 Il-Milied / [T. Zammit]. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.107-109) click here

03 Poeżija Maltija fi Lsien Barrani. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.109-113) click here

04 Verbi bil-għ fil-bidu u verbi bil-għ jew h fin-nofs / F.S. Caruana. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.114-120) click here

05 April! / R.P. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.121) click here

06 Żwieġ mhux mitmum / Dun Pawl. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.122-127) click here

07 Marsa Mxetta / C.L. Dessoulavy. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.127-128) click here

08 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.129-132) click here

09 Lil Marija / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.133) click here

10 It-tieni Safra ta' Sandabad il-Baħri / [maqlub min al-Gġarbi minn P.P. Saydon]. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.134-136) click here

11 Fl-Antipodi / G.M. Farrugia. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.137-139) click here

12 Iċ-Ċurkett tat-Tieġ / P.P.T. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.140-141) click here

13 Il-Presebju u s-Salib / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.142) click here

14 Għajdut Malti / V.M.B. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.142-143) click here

15 X'waslilna. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.144) click here


Il-Werrej tal-għaxar sena [1934] click here