Il-Malti : Rivista tal-Akkademja tal-Malti. 1945-1954

Il-Malti. 21(1945)1

01 Is-Sena 1945 : Xi Tfisser Għall-"Għaqda". Il-Malti. 21(1945)1(Mar.3-4) click here

02 San Ġużepp / R.M.B. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.4) click here

03 It-Taqbida tal-Ħajja : (Minn "Les Misérables" ta' Victor Hugo) : Trad. ta' / N. Biancardi. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.5-6) click here

04 Notturn / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.7) click here

05 Hekk kien miktub / A. Cremona. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.8-15) click here

06 Ix-Xita / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.16-17) click here

07 Il-Ħidma Tagħna fl-1943 / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.18-24) click here

08 Xirka għat-tixrid ta' l-ilsien Malti-Nadur. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.24) click here

09 Tfajla Zeffiena / Ġ. Micallef Grimaud. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.25) click here

10 Il-Qajzu / K. Fenech. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.26-27) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.28-32) click here

12 R.I.P. [Marija Galea] / A.C. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 21(1945)2

01 Kotba bil-Malti fi Żmien il-Gwerra / Editorjal. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.33-34) click here

02 Il-Kotra u Jiena / R. Briffa. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.35-36) click here

03 Naħarbu / W.P. Gulia. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.36) click here

04 Tliet Imħabbiet / V. Apap. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.37-42) click here

05 Lhudija / L. Ellul. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.43-44) click here

06 Imqarraq / G.M. Farrugia. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.44) click here

07 Hekk kien miktub (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.45-50) click here

08 Mnejn hu Mnissel xi Kliem Malti / C. Micallef De Caro. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.50) click here

09 Land of Hope and Glory / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.51a) click here

10 Villa Lija / M. Agius. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.51b) click here

11 Fuq Kemmuna / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.52-55) click here

12 Ħolqien u Qirda / E. Agius. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.55) click here

13 Etimoloġija / I. Muscat Azzopardi, A. Cremona. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.56-59) click here

14 Laqgħa Akkademika. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.59) click here

15 Egħluq is-Sena mill-Ingress ta' l-Arċisqof / A. Buontempo. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.60) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.61-64) click here

Il-Malti. 21(1945)3

01 Dun Karm, D.Litt. Il-Malti. 21(1945)3(Set.65) click here

02 Traduzzjonijiet bil-Malti / M. Butcher. Il-Malti. 21(1945)3(Set.65-67) click here

03 Lil Dun Anton Mifsud / Dun Karm. Il-Malti. 21(1945)3(Set.67) [See correction in Il-Malti. 22(1946)4(Dic.159)] click here

04 Hekk kien miktub (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 21(1945)3(Set.68-76) click here

05 Mara Tad-Dnub / A.V. Vassallo. Il-Malti. 21(1945)3(Set.77) click here

06 Drawwiet Qodma Maltin / A. Buontempo. Il-Malti. 21(1945)3(Set.78-82) click here

07 Għajn Riħana / G. Zammit. Il-Malti. 21(1945)3(Set.82) click here

08 Frak Mil-Leħen Tal-Għaqal / C. Micallef De Caro. Il-Malti. 21(1945)3(Set.83) click here

09 Il-Mewt / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 21(1945)3(Set.84-85) click here

10 Ballata / R. Briffa. Il-Malti. 21(1945)3(Set.85) click here

11 Etimoloġija u Ortografija / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 21(1945)3(Set.86) click here

12 Tweġiba / A. Cremona. Il-Malti. 21(1945)3(Set.86-87) click here

13 Il-Poeżija 'Nemmen' ta' Ġ. Chetcuti / L. Ellul. Il-Malti. 21(1945)3(Set.88-92) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 21(1945)3(Set.92-96) click here

15 Avviż : Reċensjonijiet / Id-Direzzjoni. Il-Malti. 21(1945)3(Set.cov.c) click here

Il-Malti. 21(1945)4

01 Il-Qagħda tal-Malti fl-Istruzzjoni tal-Pajjiż / Editorjal. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.97-99) click here

02 Il-Għanja ta' Għada / G. Zammit. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.100-101) click here

03 Mill-Ktieb tal-Ħajja / G. Zarb Adami. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.102) click here

04 Faraġ / V. Barbara. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.103-104) click here

05 L-Istampa f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.105-112) click here

06 Mnejn hu Mnissel xi Kliem Malti / C. Micallef De Caro. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.112) click here

07 Karmensita / Ġ. Ellul. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.113) click here

08 It-Tigra tad-Dnub / W. Gulia. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.114-115) click here

09 Pass wara l-Ieħor / E. Agius. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.115)

10 Dun Petru Pawl Grima / T. Xiberras. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.116) click here

11 Irene / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.117-119) click here

12 Tiswija. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.119) click here

13 Trieq jew Triq? / A. Cremona. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.120-121) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.121-129) click here

15 Lil Ġużè Chetcuti / Dun Karm. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.130) click here

Il-Werrej tal-wiehed u ghoxrin sena [1945] click hereIl-Malti. 22(1946)1

01 Il-Premju Ġużè Muscat-Azzopardi / Editorjal. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.3-5) click here

02 Nemel / E. Serracino-Inglott. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.5) click here

03 Mingħajr Ulied / V. Apap. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.6-7) click here

04 Tnehid / J. Galea. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.7) click here

05 Skond il-Liġi! / Ġ. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.8-13) click here

06 Lill-Musa / T. Cassar. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.13) click here

07 Wenzu jfittex lil Luċija / Dun Pawl. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.14-18) click here

08 L-Ewwel Stamperija f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.19-25) click here

09 Il-Kumitat għas-sena 1946-47. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.25) click here

10 Oriġinalità vs. Sinċerità / K. Vassallo. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.26-28) click here

11 F'Ġieh il-Ħaqq u s-Sewwa / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.28-35) click here

12 Studju Kritiku / A. Cremona. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.35-39) click here

13 Etimoloġija / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.39-40) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.40-47) click here

15 Konkors ta' Wirja Teatrali. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.48) click here

16 Premju : Ġużè Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.cov.c) click here

Il-Malti. 22(1946)2

01 Tijatru Nazzjonali / Editorjal. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.49-51) click here

02 L-Akbar Poeta / Dun Karm. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.51-52) click here

03 Il-Firda taż-Żwieġ ta' Napuljun ma' Ġużeppina / P.P. Tabone. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.53-55) click here

04 Id-Dgħajsa Tiegħi / A. Cremona. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.56) click here

05 Is-Sengħa tal-Palk / N. Biancardi. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.57-60) click here

06 Il-Ġrajja / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.61-62) click here

07 Maninu, id-Deffien Soċjalista / A.M. Cassola. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.63-68) click here

08 Quotidie Morior / F. Cammileri. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.69) click here

09 L'Istampa f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.70-76) click here

10 Lhudi Jisma' l-Ħajja ta' Sidna / A. Copperstone. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.77-78) click here

11 Ħolma?!... / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.79-82) click here

12 E.B. Vella / A. Cremona. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.83-85) click here

13 [Announcement]. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.85) click here

14 Konkors Tijatrali 1946 : Rapport tal-Ġurija. Il-Malti. 22(1946)2(ĠGun.86-88) click here

15 Analisi Estetika ta' "Il-Fidwa tal-Bdiewa" / A.M.C. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.89-90) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.90-94) click here

17 L-Istudenti u l-Konkors Tijatrali. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.95) click here

18 Kotba Għat-Tijatru Malti. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.96) click here

Il-Malti. 22(1946)3

01 L-Ewwel Preżentazzjoni tal-"Premju Ġużè Muscat-Azzopardi" / Editorjal. Il-Malti. 22(1946)3(Set.97-99) click here

02 Id-Diskors ta' Dr. Ġ. Galea / Ġ. Galea. Il-Malti. 22(1946)3(Set.100-101) click here

03 Il-Kelma tal-Fundatur / Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 22(1946)3(Set.101-102) click here

04 Jitkellem Dun Karm / Dun Karm. Il-Malti. 22(1946)3(Set.103-104) click here

05 Il-Bniedem biss ... / F. Camilleri. Il-Malti. 22(1946)3(Set.104) click here

06 Ma nistagħġibx! / Ġ. Delia. Il-Malti. 22(1946)3(Set.105a) click here

07 Lill-Imħara / G. Zammit. Il-Malti. 22(1946)3(Set.105b) [See correction in Il-Malti. 22(1946)4(Dic.159)] click here

08 Il-Palk Malti barra minn Malta / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 22(1946)3(Set.106-116) click here

09 Għaqal ta' Mara. Il-Malti. 22(1946)3(Set.116) click here

10 Smajt Ruħ Tokrob / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 22(1946)3(Set.117) click here

11 X'inħobb / M. Agius. Il-Malti. 22(1946)3(Set.118) click here

12 Tifkira ta' Laqgħa tal-"Brains Trust" / E. Agius. Il-Malti. 22(1946)3(Set.119) click here

13 In-Nisel tal-Kelma "ĦAL" / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 22(1946)3(Set.120-121) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 22(1946)3(Set.121-127) click here

15 Ċirkulari / Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 22(1946)3(Set.128) click here

Il-Malti. 22(1946)4

01 Il-Letteratura ta' wara l-Gwerra / Editorjal. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.129-130) click here

02 Tliet Arloġġi / M. Meylak. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.130) click here

03 L-Iżbalji kbar ta' Napuljun / P. Tabone. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.131-133) click here

04 Il-Messija / Ġ.M. Farrugia. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.134-136) click here

05 Patri Kristofru għand Dun Rodrigu : mill-Manzoni : Traduzzjoni ta' / Dun Pawl. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.137-141) click here

06 Kwiekeb / M. Meylak. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.141) click here

07 Lill-Għannejja tal-Wied / W. Gulia. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.142) click here

08 Il-Lixandrina / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.143-146) click here

09 Għanejn / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.146) click here

10 Il-Kelma Malta fid-"Divina Commedia" / J. Galea. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.147-149) click here

11 Iċ-Ċensura ta' l-Istampa (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.150-157) click here

12 Xewqat / V. Apap. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.157) click here

13 Id-Dar Tiegħi / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.158-159) click here

14 "Errata Corrige". Il-Malti. 22(1946)4(Di.159) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.160-164) click here

Il-Werrej tas-sena 1946 click hereIl-Malti. 23(1947)1

01 Akkademji Letterarji / Editorjal. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.3-4) click here

02 Il-Għanja ta' Ċikkulata u Ċikkulata / Dun Karm. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.5) click here

03 Mill-Qiegħ ta' l-Imgħoddi / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.6-7) click here

04 Frak tad-Deheb / Ġ. Meilak. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.7) click here

05 Waqt / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.8-10) click here

06 Għax Nibża' Jiena fil-Jum'Ħazin? / A. Copperstone. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.10) click here

07 Ruħ il-Poeta / F. Camilleri. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.11-12) click here

08 [Announcement] concerning Prof. P.P. Saydon]. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.12) click here

09 Nisel / E. Serracio Inglott. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.13-15) click here

10 "Għanja" / Ġ. Micallef Grimaud. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.16-18) click here

11 L-Istampa f'Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.19-24) click here

12 Il-Ħares : Nota Etimoloġika / F. Nicholas. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.25-26) click here

13 Jien, Min Jien? / Ġ. Galea. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.26) click here

14 Laqgħa Akkademika. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.27) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.28-32) click here

16 Il-Kumitat tal Għaqda "Bajda-u-Ħamra" għas-Sena 1947. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 23(1947)2

01 L-Istudju tal-Fililoġija / Editorjal. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.33-35) click here

02 Il-Quċċija / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.35) click here

03 Lit-Tabib Kav. Ġużè Galea, President tal-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" u awtur ta' ħafna kitbiet ta' sura patrijottika / Dun Karm. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.36) click here

04 Ġetsemani. Ix-Xewk / V. Barbara. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.37) click here

05 Kommenti fuq Dizzjunarju Malti / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.38-45) click here

06 Lampa se tintefa / M. Meylak. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.46) click here

07 X'nobgħod / M. Agius. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.47) click here

08 Fuq l-Etimoloġija tal-kelma "Qarweż" / A. Cremona. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.48-51) click here

09 L-Istampa f'Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.52-56) click here

10 Tfajjel Sajjied / V. Caruana. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.56) click here

11 Il-Laqgħa ta' Dun Abbondju mal-Bravi / Dun Karm. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.57-59) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.60-64) click here

Il-Malti. 23(1947)3

01 Il-Premju Ġużè Muscat Azzopardi / Editorjal. Il-Malti. 23(1947)3(Set.65) click here

02 Kiskors ta' l-Aġent Rettur ta' l-Università / P.P. Debono. Il-Malti. 23(1947)3(Set.65-67) click here

03 Diskors tal-President tal-"Għaqda" / Ġ. Galea. Il-Malti. 23(1947)3(Set.67-69) click here

04 Diskors ta' ħu l-Fundatur / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 23(1947)3(Set.69-71) click here

05 Diskors ta' l-Eċċellenza Tiegħu l-Gvernatur / F.C.R. Douglas. Il-Malti. 23(1947)3(Set.71-72) click here

06 Diskors tar-Rebbieħ tal-"Premju Ġużè Muscat Azzopardi / A. Cremona. Il-Malti. 23(1947)3(Set.72-74) click here

07 Diskors ta' l-Egħluq / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 23(1947)3(Set.75-77) click here

08 Xita tad-Deheb / A. Buttigieg. Il-Malti. 23(1947)3(Set.77) click here

09 Is-Sejħa / Ġ. Mejlak. Il-Malti. 23(1947)3(Set.78-79) click here

10 L-Ewwel Xagħra Bajda / M. Meylak. Il-Malti. 23(1947)3(Set.80-82) click here

11 Tiftaħx, ja Ward Sabiħ! / F. Camilleri. Il-Malti. 23(1947)3(Set.82) click here

12 Triq il-Fatati / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 23(1947)3(Set.83-84) click here

13 Xi Ħaġa Baqa' ... / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 23(1947)3(Set.85) click here

14 Ħabibi l-Għasfur / L. Farrugia Bonnici. Il-Malti. 23(1947)3(Set.86a) click here

15 Is-Saif / P.P. Theuma. Il-Malti. 23(1947)3(Set.86b) click here

16 L-Istampa f'Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 23(1947)3(Set.87-91) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 23(1947)3(Set.92-97) click here

18 Lill-Maħbub Dun Anton Vella / A. Copperstone. Il-Malti. 23(1947)3(Set.98) click here

19 Id-Djalogi ta' De Soldanis / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 23(1947)3(Set.99-125) click here

Il-Malti. 23(1947)4

01 Tifkira ta' Nies Kbar / Editorjal. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.127-128) click here

02 Avviż Editorjali. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.128) click here

03 Jekk... / K. Vassallo. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.129-130) click here

04 Leġġenda / M. Butcher. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.130) click here

05 Il-Kanonku Caruana bħala Diplomatiku / Ġ. Galea. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.131-138) click here

06 Lil G.B.S. / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.139-141) click here

07 Malta kienet bagħet ukoll Ambaxxatur għall-Konċilju ta' Trento / J. Galea. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.142-146) click here

08 Sejħa lill-Membri. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.146) click here

09 "Tal-Midinbin" / W. Gulia. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.147) click here

10 Qawl Qarrieqi? / C.M. DeCaro. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.148-149) click here

11 Agħma mit-Twelid / V. Caruana. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.149) click here

12 Noti Filoloġiċi / Dun Pawl. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.150-152) click here

13 Korrispondenza. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.153-154) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.155-156) click here

Il-Werrej tas-sena 1947 click here


Il-Malti. 24(1948)1

01 Il-Jedd tal-Lsien Malti / Editorjal. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.3-7) click here

02 Jum is-Sibt fir-Raħal / J.M. Testa. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.8-9) click here

03 L-Għar ta' Kalipsu / Ġ. Farrugia. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.9) click here

04 Rapport tas-Segretarju għall-1947 / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.10-12) click here

05 It-Tielet Konkors Teatrali. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.12) click here

06 L-Aħħar Kapitlu / V. Apap. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.13-24) click here

07 Il-Kunsill ta' "Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" għas-Snin 1948-1949. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.24) click here

08 Reċensjonijiet. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.25-30) click here

09 Lista ta' Kontribuzzjonijiet għall-għajnuna tar-Rivista "Il-Malti". Il-Malti. 24(1948)1(Mar.30) click here

10 Matinee Lyrique fil-Każin ta' l-Istudenti ta' l-Università. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.31a) click here

11 Avviż Editorjali. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.31b) click here

12 Lista Kronoloġika tal-Membri Akademiċi ta' "Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti". Il-Malti. 24(1948)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 24(1948)2

01 Ilbieraħ u l-Lum / Editorjal. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.33-35) click here

02 Ninu Muscat Fenech / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.36-38) click here

03 Differiment tal-Għoti tal-"Premju Ġużè Muscat Azzopardi". Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.38) click here

04 Tinżilx, ja xita! / F. Camilleri. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.39a) click here

05 Friefet / W. Gulia. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.39b) click here

06 Sunetti tal-Gwerra / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.40) click here

07 Ġawhar ta' Ħrejjef / R.M.B. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.41-42) click here

08 Tifkiriet / W. Gulia. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.42) click here

09 Coleridge u Malta / Ġ. Galea. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.43-47) click here

10 Niccolò Isouard / C.M. De Caro. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.48-49) click here

11 Uganda / S. Gatt. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.49) click here

12 Ċerimonja ta' Tifkira lil Ġanni Vassallo. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.50-51) click here

13 It-Tielet Konkors Teatrali. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.52-58) click here

14 Kontribuzzjonijiet għar-Rivista Tagħna. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.58) click here

15 Ktieb Ġdid ta' Alb. Cassola. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.59) click here

16 Il-Lsien Għarbi / F. Nicholas. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.60-64) click here

17 Din ta' sidek l-għajta / [Anon]. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.64) click here

Il-Malti. 24(1948)3

01 Inkunu Rġiel / L-Editur. Il-Malti. 24(1948)3(Set.65-66) click here

02 It-Teatru bl-Ilsien Malti / SNIAR. Il-Malti. 24(1948)3(Set.67-68) click here

03 Mid-Djarju Tiegħi / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 24(1948)3(Set.69-71) click here

04 Settembru / W. Gulia. Il-Malti. 24(1948)3(Set.71) click here

05 Dawra f'ta' Frankuni / K. Fenech. Il-Malti. 24(1948)3(Set.72-75) click here

06 Wara Sidu sal-Mewt / A. Cremona. Il-Malti. 24(1948)3(Set.76-85) click here

07 Il-Miġja Lura f'Malta tal-President tal-Għaqda. Il-Malti. 24(1948)3(Set.85) click here

08 Il-Lsien Għarbi (cont.) / F. Nicholas. Il-Malti. 24(1948)3(Set.86-88) click here

09 Il-Mewt ta' Tlitt Iħbieb ta' "Il-Malti" / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 24(1948)3(Set.89-93) click here

10 Gġanjiet ta' Mġabba / L. Ellul. Il-Malti. 24(1948)3(Set.93) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 24(1948)3(Set.94-96) click here

Il-Malti. 24(1948)4

01 Biex Niftiehmu / L-Editur. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.97-98) click here

02 Il-Kav.Dr. Ġ. Galea M.D., D.P.H., Maħtur Membru ta' l-Ordi ta' l-Imperu Ingliż. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.98a) click here

03 "At Home" fid-Far tal-President. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.98b) click here

04 Pranzu f'Ġieh il-President tal-Għaqda fil-"Hotel Phoenicia". Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.99-102) click here

05 It-Tberik tal-Mejda / G.M. Farrugia. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.103) click here

06 Omm Żelwa tal-Bnedmin / F. Camilleri. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.104) click here

07 Ġesù u l-Madliena / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.105) click here

08 Cassola bħala Awtur Drammatiku / Ġ. Galea. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.106-107) click here

09 Pape Sata Aleppe / A.M. Cassola. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.107-111) click here

10 U hekk għal Dejjem / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.112-119) click here

11 Kronaka ta' "Il-Malti". Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.120-121) click here

12 Jekk lejn is-Sema Tħares / Nemo. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.122-123) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.123-126) click here

Il-Werrej tas-sena 1948 click here


Il-Malti. 25(1949)1

01 Il-Għaqda / L-Editur. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.3-5) click here

02 Laqgħa tal-Kunsill. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.5) click here

03 Dun Ġwann Cachia / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.6-10) click here

04 Suċċes Letterarju. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.10) click here

05 Il-Għanja taċ-Ċaqliq / A. Buttigieg. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.11-12) click here

06 Kelb Xiħ tal-Għassa / A. Cremona. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.13-14) click here

07 Francesco Azopardi / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.15-23) click here

08 Il-Fergħa tas-Sagħtar / G. Zammit. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.23) click here

09 L-Infern tal-Midneb! / K. Vassallo. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.24-25) click here

10 Pape Satan Aleppe ... (cont.) / A.M. Cassola. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.26-31) click here

11 "Sherry Party" Mogħti mill-"Għaqda" lit-Tabib Kav. Ġużè Galea, M.D., D.P.H., M.B.E., fl-Osborne Hotel. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.31) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.32-36) click here

Il-Malti. 25(1949)2

01 Mexjin / L-Editur. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.37-38) click here

02 Nimxu 'l Quddiem / W. Zahra. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.39-42) click here

03 Għaddi malajr, Ġesù'! / F. Camilleri. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.42) click here

04 Ilkoll għal hemm / L. Bonnici Farrugia. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.43-44) click here

05 Ħolm / J. Sciberras. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.44) click here

06 Rikard Mifsud Bonnici / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.45-48) click here

07 Talba / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.49) click here

08 Ave Maria / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.50) click here

09 Dun Ġwann Cachia / G. Cassar Pullicino. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.51-56) click here

10 Fuq il-mewt ta' Dr. F.W. Maempel, M.D., M.L.A. / V. Ungaro. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.56) click here

11 Papa Satan Aleppe (cont.) / M.A. Cassola. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.57-59) click here

12 Ġirja / Ġ. Abela. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.59) click here

13 Kronaka. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.60) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.61-68) click here

15 Suppliment : "Rwiefen" / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.a-v) click here

Il-Malti. 25(1949)3

01 L-Istampa f'Malta / L-Editur. Il-Malti. 25(1949)3(Set.69-70) click here 02

02 Reviżjoni tal-Liġi ta l-Istampa / Korrispondenza. Il-Malti. 25(1949)3(Set.71) click here

03 Il-Kav. Ġużè Galea, M.D., D.P.H., M.B.E., Rebbiegħ tal-Premju "Ġużè Muscat Azzopardi". Il-Malti. 25(1949)3(Set.72-73) click here

04 Qniepen Idoqqu / W. Gulia. Il-Malti. 25(1949)3(Set.73) click here

05 Wara l-Laqgħa ta' Dun Abbondju mal-Bravi / Dun Pawl. Il-Malti. 25(1949)3(Set.74-77) click here

06 Il-Poeżija Thiegħi / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 25(1949)3(Set.77) click here

07 L-Istampa f'Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 25(1949)3(Set.78-83) click here

08 Tfajjel Sajjied / V. Caruana. Il-Malti. 25(1949)3(Set.83) click here

09 Huma kollox! / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 25(1949)3(Set.84) click here

10 Quddiem Għalqa tal-Bittieħ / A. Buttigieg. Il-Malti. 25(1949)3(Set.85a) click here

11 Montecatini / A. Cremona. Il-Malti. 25(1949)3(Set.85b) click here

12 Bluha ta' Mument / J. Cassar Pullicino. Il-Malti. 25(1949)3(Set.86-89) click here

13 Pape Satan Aleppe (cont.) / A.M. Cassola. Il-Malti. 25(1949)3(Set.90-94) click here

14 Frak / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 25(1949)3(Set.94) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 25(1949)3(Set.95-98) click here

16 Suppliment : Dun Mikiel Xerri / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 25(1949)3(Set.a-l) click here

Il-Malti. 25(1949)4

01 Iċ-Ċerimonja tal-Presentazzjoni tal-Midalja "Ġużè Muscat Azzopardi". Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.99-114) click here

02 O Tempora! O Mores / W. Gulia. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.114a) click here

03 Frak / A. Cremona. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.114b) click here

04 Lit-Tabib Ġużè Galea / V. Ungaro. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.115a) click here

05 Il-Għolliq / A. Buttigieg. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.115b) click here

06 Lill-Kav. Dr. Ġużè Galea, M.B.E., M.D., D.P.H. / K. Mallia. Il-Malti. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.116) click here

07 "Vestru" / J.E. Busuttil. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.117-120) click here

08 Maternità / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.121) click here

09 Reċensjonijiet. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.122-128) click here

10 Suppliment : Naf b'kollox / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.a-v) click here

Il-Werrej tas-sena 1949 click here


Il-Malti. 26(1950)1

01 Dar tal-"Għaqda"/ L-Editur. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.3-4) click here

02 Bla Tebgħa / Ġ. Mejlak. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.5a) click here

03 Lix-Xita / V. Ungaro. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.5b) click here

04 L-Istampa f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.6-12) click here

05 Ħdejn il-Fontana / F. Camilleri. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.12) click here

06 Folklore Malti / A. Cremona. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.13-17) click here

07 Kronaka tal-"Għaqda". Il-Malti. 26(1950)1(Mar.18-25) click here

08 "Bomber" / G. Bartolo. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.26) click here

09 Reċensjonijiet u Studji Kritiċi. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.27-33) click here

10 Alla u l-Ward / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.32+) click here

11 Suppliment : It-Tewba (Un Uomo) / G. Tua; Maqluba għall-Malti minn I. Muscat Azzopardi.Il-Malti. 26(1950)1(Mar.a-r) click here

Il-Malti. 26(1950)2

01 It-Tijatru Mezz ta' Tagħlim / L-Editur. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.33-35) click here

02 Akkademiċi Ġodda. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.35) click here

03 L-Għanja ta' l-Imgħażel / A. Cremona. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.36-37) click here

04 Wenzu quddiem Dun Abbondju / P. Galea. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.38-40) click here

05 Xejn! / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.41) click here

06 Ftit Nar, jekk jogħġbok / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.42-47) click here

07 Karmena / A. Buttigieg. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.48) click here

08 Il-Bolla Kruċjata / Ġ. Gatt. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.49-57) click here

09 Friegħi / V.V. Barabara. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.57-58) click here

10 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.59) click here

11 Żewġ Wardiet / P. Aquilina. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.60-62) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.63-65) click here

13 Suppliment : L-Istrina / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.a-v) click here

Il-Malti. 26(1950)3

01 Kliem Fieragħ u ta' Hejm / L-Editur. Il-Malti. 26(1950)3(Set.67-69) click here

02 Fi Tlugħ ix-Xemx / F. Camilleri. Il-Malti. 26(1950)3(Set.69) click here

03 Kittieb Spanjol f'Malta / Ġ. Galea. Il-Malti. 26(1950)3(Set.70-75) click here

04 Kronaka. Il-Malti. 26(1950)3(Set.75) click here

05 Peppinu u Ġakkinu / A. Buttigieg. Il-Malti. 26(1950)3(Set.76) click here

06 Firda minn Kelb / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 26(1950)3(Set.77-80) click here

07 It-tmintax-il-Waħda / Ġ. Abela. Il-Malti. 26(1950)3(Set.80) click here

08 Il-Bolla Cruċjata (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 26(1950)3(Set.81-89) click here

09 Il-Fanal ta'Malta / G. Zammit. Il-Malti. 26(1950)3(Set.89-91) click here

10 Ċensu Slaw jagħmel Ikla Tajba / A.M. Cassola. Il-Malti. 26(1950)3(Set.92-93) click here

11 Il-Għanja tal-Poeta tal-Bieraħ / K. Vassallo. Il-Malti. 26(1950)3(Set.94) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 26(1950)3(Set.95-98) click here

13 Lis-Sunett Malti / V. Ungaro. Il-Malti. 26(1950)3(Set.98) click here

14 Suppliment : Kapitlu l-Aħħar /A.M. Cassola. Il-Malti. 26(1950)3(Set.a-x) click here

Il-Malti. 26(1950)4

01 Nofs is-Seklu / L-Editur. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.99-101) click here

02 Fil-Beraħ Waħdi / V. Ungaro. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.101) click here

03 Xiħ u Xiħa / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.102-103) click here

04 Kotba għall-Ħabs. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.103) click here

05 Iċ-Ċensura ta' l-Istampa (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.104-109) click here

06 Nifirħu / Ġ. Pisani. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.110-112) click here

07 Talba lil-Ommi Mejta / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.113-115) click here

08 Mit-Tieqa ta' Kamarti / V. Ungaro. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.115) click here

09 Frak mill-Istorja / L. Said. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.116-118) click here

10 Kalkara. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.118) click here

11 Karità / J.E. Busuttil. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.119) click here

12 Tberik tal-Grotta ta' Lourdes fil-Ħawli / [Brother Henry]. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.120a) click here

13 Lill-Madonna Assunta / M. Agius. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.120b) click here

14 In Memoriam : Miss May Butcher. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.121) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.122-128) click here

16 Suppliment : It-Taqbida / G. Tua, Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.a-t) click here

Il-Werrej tas-sena 1950 click here


Il-Malti. 27(1951)1

01 Esibizzjonijiet ta' l-Arti / L-Editur. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.3-4) click here

02 It-Tielet Xandira Akkademika tal-"Għaqda". Il-Malti. 27(1951)1(Mar.4-5) click here

03 Atomi u Nies / E. Agius. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.5) click here

04 Tifkiriet ta' Tfuliti / K. Vassallo. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.6-8) click here

05 Lil Ħija Salvu / J.C. Friggieri. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.9) click here

06 Il-Ħajja Kulturali Maltija fi Żmienna / Ġ. Zarb Adami. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.10-13) click here

07 ... u l-Art Titkellem / F. Camilleri. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.13-14) click here

08 Lil Mary Meylak / J. Sciberras. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.14) click here

09 Siltiet Minn 'Il-Ħabs Tiegħi' ta' Silvio Pellico / V.V. Barbara. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.15-21) click here

10 Oqbra Minsija / A. Cremona. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.22-23) click here

11 Għajnejn Saħħara / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.23) click here

12 Noti Grammatikali / A. Cremona. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.24-25) click here

13 Konkors Letterarju Teatrali Mniedi Mill-K.O.P.T.E.M. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.26-27) click here

14 Lir-Rivista Tagħna "Il-Malti" : (B'tifkira ta' l-ewwel 25 sena ta' ħajjitha) / M. Agius. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.27) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.28-32) click here

16 Suppliment : Qalb Sinċiera ma Teqdiemx : Att Soċjali / Ġ. Attard Montaldo. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.a-z-b) click here

Il-Malti. 27(1951)2

01 Għall-Istorja ta' Malta / L-Editur. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.33-35) click here

02 Nifirħu. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.35) click here

03 Taħt l-Anestetiku / L. Farrugia Bonnici. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.36) click here

04 Dwar l-istorja tal-ferrovija / Ġ. Dimech DeBono. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.37-41) click here

05 Tiswija. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.41) click here

06 L-Istampa f'Malta (cont.) : Il-Ħidma fl-Istamperija ta' l-Ordni / Ġ. Gatt. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.42-59) click here

07 Avviz lil-Imseħbin. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.59) click here

08 Osservazzjonijiet u Kommenti Grammatikali / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.60-62) click here

09 Reċensjonijiet. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.62-64) click here

10 Supplement : Dar fuq ir-Ramel : Kummiedja f'Att Wieħed / C.D. Clews. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.a-r) click here

Il-Malti. 27(1951)3

01 Malta u l-Kongressi Internazzjonali / L-Editur. Il-Malti. 27(1951)3(Set.65-66) click here

02 Innu ta' Soċjetà tad-Dutrina Nisranija : M.U.S.E.U.M. / Dun Karm. Il-Malti. 27(1951)3(Set.67) click here

03 Ħġejjeġ / W. Gulia. Il-Malti. 27(1951)3(Set.68) click here

04 Maskarata / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 27(1951)3(Set.68-70) click here

05 Misterju / Ġ. Abela. Il-Malti. 27(1951)3(Set.70) click here

06 Il-Mużew tal-Qdumijiet ta' Malta / J. Galea. Il-Malti. 27(1951)3(Set.71-75) click here

07 Lill Kewkba Żahrija / V.V. Barbara. Il-Malti. 27(1951)3(Set.76-77) click here

08 Avviz lill-Imseħbin. Il-Malti. 27(1951)3(Set.77) click here

09 Dawk il-Ġarar tal-Brandy / J.E. Busuttil. Il-Malti. 27(1951)3(Set.78-80) click here

10 Marida / V. Caruana. Il-Malti. 27(1951)3(Set.80) click here

11 Lill-Madonna tat-Taraġ / F. Camilleri. Il-Malti. 27(1951)3(Set.81a) click here

12 Fid-Dar ta' John Keats / A. Dougall. Il-Malti. 27(1951)3(Set.81b) click here

13 May Butcher u il-Ħidma tagħha għall-Malti / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 27(1951)3(Set.82-86) click here

14 A Legend; Leġġenda / M. Butcher. Il-Malti. 27(1951)3(Set.87) click here

15 Għeluq is-Sena mill-Mewt ta' Missieri / C. Gauci. Il-Malti. 27(1951)3(Set.88) click here

16 Ġirien Marju / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 27(1951)3(Set.88-89) click here

17 Innu tat-Tfal tad-Dutrina / V.[V.] Barbara. Il-Malti. 27(1951)3(Set.89) click here

18 Lil Anton Buttigieg, Poeta Malti / P. Cauchi. Il-Malti. 27(1951)3(Set.90-92) click here

19 Misserijietna / M. Agius. Il-Malti. 27(1951)3(Set.92) click here

20 Fir-Razzett ta' Katarin / A. Buttigieg. Il-Malti. 27(1951)3(Set.93a) click here

21 Lil Ommi / V. Ungaro. Il-Malti. 27(1951)3(Set.93b) click here

22 Reċensjonijiet. Il-Malti. 27(1951)3(Set.94-96) click here

23 Suppliment : Meta Jdur ir-Riħ! : Kummiedja għax-Xandir / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 27(1951)3(Set.a-n) click here

Il-Malti. 27(1951)4

01 Il-"Għaqda" Tagħna u ż-Żgħażagħ / L-Editur. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.97-98) click here

02 Il-Kultura / Ġ. Galea. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.99-102) click here

03 Alla fil-Ħolqien / Ġ. Agius Bonello. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.103) click here

04 Is-Sena u l-Bniedem / Ġ. Ellul-Mercer. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.104) click here

05 Li Tiżra' Taħsad / V. Apap. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.105-109) click here

06 Nifirħu fil-Ġdid. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.109) click here

07 Tixwixa fuq Bastiment Kursal bil-Bandiera ta' l-Ordni / Ġ. Gatt. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.110-115) click here

08 Żewġ Friefet / V. Caruana. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.116-117) click here

09 Iċ-Ċagħka / Ġ. Borg. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.118-119) click here

10 Warda Midbiela / C. Gauci. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.119) click here

11 It-Tfajla tas-Sulfarini / A.M. Cassola. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.p.120-122) click here

12 L-Aħħar Traduzzjoni ta' May Butcher Qabel Ma Mietet : Hymn to the Heroes of Malta / M. Butcher. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.123) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.124-126) click here

14 Suppliment : Huwa : Leġġenda Drammatika / Ġ. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.a-n) click here

Il-Werrej tas-sena 1951 click here


Il-Malti. 28(1952)1

01 Preżentazzjoni tal-Premju "Ġużè Muscat Azzopardi" / L-Editur. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.3-7) click here

02 Diskors tal-Prof. Serafin M. Zarb, O.P., S.Th.M., S.Script.D., Dekan tal-Fakultà Anzjana ta' l-Università Rjali / S.M. Zarb. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.8) click here

03 Diskors tal-Kav. Dr. Ġużè Galea, M.B.E., M.D., D.P.H., President tal-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" / Ġ. Galea. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.9-11) click here

04 Diskors tas-Sur Ivo Muscat Azzopardi, P.L., Delegat tal-Fundatur tal-Premju / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.11-13) click here

05 Diskors ta' Mons. Kant. Dun Pawl Galea, J.C.D., Rebbieħ tal-Premju "Ġużè Muscat Azzopardi" / P. Galea. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.13-16) click here

06 Il-Parata : Studju Ċkejken / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.17-19) click here

07 Pranzu mogħti mill-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" b'ġieh Dun Karm Psaila, D. Litt., u l-Kav. Dr. Ġ. Galea, M.B.E., M.D., D.P.H. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.20) click here

08 Depożitu ta' Kopji ta' "Il-Malti" fil-Librerija tad-Dar tal-"Għaqda". Il-Malti. 28(1952)1(Mar.23) click here

09 Ċajta tat-Tmenin : (Wara l-Għanja tas-Sebgħin) / Dun Karm. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.24-25) click here

10 Brindisi : Versi ta' Mary Meylak li Nqraw Waqt il-Pranzu Mogħti b'ġieh lil Dun Karm Psaila, D. Litt., u l-Kav. Dr. Ġ. Galea, M.B.E., M.D., D.P.H., fid-9 ta' Diċembru, 1951 / M. Meylak. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.25-26) click here

11 Għaqda tal-Kittieba tal-Malti : Il-Kunsill tal-Għaqda tal Kittieba tal-Malti għas-Snin1952-53. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.27) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.28-32) click here

13 Suppliment : Icilio Calleja (25-6-1882 - 18-11-1941) : Tenur Ċelebri Malti : Bijografija / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.a-x) click here

Il-Malti. 28(1952)2

01 Sursum Corda / L-Editur. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.33-34) click here

02 Infakkru. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.34) click here

03 Rapport Amministrativ tal-Għaqda għas-Snin 1950-1951 / Segretarju. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.35-38) click here

04 Imħabba u Lwien / F. Camilleri. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.39) click here

05 L-Ortografija tal-Għaqda / N. Biancardi. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.40-41) click here

06 Il-Lum u l-Bieraħ / R. Briffa. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.42) click here

07 Issa Li... / K. Vassallo. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.42-43) click here

08 Traduzzjoni minn Camoens bil-Malti / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.44-54) click here

09 L-Alfabet tal-Għaqda / L-Editur. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.54) click here

10 Imħabba taħt Siġra / V. Caruana. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.55a) click here

11 Morna għall-Bebbux / Ġ. Abela. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.55b) click here

12 Tixwixa fuq Bastiment Kursal bil-Bandiera tal-Ordni (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.56-58) click here

13 Ward fuq Qabri / P. Aquilina. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.59-60) click here

14 Nhar San Duminku tal-Birgu : 31 ta' Awissu 1952 / V.[V.] Barbara. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.61) click here

15 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.62) click here

16 [Lista tal-Membri tal-Għaqda]. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.63-64) click here

17 Suppliment : Il-Ġarra Nkisret : Radjodramm / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.a-w) click here

Il-Malti. 28(1952)3

01 Il-Meċenati tal-Malti / L-Editur. Il-Malti. 28(1952)3(Set.65-68) click here

02 In Memoriam: Ugo Muscat Azzopardi P.L. / L-Editur. Il-Malti. 28(1952)3(Set.68-70) click here

03 Għall-Librerija tal-"Għaqda". Il-Malti. 28(1952)3(Set.70a) click here

04 Avviż. Il-Malti. 28(1952)3(Set.70b) click here

05 Il-Warda tar-Rużarju / V.[V.] Barbara. Il-Malti. 28(1952)3(Set.71-78) click here

06 F'Mewt Missieri / F. Camilleri. Il-Malti. 28(1952)3(Set.78) click here

07 Malapropismi fl-Ilsien Malti / A.M. Cassola. Il-Malti. 28(1952)3(Set.79-84) click here

08 Avviż lill-Imseħbin. Il-Malti. 28(1952)3(Set.84) click here

09 Il-Għanja tat-Tletin / M. Mizzi. Il-Malti. 28(1952)3(Set.85a) click here

10 "Tu es Sacerdos" / V. Ungaro. Il-Malti. 28(1952)3(Set.85b) click here

11 Varia Atque Breviora : Linguistica u Folklore / A. Cremona. Il-Malti. 28(1952)3(Set.86-89) click here

12 Il-Għanja ta' Lourdes / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 28(1952)3(Set.90-93) click here

13 Meta ommi kellha lili / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)3(Set.93-94) click here

14 Membri Akkademiċi. Il-Malti. 28(1952)3(Set.94) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 28(1952)3(Set.95-96) click here

16 Suppliment : L-Aħwa Catania : Buzett Drammatiku / Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)3(Set.a-p) click here

Il-Malti. 28(1952)4

01 L-Istudju tal-Malti / l-Editur. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.97-98) click here

02 Kien Lejlet il-Milied / Ġ. Galea. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.99-102) click here

03 Avviż lill-Imseħbin. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.102) click here

04 Il-Mewt ta' Mons. Kant. Dun Pawl Galea, J.C.D. : In Memoriam. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.103) click here

05 Lill-Baħar Mediterran / Dun Frans Camilleri. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.104) click here

06 Kronaka tal-"Għaqda". Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.104) click here

07 Proverbji Foloz / V. Caruana. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.105-108) click here

08 Tixwixa fuq Bastiment Kursal bil-Bandiera ta' l-Ordni (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.109-125) click here

09 Arti u Ħajja / M. Mizzi. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.125) click here

10 Reċensjoniji. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.126) click here

11 Fernand Gregh : Poeta : Bijografija / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.suppliment.I-XX) click here

12 Werrej tas-Sena 1952. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.127-128) click here

Il-Malti. 29(1953)1

01 Memorandum tal-Għaqda. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.3-5) click here

02 Lil Marti : (f'Egħluq il-25 sena miż-żwieġ tagħna) / E. Mallia. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.5) click here

03 Ġabra ta' ismijiet ta' qaddisin, persunaġġi bibliċi u tal-Vanġeluli jidħlu fi qwiel, idjomi u frażijiet Maltin / Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.6-7) click here

04 Varia atque breviora (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.7,31-32) click here

05 Salvu Frendo de Mannarino / A. Nicholas. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.8-9) click here

06 Att tal-Fidi ta' Dante Alighieri : Maqlub għall-Malti minn / S. Frendo de Mannarino. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.9-16) click here

07 L-Aħħar Kelma / P.P. Saydon. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.17-20) click here

08 Il-Milied it-Tajjeb! / Ġ Galea. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.21) click here

09 Kliem ta' Dun Ġwann M. Farrugia, fil-Ġublew ta' l-Ewwel Quddiesa tiegħu (1892-1962). Il-Malti. 29(1953)1(Mar.22-23) click here

10 Il-Palk Malti / H. Born. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.24-26) click here

11 Tfakkira ta' Annibale Preca / M. Agius. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.26-28) click here

12 Tgħid? / Ġ. Micallef Grimaud. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.29) click here

13 Guħ mard.... u Kittieba / N. Biancardi. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.30-31) click here

14 Reċensjoniji. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 29(1953)2

01 It-Tagħlim tal-Malti / L-Editur. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.33-35) click here

02 Nistrieħu ftit / V.V. Barbara. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.36) click here

03 Sidtna ta’ Guadalupe / Ġ. Diacono. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.37-41) click here

04 Ksib mill-“Għaqda” tal-Propjetà Letterarja tal-Pubblikazzjonijiet bil-Malti ta’ Sir Temi Zammit. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.41) click here

05 Malta, il-Familja Rjali Ingliża u l-Inkoronazzjoni ta’ Eliżabetta II / A. Cremona. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.42-44) click here

06 Madrigale : Lil wieħed Saċerdot Karmelitan f’egħluq il-ħamsa u għoxrin sena ta’ l-Ewwel Quddiesa tiegħu / B.M. Caruana. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.44) click here

07 Il-Mewt tal-Kanonku Dun Gammari Farrugia / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.45-46) click here

08 Rapport ta’ l-Eżaminaturi fuq il-Konkors ta’ l-Essays dwar Malta u l-Inkoronazzjoni tal-Maestà tagħha r-Reġina Eliżabetta II / W. Born, Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.46-47) click here

09 Ħabbejt / V. Ungaro. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.48-49) click here

10 Il-Battaljun ta’ Birkirkara fi Żmien l-Imblokk tal-Franċiżi / Ġ. Gatt. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.50-57) click here

11 Kotba bil-Malti għall-“Malta House”, ta’ Londra. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.57) click here

12 Meta Tlifthom / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.58-59) click here

13 Sunett bil-Malti ta’ De Soldanis / A. Cremona. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.59-61) click here

14 Varia Atque Breviora (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.62) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 29(1953)2(Ġun.63-64) click here

Il-Malti. 29(1953)3

01 Awtobijografiji. Il-Malti. 29(1953)3(Set.65) click here

02 Il-Bewsa tas-Sirena : Novella Mitiloġika ta' / V. Caruana. Il-Malti. 29(1953)3(Set.66-71) click here

03 Fil-Mewt ta' P. Umbert Sant, O.P. / V. Barbara. Il-Malti. 29(1953)3(Set.71) click here

04 Miss Universe / F. Camilleri. Il-Malti. 29(1953)3(Set.72) click here

05 Wara Raqda fil-Buskett fl-Imnarja / M. Cassar. Il-Malti. 29(1953)3(Set.72) click here

06 Nemusa / V. Ungaro. Il-Malti. 29(1953)3(Set.73) click here

07 In Nies tas-Snajja' fl-Ewwel Snin ta' l-Ingliżi f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 29(1953)3(Set.74-79) click here

08 L-Aħħar Kelma (cont.) / P.P. Saydon. Il-Malti. 29(1953)3(Set.80-84) click here

09 Bħall-Weraq.... / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 29(1953)3(Set.84) click here

10 Il-Labtu tal-Madonna / B.M. Caruana. Il-Malti. 29(1953)3(Set.85-87) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 29(1953)3(Set.87) click here

12 Manuskritt dwar il-Vanġelju ta' San Ġwann maqlub bil-Malti / A. Cremona. Il-Malti. 29(1953)3(Set.88-91) click here

13 Mammona / F. Camilleri. Il-Malti. 29(1953)3(Set.91) click here

14 Varia atque breviora (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 29(1953)3(Set.92) click here

15 Għaqda tal-Kittieba Żgħażgħ. Il-Malti. 29(1953)3(Set.93) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 29(1953)3(Set.94-96) click here

Il-Malti. 29(1953)4

01 Kav. Ġużè Muscat Azzopardi. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.Frontispiece) click here

02 Niftakru f’Min Mexxiena. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.97-98) click here

03 Għeluq il-Mitt Sena mit-Twelid tal-Kav. Ġużè Muscat Azzopardi / Ġ. Galea. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.99-104) click here

04 Lil Galileo Galilei / K. Mallia. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.105) click here

05 Il-Milied / G. Stevens. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.106-107) click here

06 Debħa / V.V. Barbara. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.107) click here

07 Fejn il-Malti u t-Taljan jaqblu / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.108-109) click here

08 .....Imma! / M. Cassar. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.109) click here

09 In Nies tas-Snajja’ fl-Ewwel Snin ta’ l-Ingliżi f’Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.110-114) click here

10 Innu għal Żmien l-Avvent / B.M. Caruana. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.114-115) click here

11 It-Testment il-Ġdid bil-Malti. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.116) click here

12 Fehmti sħiħa / V.V. barbara. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.116) click here

13 Varia Atque breviora (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.117-118) click here

14 Kronaka tal-“Għaqda”. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.118) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.119-126) click here

16 Werrej tas-sena 1953. Il-Malti. 29(1953)4(Diċ.127-128) click here

Il-Malti. 30(1954)1

01 Is-Sena Marjana. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.3-4) click here

02 Ma nistriħux / Patri Mattew Kappuċin. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.5) click here

03 L-Aħħar Kelma (cont.) / P.P. Saydon. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.6-9) click here

04 Stanislaw Gatt / G. Cardona. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.10-21) click here

05 Malapropismi fl-Ilsien Malta : Korrispondenza / Ġ. Abela. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.22-23) click here

06 Marija Sultana / V.V. Barbera. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.23) click here

07 Fabbrika ġdida tal-Malti u l-arti moderna / A. Cremona. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.24-27) click here

08 O spem miram! / V.V. Barbara. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.27) click here

09 Varia atque breviora (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.28-29) click here

10 Infakkru. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.29) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.30-32) click here

Il-Malti. 30(1954)2

01 Iż-Żjara tar-Reġina fil-Gżejjer ta’ Malta / L-Editur. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.33-34) click here

02 Ix-Xebh ta’ Għanja Maltija ta’ Ġan Anton Vassallo ma’ Ballata Qadima Ingliża / A. Cremona. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.35-47) click here

03 Bidla! / V.V. Barbara. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.47) click here

04 Is-Sardinella / G. Zammit. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.48-49) click here

05 Għasfur / A. Fiorini. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.50a) click here

06 Il-Qawsalla ta’ l-Imħabba / V. Caruana. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.50b) click here

07 Lil Omm in-Niket / P. Aquilina. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.51-52) click here

08 Multum in Parvo. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.52) click here

09 X’Jiswew? ; Epigrammi / J. Sciberras. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.53) click here

10 L-Umbrja l-Qalb tħabbat ta’ l-Italja / A.M. Cassola. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.54-56) click here

11 Dwardu Cachia : Żieda u Tiswija : Korrispondenza / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.57-58) click here

12 Kronaka. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.58) click here

13 Malapropismi fil-Malti / A.M. Cassola. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.59) click here

14 Dizzjunarji Maltin / A. Cremona. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.60-61) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 30(1954)2(Ġun.62-64) click here

Il-Malti. 30(1954)3

01 Festi fl-Irħula. Il-Malti. 30(1954)3(Set.65-66) click here

02 Ix-Xebh Ta' Għanja Maltija ta' Ġan Anton Vassallo ma' Ballata Qadima Ingliża (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 30(1954)3(Set.67-73) click here

03 Siġar / F. Cammileri. Il-Malti. 30(1954)3(Set.74) click here

04 Umanità : Radjodramm / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 30(1954)3(Set.75-81) click here

05 In Nies tas-Snajja' fl-Ewwel Snin ta' l-Ingliżi f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 30(1954)3(Set.82-87) click here

06 Lil Ommi b'Qima / M. Agius. Il-Malti. 30(1954)3(Set.87) click here

07 Il-Kummiedja / G. Azzopardi. Il-Malti. 30(1954)3(Set.88-89) click here

08 Bejn Art u Oħra / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 30(1954)3(Set.89) click here

09 John F. Marks / ILF. Il-Malti. 30(1954)3(Set.90-91) click here

10 Lill-Madonna tas-Saħħa / V. Ungaro. Il-Malti. 30(1954)3(Set.91) click here

11 Bidla ta' Isem / Segretarju. Il-Malti. 30(1954)3(Set.91) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 30(1954)3(Set.92-96) click here

13 Qwiel tal-Biedja. Il-Malti. 30(1954)3(Set.96) click here

Il-Malti. 30(1954)4

01 Wara tletin sena. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.97-99) click here

02 Multum in parvo. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.99) click here

03 Il-Qarċilla : Bejn Drawwa u Drama f’Malta / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.100-108) click here

04 Leħen l-Għanja tas-Skiet / Ġ. Abela. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.108) click here

05 Dawl u Dija / P. Aquilina. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.109-111) click here

06 Rwiefen / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.111) click here

07 Monsinjur Dun Mikiel Franġisk Buttigieg : L-Ewwel Isqof t’Għawdex / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.112-117) click here

08 Rakkont Eġizzjan / F. Nicholas. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.118-120) click here

09 Nota ta’ l-Amministrazzjoni. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.120) click here

10 Marija Reġina / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.121) click here

11 Il-Bwiet u ta’ ġo fihom / V. Caruana. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.122-124) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.125-126) click here

13 Werrej tas-sena 1954. Il-Malti. 30(1954)4(Diċ.127-128) click here