<b>Il-Malti. 1935-1944

Il-Malti : Rivista tal-Akkademja tal-Malti. 1925-1934Il-Malti. 11(1935)1

01 Mistħija żejda u mistħija nieqsa. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.3-4) click here

02 Lampedusa / Ġ. Gatt. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.5-7) click here

03 San Pawl f'Malta / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.7) click here

04 Fejn jaħbtu l-għoljiet ta' Għawdex / R.M.B. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.8-9) click here

05 Lis-silla / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.10) click here

06 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.11-18) click here

07 L-ewwel miġja tar-re Ġorġ Malta / [T. Zammit]. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.18-19) click here

08 Lil Ħaż-Żebbuġ / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.20-21) click here

09 Nhar ta' Ħadd fuq il-Monti / S. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.22-25) click here

10 Lill-Poeżija / R.P. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.26-27) click here

11 Il-bawxata tas-Sur Feliċ / [T. Zammit]. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.28-30) click here

12 Tifkira tal-mewt ta' tifla ta' ħdax-il-sena / Dun Pawl. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.30) click here

13 Kotba li waslulna. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.31-32) click here

Il-Malti. 11(1935)2

01 Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.33-38) click here

02 In-Naħal / [T. Zammit]. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.39-42) click here

03 Ballata / J.C. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.42-43) click here

04 Tagħrif tal-grammatika / P.P. Saydon. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.44-45) click here

05 Tagħlima żgħira għall-kittieba tal-Malti / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.45) click here

06 L-Ilma tal-faraġ / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.46-47) click here

07 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.48-53) click here

08 Lil Sidna Ġesu Kristu / Nisrani. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.54) click here

09 Id-drawwiet ħżiena / A. Nicholas. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.55-63) click here

10 Lill-għajjur / R.M.B. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.63) click here

11 Lil-Madonna ta' Lourdes. Qassis Ġdid / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.64) click here

12 Għajdut Malti / V.M.B. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.65-66) click here

13 Il-ħrafa ta' kif il-mewt hija għamja u truxa / V.M.B. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.66) click here

14 Kotba li waslulna. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.67-71) click here

Il-Malti. 11(1935)3

01 Kelma għaqlija fuq il-lsien Malti. Il-Malti. 11(1935)3(Set.73-75) click here

02 Is-Sunett / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)3(Set.76-77) click here

03 In-Nutari / Ġ. Gatt. Il-Malti. 11(1935)3(Set.78-84) click here

04 Taqbida ta' Erwieħ fl-ajru / P.P. Saydon. Il-Malti. 11(1935)3(Set.85) click here

05 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 11(1935)3(Set.86-91) click here

06 Mewt u xita / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 11(1935)3(Set.92-94) click here

07 Bewsa / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)3(Set.94-95) click here

08 Ġejja x-xita / R.M.B. Il-Malti. 11(1935)3(Set.96-97) click here

09 Kotba li waslulna. Il-Malti. 11(1935)3(Set.98-101) click here

10 Kotba u rivisti stampati bl-ortografija u l-Alfabet tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 11(1935)3(Set.102-104) click here

Il-Malti. 11(1935)4

01 Sir Temi Zammit KT., C.M.G., M.D., D.Litt., (Oxon.) / F.S. Caruana. Il-Malti. 11(1935)4(Diċ.105-112) click here

02 Tifkira ta' Sir Temi Zammit / D. Karm. Il-Malti. 11(1935)4(Diċ.113-115) click here

03 Zammit bniedem tax-Xjenza / G. Galea. Il-Malti. 11(1935)4(Diċ.116-118) click here

04 Kitba ta' Sir Temi Zammit : Mnejn tiġi x-xita; Il-Mewġ; Il-Ħmira; L-Assedju l-Kibir 1565; Id-Dnub ma jorqodx; San Ġiljan; Il-Bieraħ u l-Lum; Ix-Xiħ u l-Mewt; Nies bla Sabar / [T. Zammit]. Il-Malti. 11(1935)4(Diċ.119-140) click here


Il-Werrej tal-ħdax-il-sena [1935] click here

Il-Malti. 12(1936)1

01 L-Imħabba, dik tħoll u tortot. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.3-4) click here

02 Żmien ir-re Ġorġ f'Malta (cont.) / G. Galea. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.5-7) click here

03 Lil San Pawl / Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.8) click here

04 Is-Sunett / Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.9-13) click here

05 Il-ġid u d-deni / J.C. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.13-14) click here

06 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.15-19) click here

07 Il-Gass / Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.20) click here

08 Ħolm ir-Ramla tan-Nadur / K. Vela Ħaber. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.20-21) click here

09 In-Nutari (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.22-27) click here

10 Malta u l-Letteratura tagħha / Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.28-29) click here

11 Dawl ta' Tama / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.30-31) click here

12 Kotba ġodda bil-Malti fl-1936 / F.S. Caruana. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.32-34) click here

13 Ottubru / R.P. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.35) click here

14 Ġurnal bil-Malti għat-tfal / G.Z.A. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.36) click here

Il-Malti. 12(1936)2

01 Bdew jifhmu. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.35-37) click here

02 Sbejħa Marija / A.G. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.38) click here

03 L-Armonija fil-kitba tal-Proża Maltija / P.P. Saydon. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.39-42) click here

04 In-Nemusa u l-Barri / R.M.B. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.43) click here

05 Frak / Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.43) click here

06 Ħasibha tard / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.44-47) click here

07 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.48-53) click here

08 Il-Poeżija tal-Ħajja / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.53-54) click here

09 In-Nutari (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.55-58) click here

10 Taħbit u ferħ ta' ħajja / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.59-66) click here

11 Kotba ġodda bil-Malti fl-1936 / F.S.C. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.67-70) click here

Il-Malti. 12(1936)3

01 Dizzjunarju Malti. Il-Malti. 12(1936)3(Set.71-72) click here

02 Minn fuq il-Barakka / K. Xuereb. Il-Malti. 12(1936)3(Set.73-75) click here

03 Triqat mitlufa / Ġ. Pisani. Il-Malti. 12(1936)3(Set.75-77) click here

04 Intietef / [A. Cremona]. Il-Malti. 12(1936)3(Set.78-79) click here

05 Għall-mewt ta' G.K. Chesterton / K. Vassallo. Il-Malti. 12(1936)3(Set.80) click here

06 In-Nutari (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 12(1936)3(Set.81-86) click here

07 Imħabba u Mibegħda / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 12(1936)3(Set. 87-89) click here

08 Il-Maltin f'Lepanto / S. Agius. Il-Malti. 12(1936)3(Set.89-90) click here

09 Mill-mewt għall-ħajja! / R.M.B. Il-Malti. 12(1936)3(Set.91) click here

10 L-annimali u l-egħdewwa tagħhom / S. Il-Malti. 12(1936)3(Set.92-93) click here

11 Tnehid ta' Ltim / M. Agius. Il-Malti. 12(1936)3(Set.94) click here

12 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 12(1936)3(Set.95-99) click here

13 Kotba ġodda bil-Malti fl-1936 / [F.S.Caruana]. Il-Malti. 12(1936)3(Set.100-102) click here

Il-Malti. 12(1936)4

01 Għalqet sena oħra. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.103-104) click here

02 Dwal / K. Vassallo. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.104) click here

03 Villa Rumana (Għajn Tuffieħa) / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.105-106) click here

04 Għaliex il-Versi tat-Tmienja fil-Poeżija Popolari / Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.107-111) click here

05 Jum l-Armisttizju, 1936 / /Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.112) click here

06 L-Iskrapan Maltin fl-ewwel snin tal Ingliżi f' Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.113-118) click here

07 Ġejja x-xita / R.M.B. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.119-121) click here

08 L-annimali u l-egħdewwa tagħhom / C.M.D.C. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.121) click here

09 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.122-127) click here

10 L-Imgħoddi / Ġ. Pisani. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.128) click here

11 Imrar u Ħlewwa / R.M.B. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.129-131) click here

12 Kotba ġodda bil-Malti fl-1936 / [F.S.Caruana]. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.132-136) click here

13 Tagħrifa. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.136) click here


Il-Werrej tal-it-tnax-il-sena [1936] click here

Il-Malti. 13(1937)1

01 Ħuġġieġa ta' Ward Malti. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.3-4) click here

02 Lil Ġannina Pisani / Dun Karm. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.5-6) click here

03 Is-Sena u d-drawien tad-Dinja max-Xemx / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.6-7) click here

04 "Meta kont Pariġi... / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.8-15) click here

05 Mill-għana għatt-tfal / Ġ. Pisani. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.16) click here

06 Ir-Rewwixta tal-Milizaja taż-Żurrieq għall-Kaptan tagħhom / Ġ. Gatt. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.17-22) click here

07 Raħal Twelidi / K. Vassallo. Il-Malti.13(1937)1(Mar.22) click here

08 Kulħadd għax-xeħta tiegħu / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.23-25) click here

09 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.26-32) click here

10 Kotba li waslulna / F.S.C. [F.S. Caruana]. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.33-34) click here

Il-Malti. 13(1937)2

01 Il-Ktieb "Poetes Maltais" : rebħa kbira tal-"Malti". Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.35-37) click here

02 Ħelsuha b'wiċċ il-ġdid / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.38-40) click here

03 Ir-Rewwixta tal-Milizaja taż-Żurrieq għall-Kaptan tagħhom (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.41-45) click here

04 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.46-50) click here

05 Mejju / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.51a) click here

06 Tagħrifa. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.51b) click here

07 Ġanni Vassallo / F.S. Caruana. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.50-54) click here

08 In Memoriam / [A. Cremona]. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.55-56) click here

09 Ir-Rsir tax-Xwieni / Ġ. Vassallo. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.57-69) click here

10 Kotba stampati bl-ortografija tagħna li ħarġu f'dawn l-aħħar tliet xhur. Il-Malti. 013(1937)2(Ġun.70) click here

Il-Malti. 13(1937)3

01 Dun Mikiel Xerri. Il-Malti. 13(1937)3(Set.71-72) click here

02 Il-għali jifnik / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)3(Set.73-75) click here

03 Il-Mewġa / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 13(1937)3(Set.76-81) click here

04 Xi żmien kien dak! / [A. Cremona]. Il-Malti. 13(1937)3(Set.81-82) click here

05 Taqtigħa fil-Kunvent ta' San Duminku tal-Belt / Ġ. Gatt. Il-Malti. 13(1937)3(Set.83-87) click here

06 L-Għaġla u l-Arti / Dun Karm. Il-Malti. 13(1937)3(Set.88-89) click here

07 Il-Għelma / Dun Karm. Il-Malti. 13(1937)3(Set.90) click here

08 Għajdut Malti / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)3(Set.91-95) click here

09 Il-Mogħża / Dun Karm. Il-Malti. 13(1937)3(Set.96) click here

10 Kotba ġodda. Il-Malti. 13(1937)3(Set.97-102) click here

Il-Malti. 13(1937)4

01 Il-Letteratura Tagħna. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.103-106) click here

02 Id-Disinn t'Alla fin-Nawfraġju ta' San Pawlu f'Malta / Dun Karm. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.107-110) click here

03 Il-Lupu u l-Mogħża / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.110) click here

04 Kliem Malti li f'Ilsna oħra ta' l-Ewropa iktarx m'hemmx il-kelma li taqbel miegħu / [A. Cremona]. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.111-114) click here

05 Mawra sal-Buskett / L. Cutajar. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.115-118) click here

06 Dun Mikiel Xerri / Dun Karm. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.119) click here

07 It-Tliet Grazzji / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.120-124) click here

08 Għajdut Malti / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.125-126) click here

09 F'egħluq is-sena 1937 / [F.S. Caruana]. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.127-132) click here


Il-Werrej tat-tlittax-il-sena [1937] click here

Il-Malti. 14(1938)1

01 Iż-Żmien u s-Sabar fil-Kitba Letterarja. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.3-5) click here

02 Dan min hu? / Dun Karm. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.6-7) click here

03 'L hawn u l'hemm fid-Dizzjunarji tal-Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.8-10) click here

04 Biċċa mill-Istorja tal-Knisja ta' Malta / M.D. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.10-11) click here

05 Ħajja Qasira / K. Vassallo. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.12) click here

06 It-Tliet Grazzji (cont.) / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.13-19) click here

07 Epithalamion / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.20) click here

08 Il-Mewt ta' Nonny / Baskal. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.21-24) click here

09 [Frak] : Imħabba Siekta / Dun Karm. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.24) click here

10 Għajdut Malti / R.M.B. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.25-26) click here

11 Eżami tal-Malti. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.26-31) click here

12 Konkors Letterarju. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.31-32) click here

Il-Malti. 14(1938)2

01 Xinhi letteratura? Għalfejn tiswa? Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.33-35) click here

02 Nirien ta' Mħabba / Dun Karm. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.36) click here

03 Il-Vinturi tal-għaġeb tal-Baruni Munchausen. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.37-43) click here

04 Lill-Mitħna tal-Għaqba / M. Agius. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.44) click here

05 Ġammarija Kassja / Ġ. Galleja. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.45-52) click here

06 In-nisel tal-isem ta' Għawdex / G. Micallef. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.53) click here

07 Kliem Malti li f'Ilsna oħra ta' l-Ewropa iktarx m'hemmx il-kelma li taqbel miegħu (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.54-57) click here

08 Iż-Żagħżugħ agħma / K. Muscat. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.58-59) click here

09 Kotba Ġoddda. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.59-60) click here

Il-Malti. 14(1938)3

01 Raġuni, mhux ġlied u tgħajjir. Il-Malti. 14(1938)3(Set.61-63) click here

02 Il-Firma / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 14(1938)3(Set.63-66) click here

03 Daqsxejn ta' Nota Ortografika / Dun Karm. Il-Malti. 14(1938)3(Set.67-68) click here

04 Il-Lampa tas-Sagrament, Lill-Pjaċir, Il-Balluta mwaqqgħa / Dun Karm. Il-Malti. 14(1938)3(Set.68-69) click here

05 Il-għerf tal-ġnus / C.M.D. Il-Malti. 14(1938)3(Set.70-71) click here

06 Il-Ħakem Baldassar / R.M.B. Il-Malti. 14(1938)3(Set.72-74) click here

07 Kittieba Maltin u Kotba bil-Malti / [F.S. Caruana]. Il-Malti. 14(1938)3(Set.75-82) click here

08 Biblijografija. Il-Malti. 14(1938)3(Set.82-88) click here

Il-Malti. 14(1938)4

01 Ilsien malti u Ilsna oħra. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.89-90) click here

02 Lill-Madonna tal-Karmnu / Dun Karm. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.91) click here

03 Il-Lejl tal-Milied / Ġ. Ellul. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.92-96) click here

04 Fid-dlam tal-lejl / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.97) click here

05 Tagħrifa żgħira / [P.P. Saydon]. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.98) click here

06 Liż-żagħugħ Poeta / R.M.B. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.99) click here

07 Seħer f'Ħaġar Qim / L. Cutajar. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.100-106) click here

08 L-ewwel imħabba / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.106) click here

09 Lill-Kanarin / Dun Kar. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.107) click here

10 'L hawn u l'hemm fid-Dizzjunarji tal-Malti (cont.) / P.P. Saydon. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.108-110) click here

11 Poëti t-tnejn / R.L. Psayla. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.111) click here

12 Għajdut Malti / R.M.B. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.112-113) click here

13 Żewġ Romanzi u Grammatka / [F.S. Caruana]. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.114-116) click here


Il-Werrej tal-erbatax-il-sena [1938] click here

Il-Malti. 15(1939)1

01 Il-Ħsieb u l-Kelma. Il-Malti. 15(1939)1(Mar. 3-4) click here

02 Vokalizzazzjoni tal-Verbi Maltin (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 15(1939)1(Mar.5-8) click here

03 Otia Aestiva / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)1(Mar.9-18) click here

04 'L hawn u l'hinn fuq il-Grammatika Maltija / [A. Cremona]. Il-Malti. 15(1939)1(Mar.19-22)15(1939)1(Mar.5-8) click here

05 F'Waqtiet fil-għaxija / M. Agius. Il-Malti. 15(1939)1(Mar.22) click here

06 Taħdita bejn tnejn fejn jitkellem wieħed / A.F.R. Il-Malti. 15(1939)1(Mar.23-24) click here

07 "Laqgħa ta l-Imseħbin". Il-Malti. 15(1939)1(Mar.24) click here

Il-Malti. 15(1939)2

01 Jixraq li wieħed ikun jaf ... / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.25-28) click here

02 Anton Manwel Caruana : Żmienu u Kitbitu / Ġ. Galea. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.29-37) click here

03 Il-Għanja ta' l-Imħabba / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.38) click here

04 Indiema ta' żminijietna / A.G. Formosa. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.39-46) click here

05 Vokalizzazzjoni tal-Verbi Maltin (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.47-50) click here

06 Etimoloġija / [A. Cremona]. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.51a) click here

07 Għaliex Gżira u mhux Ġiżira? / A. Nicholas. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.51b) click here

08 Biblijografija : "Il-Qawwa ta' l-Imħabba". Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.52) click here

Il-Malti. 15(1939)3

01 Barranin f'pajjiżhom. Il-Malti. 15(1939)3(Set.53-54) click here

02 Heros / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)3(Set.55) click here

03 Il-Fjuretti ta' S. Franġisk / [S.] Il-Malti. 15(1939)3(Set.56-62) click here

04 Nocturne / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 15(1939)3(Set.62-63)Nocturne / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 15(1939)3(Set.62-63) click here

05 Vokalizzazzjoni tal-Verbi Maltin (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 15(1939)3(Set.64-66) click here

06 Lil Malta / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)3(Set.67) click here

07 Il-ħjena ta' Ben Jussuf / D. Il-Malti. 15(1939)3(Set.68) click here

08 Dizzjunarju u kliem ġdid / A.G. Said. Il-Malti. 15(1939)3(Set.69-71) click here

09 Tiswir ta' kliem ġdid minn għeruq ta' verbi Maltin / [A.G. Said]. Il-Malti. 15(1939)3(Set.71-72) click here

10 Leħen il-għaqal / D. Il-Malti. 15(1939)3(Set.72) click here

11 Innu ta' ferħ biex jitkanta fil-Proċessjoni ta' nhar il-Lunzjata / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)3(Set.73-74) click here

12 Kotba li waslulna. Il-Malti. 15(1939)3(Set.74) click here

13 Għajdut Malti / R.M.B. Il-Malti. 15(1939)3(Set.75-76) click here

Il-Malti. 15(1939)4

01 Jalla l-Kotra u l-Ġabra. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.77-79) click here

02 Nhar l-Għoti tal-Kottituzzjoni / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.80) click here

03 Is-Saħħar Manfre / M.D. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.81-83) click here

04 Kennies / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.84.) click here

05 L-aħħar nisel ta' l-Abenserraġi / S. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.85-89) click here

06 Dak in-nhar / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 15(1939)4(Dic.90-91) click here

07 Is-sabiħ u l-ikrah / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.91) click here

08 Iż-żewġ Kokki / Mic-Dek. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.92) click here

09 Lill-Ħabib tiegħi Pi... Di... / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.93) click here

10 Il-Għanja tal-Lsien Malti / [Dun Karm]. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.93-94) click here

11 Għajdut Malti. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.95-97) click here

12 Kotba ġodda bil-Malti. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.98-99) click here


Il-Werrej tal-hmistax-il-sena [1939] click here

Il-Malti. 16(1940)1

01 Il-lum ma għandhomx skuża. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].3-4) click here

02 Il-mewt ta' l-Avukat Ġużè Micallef, L.L.D., F.R.H.S. / A. Cremona. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].5-10) click here

03 Legio Mariae : Tfajliet / [Dun Karm]. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].11-12) click here

04 Ħsibijiet imxerrda / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.]13-14) click here

05 Il-Mastrudaxxa / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].14) click here

06 Nemmen... / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].15-17) click here

07 En passant / [A. Cremona]. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].18-19) click here

08 In-Novella / Ġ. Mallia. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].19-22) click here

09 Waslulna. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].22) click here

10 Bibliografija / [Ġ . Chetcuti]. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].23-24) click here

Il-Malti. 16(1940)2-3

01 Aktar mill-qilla, aktar mit-theddid, aktar mid-dwejjaq / Editorjal. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.25-26) click here

02 Pax Brittanica. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.26) click here

03 It-Tabib Ġużè Bonnici / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.27-31) click here

04 It-Tagħlim tal-Malti. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.31-32) click here

05 Ħajr u Talb / Dun Karm. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.33a) click here

06 Londra / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.33b) click here

07 Il-Ġiżwita Indrì Schembri / Ġ. Galea. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.34-40) click here

08 Iż-Żmien / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.41-43) click here

09 L-Imħabba Kbira. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.43) click here

10 L-Ingilterra għad tirbaħ / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.44-45) click here

11 Fix-Xatt t'Għawdex / Ġ. Pisani. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.45) click here

12 Progress / Dun Karm. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.46-47) click here

13 La tigdibx / C. Micallef Decaro. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.47) click here

14 Malta tkabbar ġrajjietha / Ġ. Mallia. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.48-53) click here

15 Kotba u Kittieba. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.54-56) click here

Il-Malti. 16(1940)4

01 L-Ortografija Tagħna / Editorjal. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.57-59) click here

02 Il-Libiena / Dun Karm. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.59) click here

03 L-Ilsien Malti u l-Gwerra. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.60-61) click here

04 Min Int? / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.62a) click here

05 Kampnar ... / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.62b) click here

06 Ħajja bla Ħajr / Ġ. Galea. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.63-70) click here

07 Imħabba ta' Omm / P.P. Tabone. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.70-72) click here

08 B'tifkira ta' oħti Ġużeppina li mietet fl-ewwel ta' Novembru 1940 / P.P. Saydon. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.73) click here

09 Iżda / Dun Karm. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.74) click here

10 Arloġġ żgħir u ġrajjietu / L. Cutajar. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.75-79) click here

11 It-Triq tal-Ħelsien / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.79) click here

12 San Kalċidonju t'Għawdex / A. Buttigieg. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.80) click here

13 Eħlisna, Mulej! / K. Sant. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.81-83) click here

14 Il-Ħidma Tagħna. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.83-86) click here

15 "Orientalist" u l-Ortografija tal-Għaqda / A. Cremona. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.87-95) click here

16 Biblijografija. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.95-96) click here


Il-Werrej tas-sittax-il-sena [1940] click here

Il-Malti. 17(1941)1

01 La hemm il-ward hem mil-ħajja / Editorjal. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.3-4) click here

02 Prof. Kan. G. Theuma-Relf, B.A., D.D., J.C.D., B.L. Can., S. Sc. L. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.4) click here

03 Mi-ka-el (Quis ut Deus) / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.5) click here

04 Wenzu jsib lil Luċija f'Lazarett / Dun Pawl. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.6-12) click here

05 Għad jarġa' jisbaħ. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.12) click here

06 Għaliex mela ...!? / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.13b) click here

07 Merħla ngħaġ / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.13c) click here

08 Biċċa mill-Paradise Lost ta' Milton / Ġ. Galea. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.14-16) click here

09 Nocturne (II) (cont.) / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.17-18) click here

10 Għaliex? / Ġ . Pisani. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.18) click here

11 Għaliex inħobb l-Ilsien Malti? / P.P. Tabone. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.19-21) click here

12 Fuq ix-xtut ta' Wied Abbas / A. Cremona. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.22-28) click here

13 Innu lil Sidtna Marija tal-Għar / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.29) click here

14 Tagħrifa Filoloġika / M.D.C. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.30a) click here

15 X'igħid il-Malti / G.Z.A. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.30b) click here

16 L-Għanja tal-Mewġ / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.31) click here

17 "Leħen is-Sewwa" u l-Ortografija tagħna. Ġabra ta' Qari Malti". Kotba oħra. Żewġ Edizzjonijiet / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.32-33) click here

Il-Malti. 17(1941)2

01 Iva, fir-Rebbiegħa / Editorjal. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.33-34) click here

02 Fis-7 ta' Mejju, 1941 / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.34) click here

03 Malta Invicta / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.35) click here

04 Ħidma ta' sena / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.36-39) click here

05 Lwien / Ġ. Pisani. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.39) click here

06 Binti / K. Vassallo. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.40-42) click here

07 Xi tfisser ... . Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.42) click here

08 Tifel tal-Baħar / Ġ. Galea. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.43-50) click here

09 Ieqaf mill-ġlied / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.50) click here

10 L-ewwel ġibda / G. Zarb Adami. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.51-54) click here

11 Mara / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.55) click here

12 Il-Fiat ta' Marija / R.M.B. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.56a) click here

13 Kotba li waslulna. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.56b) click here

Il-Malti. 17(1941)3

01 X'nixtiequ / Editorjal. Il-Malti. 17(1941)3(Set.57-59) click here

02 Il-Gwerra / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)3(Set.59) click here

03 B'Tifkira tas-Sur Fons M. Galea. Il-Malti. 17(1941)3(Set.60) click here

04 Paċi u Gwerra / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)3(Set.61-63) click here

05 Ħobżna ta' Kulljum / Ġ. Galea. Il-Malti. 17(1941)3(Set.64-69) click here

06 It-Tabib Ġuże Bonnici. Il-Malti. 17(1941)3(Set.69) click here

07 E. Boats / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)3(Set.70) click here

08 Il-Għarqa / P.P. Tabone. Il-Malti. 17(1941)3(Set.71-73) click here

09 Tagħrifa. Il-Malti. 17(1941)3(Set.73) click here

10 Il-Għolja / Ġ. Pisani. Il-Malti. 17(1941)3(Set.74) click here

11 Edukazzjoni Nisranija / Ż.A. Il-Malti. 17(1941)3(Set.75-77) click here

12 "Air Raids" bil-lejl / J. Delia. Il-Malti. 17(1941)3(Set.77-79) click here

13 Missirijietna u Aħna / Brother Amedy. Il-Malti. 17(1941)3(Set.80-82) click here

14 M. Kissaun - "Il-Ħajja tar-re u r-Reġina Tagħna." Il-Malti. 17(1941)3(Set.82) click here

15 Ilħna ta' Qniepen / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)3(Set.83a) click here

16 Għanjiet in-nies b'ġieħ lil San Duminku / Mag. Il-Malti. 17(1941)3(Set.83b) click here

17 Musbieħ il-Lejl / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)3(Set.84) click here

Il-Malti. 17(1941)4

01 Dun Karm / P.P. Saydon. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.85-87) click here

02 Il-lum / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.87) click here

03 Il-Għanja tas-Sebgħin / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.88-89) click here

04 Dun Karm (Tifkiriet) / A. Cremona. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.90-94) click here

05 Lil Ġ. Chetcuti / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.95) click here

06 'V' li tfisser Vittorja / Ġ. Galea. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.96-102) click here

07 Għanja tal-Milied / Mag. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.103) click here

08 'Sopra una conchiglia fossile' ta' Zanella w 'Il-Musbieħ tal-Mużew' ta' Dun Karm / K. Sant. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.104-109) click here

09 Xewqa fil-Milja ta' Ħajti / M. Agius. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.109) click here

10 Minn Dawl il-Qalb / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.110) click here

11 It-Tarbija Rieqda / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.111) click here

12 Mill-Ħerba tal-Ġebel għall-Qawma tar-ruħ / A. Cremona. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.112-135) click here

13 Il-Għelma tal-Ħelsien / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.135) click here

14 Il-Ġmiel letterarju fil-poeżija ta' Dun Karm / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.136-142) click here

15 "Is-Sur Fons" M. Galea / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.142-143) click here

16 [Mewt ta' Salvu Agius]. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.143) click here

17 Alla w Art Twelidna / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.144-145) click here

18 It-Traduttur Anzjan tal-Malti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.146a) click here

19 "Razju Vidal" ta' E. Serracino Inglott. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.146b) click here


Werrej tas-sbatax-il-sena [1941] click here

Il-Malti. 18(1942)1

01 Radd il-ħajr / Editorjal. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.3-4) click here

02 Qawsalla / Dun Karm. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.4) click here

03 Ħidmitna / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.5-9) click here

04 Ġesu / Dun Karm. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.10) click here

05 Meta ma ġewx l-Ajruplani / P.P. Saydon. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.11-12) click here

06 Kumitat tal-'Għaqda tal-Malti (Dockyard)'. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.12) click here

07 L-14 ta' Ġunju / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.13) click here

08 Auf Wiedersehen / Ġ. Galea. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.14-23) click here

09 It-Trejqa / M. Agius. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.24) click here

Il-Malti. 18(1942)2

01 L-istatwa ta' Krisstu Re / Editorjal. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.25) click here

02 George Cross. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.26a) click here

03 Isqof Awżiljari għal Malta. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.26b) click here

04 Lil Malta / Dun Karm. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.27a) click here

05 Fuq il-Fruntiera / Dun Karm. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.27b) click here

06 Jum li jibqa' jisemma / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.28-31) click here

07 Xbihet Malta / A.V. Vassallo. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.31-33) click here

08 Il-Proża ta' Dun Karm / T. Sciberras. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.34-35) click here

09 Għanja ta' Mħabba / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.36-37) click here

10 Żewġ Poeżijiet tal-Kittieb Malti Antonio Calleja / A. Cremona. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.37-39) click here

11 Taħt is-Salib / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.40-42) click here

12 Lil Dun Karm / F. Camilleri. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.42) click here

13 Dun Mikiel Franġisk Buttiġieġ / P.P. Tabone. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.43-47) click here

14 Frak mill-Weraq ta' Byron / A. Cremona. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.47) click here

15 Irrid immur ta' Xbiex / Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.48) click here

16 Il-Cottonera fil-Ħamrun / N. Biancardi. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.49-50) click here

17 Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.50-52) click here

18 Qalb ta' Tifel / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.52) click here

19 Konkors ta' Kritika Letterarja bil-Malti. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.cov.c) click here

Il-Malti. 18(1942)3

01 Eżamijiet / Editorjal. Il-Malti. 19(1942)3(Set.53-54) click here

02 Inħobbok / Dun Karm. Il-Malti. 19(1942)3(Set.55-58) click here

03 George Cross / Ġ. Galea. Il-Malti. 19(1942)3(Set.59-62) click here

04 Għassa tal-Għadu! / A. Cremona. Il-Malti. 19(1942)3(Set.63-68) click here

05 Meta jkun miktub / V. Apap. Il-Malti. 19(1942)3(Set.69-74) click here

06 Għad terġa' tqum / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 19(1942)3(Set.75-77) click here

07 Quotidie morior / C.M. De Caro. Il-Malti. 19(1942)3(Set.77-78) click here

08 Bibljografija. Il-Malti. 19(1942)3(Set.79-80) click here

09 Inwissu. Il-Malti. 19(1942)3(Set.cov.c) click here

Il-Malti. 18(1942)4

01 Sena oħra. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.81-82) click here

02 Żewġ Qronfliet (Ġrajja minnha) / Dun Karm. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.82) click here

03 Ġustizzja bla Qorti / Ġ. Galea. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.83-87) click here

04 It-Tigra u l-Ħamiema / A. Buttiġieġ. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.88a) click here

05 Ġewwa l-Presepju / R.M.B. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.88b) click here

06 Salvu jsir missier / V. Apap. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.89-92) click here

07 Madlien (Ġrajja tassew) / K.G.M.F. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.92-94) click here

08 Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti : mis-sena 1935 'il hawn / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.95-104) click here

09 Imbierek il-Mulej! / P. Camilleri. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.104) click here

10 Mill-qasbija tal-Lsien Malti / [A. Cremona]. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.105-109) click here

11 Il-Kumitat tax-Xirka għat-tixrid ta' l-ilsien Malti (Nadur). Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.110a) click here

12 Il-Kumitat Permanenti tax-Xirka għat-tixrid ta' l-ilsien Malti (Xagħra). Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.110b) click here

13 Il-Gandlieri ta' l-Isqof / V. Hugo; maqlub għall-Malti minn G.Z.A. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.a1-a15) click here


Werrej tat-tmintax-il-sena [1942] click here

Il-Malti. 19(1943)1

01 Ix-Xirka tal-Pinna / [Editorjal]. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.3-4) click here

02 Biki ta' Omm / Dun Karm. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.5a) click here

03 Ras il-Pellegrin / M. Agius. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.5b) click here

04 L-Aħħar Tislima / Ġ. Galea. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.6-10) click here

05 Lil ibni Herman-Baruch / K. Vassallo. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.10-11) click here

06 Flus ir-Regħba Ħajja Qasira / P.P. Saydon. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.12-13) click here

07 Frak : Biex ma jintilifx / R.M.B. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.13) click here

08 Id-Dolliegħa u l-Qargħa / R.M.B. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.14) click here

09 Il-Barrakka ta' Katrin / P.P. Tabone. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.15-19) click here

10 Ħniena! / F. Camilleri. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.20) click here

11 L-Onor Dr. A.V. Laferla, C.B.E., LL.D. : President Onorarju tal-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" / G.Z.A. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.21-22) click here

12 Lil...: F'dik il-lejla meta telqet biex issir Soru / M. Agius. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.23) click here

13 Bibljografija. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.23-24) click here

Il-Malti. 19(1943)2

01 Traduzzjonijiet bil-Malti / [Editorjal]. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.25-26) click here

02 Sursum corda! / R.M.B. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.26) click here

03 Tal-Qali / Ġ. Ellul. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.27-28) click here

04 Tfajla / D. Karm. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.28) click here

05 Meta mort Għawdex bid-dawra / Ġ. Cassar-Pullicino. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.29-32) click here

06 Il-Maqdes tal-Melej / A. Buttiġieġ. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.32-33) click here

07 Il-Barrakka ta' Katrin / P.P. Tabone. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.34-39) click here

08 Ġlieġel : Nhar l-Imnarja / M. Meylak. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.39) click here

09 Is-Suldat / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.40-44) click here

10 Ħidma li wettaqna fl-1942 : Rapport tas-Segretarju dwar il-ġidmet ta' "Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" għas-sena 1942. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.44-47) click here

11 Il-Kumitat tax-X. T.I.M., Nadur. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.48a) click here

12 Konkors ta' Poeżija / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.48b) click here

13 "Il-Qawmien Malti". Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.cov.c) click here

14 "Xirka tal-Malti għat-Tfal". Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.cov.d) click here

Il-Malti. 19(1943)3

01 Il-Malti fl-Edukazzjoni / [Editorjal]. Il-Malti. 19(1943)3(Set.49-50) click here

02 Dwejjaq missirijietna / R. Briffa. Il-Malti. 19(1943)3(Set.51-52) click here

03 Xemx ta' Settembru / V. Apap. Il-Malti. 19(1943)3(Set.52) click here

04 God Save the King / Ġ Galea. Il-Malti. 19(1943)3(Set.53-59) click here

05 It-8 ta' Settembru / A.V. Vassallo. Il-Malti. 19(1943)3(Set.59-60) click here

06 Wenzu jsib lil Luċija f'Lazzarett : It-Tieni Taqsima / Dun Pawl. Il-Malti. 19(1943)3(Set.61-66) click here

07 MDLXV / A.M. Cassola. Il-Malti. 19(1943)3(Set.67-68) click here

08 Innijiet / N. Biancardi, Ġ. Casapinta. Il-Malti. 19(1943)3(Set.69-70) click here

09 Insewwu l-Iżbalji tagħna / Brother Amedy. Il-Malti. 19(1943)3(Set.70-71) click here

10 Air Raid / E. Agius. Il-Malti. 19(1943)3(Set.72a) click here

11 [Inwissu]. Il-Malti. 19(1943)3(Set.72b) click here

Il-Malti. 19(1943)4

01 Il-Malti fit-Tiġdid ta' wara l-Gwerra / [Editorjal]. Il-Malti. 19(1943)4(Diċ.73-75) click here

02 Il-Qassis / K. Vassallo. Il-Malti. 19(1943)4(Diċ.75) click here

03 Lil Binti / Ġ. Chetcuti. 19(1943)4(Diċ.76-77) click here

04 Il-Milied ta' San Franġisk / P.P. Tabone. Il-Malti. 19(1943)4(Diċ.78-82) click here

05 L-Ibleh taż-Żenqa t-Twila / A. Cremona. Il-Malti. 19(1943)4(Diċ.82-94) click here

06 L-Annunzjannjoni; Fi Twelid Sidna / V.V. Barbara. Il-Malti. 19(1943)4(Diċ.95) click here

07 Foqra u Għonja / R.M.B. Il-Malti. 19(1943)4(Diċ.96-104) click here

08 R.I.P. Il-Malti. 19(1943)4(Diċc.105) click here


Werrej tad-dsatax-il sena [1943] click here

Il-Malti. 20(1944)0 [Special Number]

01 X'inhu l-Qawmien Malti : Għaliex twaqqaf - x'bihsiebu / A.Ġ. Said. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.1-4) click here

02 Xogħlijiet letterarji li bi ħsiebu jagħmel "Il-Qawmien Malti". Il-Malti.20(1944)0(Jan.4) click here

03 Mingħajr tixrid ta' demm m'hemmx fidwa / P.B. Grech. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.5-7) click here

04 Ġanni Grima, Poeta Minsi. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.8) click here

05 X'inhu l-ġens Malti? / F. Nicholas. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.9-11) click here

06 A.Ġ. Said. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.11) click here

07 Flotta mirbuħa / G. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.12) click here

08 Bla Qalb : hrafa / W. Zahra. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.13-16) click here

09 Fit-Triq tar-rebħa / G. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.16) click here

10 It-Taqbida għall-ilsien Malti / I.M.A. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.17-22) click here

11 Lill-Qalbenin / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.22) click here

12 George Cross / Ġ. Galea. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.23-27) click here

13 Imma nhossuna mkabbra / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.27) click here

14 Konkors għal Għana Popolari bil-Malti / W. Zahra. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.28) click here

15 Kull Deni Ħudu b'Ġdid / Ġ. Galea. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.29-33) click here

16 Jum ir-Rebħa / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.34) click here

17 Werrej. Il-Malti.20(1944)0(Jan.35) click here

Il-Malti. 20(1944)1

01 Parir lill-Kittieba / Editorjal. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.3-4) click here

02 Lil Malta / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.4) click here

03 T'Adoriam Ostia Divina / Dun Karm. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.5-8) click here

04 Ward l-Imħabba / F. Camilleri. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.9) click here

05 Xewqa u Pjan / G.Z.A. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.10-11) click here

06 Libsa ġdida. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.11) click here

07 Xi Żmien Kien Dak! / A. Cremona. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.12-13) click here

08 Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.13) click here

09 Gidba Żgħira / V. Apap. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.14-16) click here

10 Sunetti tal-Gwerra / L. Ellul. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.17-18) click here

11 Il-Kunsill Ċentrali tal-Malti. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.18) click here

12 "Bianca" / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.19-21) click here

13 Is-Sigriet ta' Mejju / E. Agius. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.21) click here

14 It-Tiddin tas-Serduk / P.J. Naudi. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.22-25) click here

15 "Il-Qawmien Malti". Il-Malti. 20(1944)1(Mar.25) click here

16 Lil Ibni Oliver Paul / K. Vassallo. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.26-27) click here

17 L-Arka ta' Noe / N. Biancardi. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.28-30) click here

18 Riżultat tal-Konkors ta' Ballati mniedi mill-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti". Il-Malti. 20(1944)1(Mar.30) click here

19 Reċensjoni / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.31-32) click here

20 Tiswija. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 20(1944)2

01 Il-Konkors tal-Ballati / C. Psaila, A. Cremona, G. Zarb Adami. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.33-34) click here

02 Perfecti Mysterium Amoris / K. Vassallo. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.35-37) click here

03 Imħabba, Ħaqq u Mewt. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.37-38) click here

04 Il-Ħati / K. Vassallo. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.39-40) click here

05 Ġieh u Għajb / K. Vassallo. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.41-42) click here

06 Ballata / R.L. Psaila. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.43-44) click here

07 Ballata / V.V. Barbara. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.45-46) click here

08 Il-Ballata tal-Ġenniena / F. Cammileri. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.47-49) click here

09 Il-Ballata tal-Margerita / A.M. Cassola. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.50-52) click here

10 Iż-Żifna tal-Friefet / V. Apap. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.53-54) click here

11 Imħabba fin-Nirien / K. Vella Haber. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.55-56) click here

12 Ballata / M. Agius. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.57-58) click here

13 Ballata / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.59-61) click here

14 Marì. Ellul. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.62-64) click here

15 Reċensjoni / Ġ. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.64) click here

16 Infrakku. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.cov.c1) click here

17 Xirka għat-tixrid ta' l-Ilsien Malti. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.cov.c2) click here

18 Kumitat Xirka Tixrid Ilsien Malti-Nadur. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.cov.c3) click here

Il-Malti. 20(1944)3

01 Estote parati / Editorjal. Il-Malti. 20(1944)3(Set.65-66) click here

02 Akkademja. Il-Malti. 20(1944)3(Set.67-68) click here

03 Nhar l-Akkademja f'ġieh il-wisq Rev. Mons. C. Psaila. Il-Malti. 20(1944)3(Set.68) click here

04 Inkwiet fil-familja : Dramm Soċjali fi 3 Atti / Ġ. Galea. Il-Malti. 20(1944)3(Set.69-82) click here

05 F'Jum l-Ingress tal-Maħbub Mons M. Gonzi, D.D., l-Ewwel Metropolita ta' Malta / A. Copperstone. Il-Malti. 20(1944)3(Set.82) click here

06 Dwiem / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 20(1944)3(Set.83-85) click here

07 L-Imdina / R. Briffa. Il-Malti. 20(1944)3(Set.85) click here

08 Wenzu jfittex lil Luċija / Dun Pawl. Il-Malti. 20(1944)3(Set.86-90) click here

09 Liema ... ? / Dun Karm. Il-Malti. 20(1944)3(Set.90) click here

10 Insewwu l-Iżbalji Tagħna / Brother Amedy. Il-Malti. 20(1944)3(Set.91-96) click here

11 Rev. Charles L. Dessoulavy, Ph.D. Il-Malti. 20(1944)3(Set.96) click here

Il-Malti. 20(1944)4

01 Naħsbu għalli ġej / Editorjal. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.97-98) click here

02 Ave Maria / V.V. Barbara. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.98) click here

03 Rev. Charles L. Dessoulavy / A. Cremona. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.99-100) click here

04 Is-Saħar. Ix-Xħiħ / C. Micallef de Caro. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.100) click here

05 Inkwiet fil-familja : Dramm Soċjali fi 3 Atti : It-Tieni Att / Ġ. Galea. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.101-120) click here

06 Ħelsien / W. Born. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.121-125) click here

07 "Nonny" / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.125-127) click here

08 Il-Ġmiel ta' Artna / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.128a) click here

09 Staqsewna ... nwieġbu. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.128b) click here

10 Trab / Dun Frans Camilleri. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.129-130) click here

11 [Reċensjoni:] Għanjiet Bikrija / Ġ.C.P. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.130) click here

12 L-Iskrun ta' l-Ajruplan / V. Apap. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.131-132) click here

13 [Reċensjoni:] Qlub Imjassra. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.132) click here

14 Anakreontika / J. Galea. Il-Malti. 20(1944)4(Diċc.133a) click here

15 Tabib imgħaddab / C. Micallef de Caro. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.133b) click here

16 Ħsieb / E. Agius. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.134a) click here

17 Ċaċpip / R. Magro. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.134b) click here

Il-Werrej tal-ghoxrin sena [1944] click here