Il-Malti : Rivista tal-Akkademja tal-Malti. 1955-1964Il-Malti. 31(1955)1

01 Il-Letteratura Maltija fir-Radjo / L-Editur. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.3-4) click here

02 Messaġ tal-President Onorarju lill-Imseħbin tal-"Għaqda Letterarja Maltija" / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.5-7) click here

03 Noti fuq il-Fonetika u Morfoloġija Maltija / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.7) click here

04 Il-Għanja tal-Ħamsa u Tletin Sena / M. Kappuin. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.8-9) click here

05 Meta Lbist il-Ġlekk ta' Ħija / G. Vella. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.10-12) click here

06 Tliet Poeżiji Qosra : Għada jisbaħ xorta waħda; Ġejjin id-Dgħajjes; il-Kotra u ż-Żmien / J. Sciberras. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.13) click here

07 Ferħa bla Temma / A. Guillaumier. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.14-22) click here

08 Qalb Ommu / J.M. Manara. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.23) click here

09 Monsinjur Dun Franġisk Buttigieg : L-Ewwel Isqof t'Għawdex (con.) / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.24-29) click here

10 Reċensjonijiet. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.30-32) click here

11 Kopji Qodma ta' "Il-Malti". Il-Malti. 31(1955)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 31(1955)2

01 Proża u Poeżija fil-Letteratura Maltija / L-Editur. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.33-35) click here

02 Nhar l-Ewwel Quddiesa. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.35) click here

03 Rapport tas-Sena 1954 : Rapport Amministrativ tas-Segretarju moqri fil-Laqgħa Ġenerali ta’ April, 1855 / Segretarju. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.36-38) click here

04 It-Tabib Ġ. Galea M.B.E., M.D., D.H.P., Maħtur Professur. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.38) click here

05 Miluti Ħuti / J.M. Manara. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.39a) click here

06 Kotba bil-Malti. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.39b) click here

07 Dlam / G. Stevens. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.40-41) click here

08 Il-Qalb / G. Zammit. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.41) click here

09 Statut tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti : Tibdil u Żidiet Mgħoddijin mill-Kunsill. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.42-43) click here

10 In-Nies tas-Snajja’ fl-Ewwel Snin ta’ l-Ingliżi f’Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.44-48) click here

11 Qwiel il-Bidwi. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.48) click here

12 Santu Wistin Studjat Bħala Kittieb / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.49-51) click here

13 L-Arloġġ / C. Cassar. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.52) click here

14 Malapropismi fil-Malti / Ġ. Abela. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.53-55) click here

15 Addio, Manwel … / N. Biancardi. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.55) click here

16 Ħsibijiet / E. Agius. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.56-57) click here

17 Qalb Ommu : Errata-Corrige. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.57) click here

18 Reċensjonijiet. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.58-64) click here

19 Meħtieġa Kopji ta’ “Il-Malti”. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.64a) click here

20 Għażż. Il-Malti. 31(1955)2(Ġun.64b) click here

Il-Malti. 31(1955)3

01 Integration / L-Editur. Il-Malti. 31(1955)3(Set.65-66) click here

02 Lid-Dmugħ / M. Cassar. Il-Malti. 31(1955)3(Set.66) click here

03 A. Cremona bħala Drammaturgu : Studju Kritiku ta' / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 31(1955)3(Set.67-73) click here

04 Marjana : (Lill-Madonna ta' Lourdes u ta' Fatima) / W. Gulia. Il-Malti. 31(1955)3(Set.74-76) click here

05 Qwiel il-Bidwi. Il-Malti. 31(1955)3(Set.76) click here

06 Il-Letteratura Infantili Maltija Essay ta' / Calamus. Il-Malti. 31(1955)3(Set.77-80) click here

07 O Dulcis Virgo Maria : B'Tifkira tas-Sena Marjana 1954 / F. Camilleri. Il-Malti. 31(1955)3(Set.81-82) click here

08 Nifirħu. Il-Malti. 31(1955)3(Set.82a) click here

09 Membri Ġodda. Il-Malti. 31(1955)3(Set.82b) click here

10 Errata - Corrige. Il-Malti. 31(1955)3(Set.82c) click here

11 Ġannina / A. Agius. Il-Malti. 31(1955)3(Set.83-90) click here

12 Ir-Rati ta' Ħlas għat-Trasmissjonijiet ta' Xogħlijiet Letterarji minn fuq ir-Rediffusion. Il-Malti. 31(1955)3(Set.90-91) click here

13 Għalhekk Inħobbok / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 31(1955)3(Set.91-92) click here

14 Malapropismi fl-Ilsien Malti : Korrispondenza / A.M. Cassola. Il-Malti. 31(1955)3(Set.92-93) click here

15 Multum in Parvo / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 31(1955)3(Set.93) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 31(1955)3(Set.94-96) click here

17 Leħen l-Art Mqaddsa. Il-Malti. 31(1955)3(Set.96a) click here

18 Ġawhar ta' Ħsibijiet. Il-Malti. 31(1955)3(Set.96b) click here

Il-Malti. 31(1955)4

01 Il-Milied u l-Ewwel s-Sena l-Ġdida / L-Editur. Il-Malti. 31(1955)4(Diċ.97-98) click here

02 Akkademja Letterarja / L-Editur. Il-Malti. 31(1955)4(Diċ.98-100) click here

03 Talba lil Ġesù Bambin / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 31(1955)4(Diċ.100) click here

04 Il-Kewkba tal-Milied / Ġ. Galea. Il-Malti. 31(1955)4(Diċ.101-103) click here

05 Il-Milied it-Tajjeb! / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 31(1955)4(Diċ.103a) click here

06 Lil-Mużika ta’ Chopin / J. Sciberras. Il-Malti. 31(1955)4(Diċ.103b) click here

07 Il-Konti Ciantar u l-Folklore Malti / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 31(1955)4(Diċ.104-111) click here

08 [Announcement]. Il-Malti. 31(1955)4(Diċ.111) click here

09 Giovanni Curmi, Poeta : Studju Kritiku ta’ / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 31(1955)4(Diċ.112-119) click here

10 Varia Atque Breviora (cont.) / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 31(1955)4(Diċ.119-120) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 31(1955)4(Diċ.121-126) click here

12 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 31(1955)4(Diċ.126) click here

Werrej tas-sena 1955. Il-Malti. 31(1955) click here

Il-Malti. 32(1956)1

01 It-Tagħlim tal-Malti / L-Editur. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.3-5) click here

02 Doqqu ja qniepen / C. Cassar. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.5) click here

03 Giovanni Curmi, Poeta (cont.) / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.6-12) click here

04 Xenqet iż-Żogħżija / F. Camilleri. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.13-15) click here

05 Nifirħu. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.15-16) click here

06 Inżul ix-Xemx tat-2 Mejju 1952. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.16) click here

07 Siġġijiet / V. Caruana. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.17-21) click here

08 Multum in Parvo / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.21a) click here

09 Ġawhar ta' Ħsebijiet. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.21b) click here

10 Immorru ... / V. Ungaro. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.22) click here

11 Il-Mewt ta' Arthur Vassallo / L-Editur. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.23) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.24-32) click here

13 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 32(1956)2

01 Dizzjunarju Bijografiku Nazzjonali / L-Editur. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.33-35) click here

02 It-VIII ta’ Settembru 1565 / M. Kappuċċin. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.35) click here

03 In Memoriam : Fredu Nicholas / I.M.A. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.36-38) click here

04 Quddiem il-Madonna tal-Korin. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.38a) click here

05 Il-Għanja Tiegħi / M. Kappuċċin. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.38b) click here

06 Mons. F.S. Caruana : Isqof ta’ Malta (1759-1847) / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.39-41) click here

07 La Vallette / M. Kappuċċin. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.41) click here

08 Giovanni Curmi, Poeta : Studju (cont.) ta’ / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.42-52)Giovanni Curmi, Poeta : Studju (cont.) ta' / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.42-52) click here

09 Qatra Ilma / P. Aquilina. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.53-54)Qatra Ilma / P. Aquilina. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.53-54) click here

10 Christian u Nisrani / Ġ. Abela. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.55-56) click here

11 Lura / Ġ. Abela. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.56) click here

12 Lil-Warda tas-Sir Ivo / J. Sciberras. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.57a) click here

13 Ġawhar ta’ Ħsebijiet. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.57b) click here

14 Nifirħu / L-Editur. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.58-59) click here

15 Il-Bniedem u Alla / G. Curmi ; Traduzzjoni ta’ Ġużè Chetcuti. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.59) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 32(1956)2(Ġun.60-64) click here

Il-Malti. 32(1956)3

01 L-Arti Drammatika f'Malta / L-Editur. Il-Malti. 32(1956)3(Set.65-67) click here

02 Is-Sunetti ta' Ġużè Muscat-Azzopardi : Studju Kritiku ta' / A. Cremona. Il-Malti. 32(1956)3(Set.68-75) click here

03 Kristu : Sultan tal-Paċi u ta' l-Imħabba / A. Preca. Il-Malti. 32(1956)3(Set.75) click here

04 Sejħa t'Alla / Ġ. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 32(1956)3(Set.76a) click here

05 Ngħinuhom. Il-Malti. 32(1956)3(Set.76b) click here

06 L-Aħħar Kelma : Paġna Awtobijografika / P.P. Saydon. Il-Malti. 32(1956)3(Set.77-79) click here

07 Ġawhar ta' Ħsibijiet. Il-Malti. 32(1956)3(Set.79) click here

08 Karmenu Vassallo u l-Poeżija Tiegħu "Binti" / K. Ellul Galea. Il-Malti. 32(1956)3(Set.80-91) click here

09 Furioso / Ġ. Abela. Il-Malti. 32(1956)3(Set.91) click here

10 "Christian" hu "Nisrani" / A.M. Cassola. Il-Malti. 32(1956)3(Set.92-93) click here

11 Reħensjonijiet. Il-Malti. 32(1956)3(Set.94-96) click here

12 Ngħinuhom. Il-Malti. 32(1956)3(Set.96) click here

Il-Malti. 32(1956)4

01 Għeluq is-Sena / L-Editur. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.99-101) click here

02 Milied / C. Cassar. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.102a) click here

03 Telefonata : Waħdi… / Ġ. Abela. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.102b) click here

04 Telefonata : Waħdek? / U. Mallia. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.103a) click here

05 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.103b) click here

06 Issa li Kbirt / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.104-106) click here

07 Proża u Poeżija / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.107) click here

08 L-Amerikana ta’ Villa D’Este / V. Apap. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.108-111) click here

09 Il-Milied it-Tajjeb / Ġ. Borg. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.111) click here

10 Ġwienaħ / Ġ. Abela. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.112-113) click here

11 Lil Ħija / M. Agius. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.113) click here

12 L-Għassiesa ta’ l-Iswar / A.A. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.114-117) click here

13 Novembru / P. Mattew. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.117) click here

14 Għada / J.M. Ciappara. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.118) click here

15 Talba ta’ Omm / V.V. Barbara. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.119-122) click here

16 Il-Lum u Mitt Sena Ilu / J.C. Friggieri. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.123-127) click here

17 Nirringrazzjaw. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.127) click here

18 Reċensjonijiet. Il-Malti. 32(1956)4(Diċ.128) click here

Werrej tas-sena 1956. Il-Malti. 32(1956) click here

Il-Malti. 33(1957)1

01 Il-Malti fl-Iskejjel. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.3-5) click here

02 San Franġisk t'Assisi u l-Għasafar / A. Tabone. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.6-9) click here

03 Fil-Ġonna Botaniċi, Melbourne / V. Caruana. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.9) click here

04 Għaliex? / A. Agius. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.10-14) click here

05 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.14) click here

06 Il-Bibbja bħala Letteratura / K. Sant. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.15-21) click here

07 Marzu Tiegħi / P. Aquilina. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.22-24) click here

08 Il-Mewt tal-Poeta / P. Mattew. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.24) click here

09 Etimoloġija ta' Ismijiet / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.25-26) click here

10 Dizzjunarju bijografiku u Bibjografiku nazzjonali. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.26) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.27-32) click here

12 Għal Darb'Oħra. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 33(1957)2

01 It-Tagħlim Grammatikali / L-Editur. Il-Malti. 33(1957)2(Ġun.33-36) click here

02 Preca bħala Filologu / A. Cremona. Il-Malti. 33(1957)2(Ġun.37-43) click here

03 Il-Ħsebijiet Ewlenin fl-Ewwel Ktieb tar-Rumanż “Pesta Soċjali” / A. Agius. Il-Malti. 33(1957)2(Ġun.44-47) click here

04 Studi Filolġiċi / A. Cremona. Il-Malti. 33(1957)2(Ġun.48-56) click here

05 Eleġija / P.K. Mallia. Il-Malti. 33(1957)2(Ġun.57-61) click here

06 Ismijiet ta’ Pjanti, Annimali, eċċ., li Jibdew bil-Kelma bu (abu). Il-Malti. 33(1957)2(Ġun.61) click here

07 Qari Malti / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 33(1957)2(Ġun.62-63) click here

08 A Friend in Need is a Friend Indeed / M.A. Scalpello Borg. Il-Malti. 33(1957)2(Ġun.63) click here

09 Reċensjoni. Il-Malti. 33(1957)2(Ġun.64) click here

Il-Malti. 33(1957)3

01 Ismijiet tat-Toroq. Il-Malti. 33(1957)3(Set.65-66) click here

02 Kav. Ġużè Muscat Azzopardi, B.M., P.E.P., P.L., 1853-1927 : B'Tifkira Mommemorativa taż-Żewġ Anniversarji tat-twelid u Mewt tiegħu / [A. Cremona]. Il-Malti. 33(1957)3(Set.67-69) click here

03 Ir-Riħ Isfel / W.P. Gulia. Il-Malti. 33(1957)3(Set.70-72) click here

04 Minuetto / W.P. Gulia. Il-Malti. 33(1957)3(Set.72) click here

05 Is-Sebħ / U. Mallia. Il-Malti. 33(1957)3(Set.73-74) click here

06 Cocktail Cabinet / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 33(1957)3(Set.75-78) click here

07 Għada / Ġ. Abela. Il-Malti. 33(1957)3(Set.79) click here

08 Santu Wistin fil-Ħsieb u l-Qalb ta' Dun Karm. Il-Malti. 33(1957)3(Set.80-83) click here

09 Ġawhar ta' Ħsibijiet. Il-Malti. 33(1957)3(Set.83) click here

10 Epithalamium / P. Caruana. Il-Malti. 33(1957)3(Set.84) click here

11 Fuq min iduq ilmet in-Nil / M. Cassar. Il-Malti. 33(1957)3(Set.85-89) click here

12 Lill-Mewt / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 33(1957)3(Set.89) click here

13 'L Hawn u 'L Ħinn : Sardou (1831-1908) / [A. Cremona]. Il-Malti. 33(1957)3(Set.90-91) click here

14 Ħġejjeġ / W.P. Gulia. Il-Malti. 33(1957)3(Set.91) click here

15 Kronaka tal-Għaqda : Laqgħa tal-Kunsill tal-Għaqda mar-Rumanziera Lady Snow. Il-Malti. 33(1957)3(Set.92-93) click here

16 Fi Twelid Danjel Cassar / V. Caruana. Il-Malti. 33(1957)3(Set.93) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 33(1957)3(Set.94-96) click here

Il-Malti. 33(1957)4

01 Il-Poeta u l-Ħolqien / V. Caruana. Il-Malti. 33(1957)4(Diċ.97-100) click here

02 L-Istorja ta’ Ġużepp l-Iswed / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 33(1957)4(Diċ.101-105) click here

03 Lil-Madliena / G. Micallef Grimaud. Il-Malti. 33(1957)4(Diċ.106a) click here

04 Qabel el-Lejl / J.M. Ciappara. Il-Malti. 33(1957)4(Diċ.106b) click here

05 Aqta’ jiesek li tarani ... Radjoxena ta’ / A. Cremona. Il-Malti. 33(1957)4(Diċ.107-119) click here

06 Pagliaccio / W.P.G. Il-Malti. 33(1957)4(Diċ.119a) click here

07 Ġustizzja / V.C. Il-Malti. 33(1957)4(Diċ.119b) click here

08 Kronaka tal-Għaqda : Dun Karm Mogħti Gratifikazzjoni Mill-Gvern. Il-Malti. 33(1957)4(Diċ.120) click here

09 Kronaka tal-Għaqda : Laqgħa tal-Membri tal-Għaqda mal-Prof. A.J. Arberry, Litt.D., M.B.A. Il-Malti. 33(1957)4(Diċ.121) click here

10 Ħatra ta’ Membru Akkademiku. Il-Malti. 33(1957)4(Diċ.122a) click here

11 Rappreżentazzjoni teatrali b’Riżq il-Għaqda. Il-Malti. 33(1957)4(Diċ.122b) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 33(1957)4(Diċ.123-126) click here

Werrej tas-sena 1957. Il-Malti. 33(1957) click here

Il-Malti. 34(1958)1

01 Progress u Suċċess tal-"World Health Organization" matil-aħħar għaxar snin / Editorjal. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.3-6) click here

02 Imħabba taħt Siġra / V. Caruana. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.7a) click here

03 L-Isptar tal-Gwardamanġa / [Patri 'Mattew, Kappuċċin]. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.7b) click here

04 Lourdes : Il-Belt tal-Madonna / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.8-11) click here

05 L-Arti Sagra / A. Tabone. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.12-15) click here

06 Ja Iblah, ma Temminx? / J. Friggieri. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.15-16) click here

07 Il-Bibbja u l-Letteratura Maltija / K. Sant. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.17-21) click here

08 Ġawhar ta' Ħsibijiet. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.21) click here

09 Mill-Qamħa għall-Ħobża / Ġ. Meilak. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.22-27) click here

10 Kronaka tal-Għaqda / L-Editur. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.28) click here

11 Ħolma / A. Cremona. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.28-29) click here

12 Il-Milied it-Tajjeb / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.30-32) click here

Il-Malti. 34(1958)2

01 Il-Papa / Editorjal. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.33-34) click here

02 Nota Editorjali. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.34a) click here

03 Meditation / W.P. Gulia. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.34b) click here

04 Il-Għażla tal-Papa / A. Tabone. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.35-39) click here

05 Mons. Dun Ġorġ Preca / Ġ. Abela. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.40-43) click here

06 Iċ-Ċimiteru ta’ Lazzarret / [Patri ‘Mattew, Kappuċċin]. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.44a) click here

07 Niftakar / C. Cassar. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.44b) click here

08 Il-Bibbja u l-Letteratura Maltija (cont.) / K. Sant. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.45-49) click here

09 Ilsna / C. Cassar. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.49) click here

10 Ħsieb fix-Xtajta / M. Cassar, J. Cassar. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.50a) click here

11 Imħabba Dejjiema / V. Caruana. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.50b) click here

12 Ir-Radda taż-Żmien / V. Ungaro. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.51-57) click here

13 Ġużè Dimech Debono. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.58-61) click here

14 “Buona Pasqua!” / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.62a) click here

15 Spazju / V. Caruana. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.62b) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 34(1958)2(Ġun.63-64) click here

Il-Malti. 34(1958)3

01 Tifkirijiet Nazzjonali / Editorjal. Il-Malti. 34(1958)3(Set.65-68) click here

02 Avante / W.P. Gulia. Il-Malti. 34(1958)3(Set.68) click here

03 Mill-Qamħa għall-Ħobża (cont.) / Ġ. Meilak. Il-Malti. 34(1958)3(Set.69-74) click here

04 Il-Kamra tal-Banju / A.M. Cassola. Il-Malti. 34(1958)3(Set.75-76) click here

05 Xerbett / G.A. Cilia. Il-Malti. 34(1958)3(Set.77-78) click here

06 Ix-Xalata / A. Born. Il-Malti. 34(1958)3(Set.79-83) click here

07 Qabar Minsi / P. Caruana. Il-Malti. 34(1958)3(Set.84a) click here

08 Lil Ġesù / Ġ. Abela. Il-Malti. 34(1958)3(Set.84b) click here

09 Epigrammi / P.P. Saydon. Il-Malti. 34(1958)3(Set.85-89) click here

10 Ċanfira / V. Caruana. Il-Malti. 34(1958)3(Set.89) click here

11 Varia Atque Breviora (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 34(1958)3(Set.90-92) click here

12 Sħab / C. Cassar. Il-Malti. 34(1958)3(Set.92) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 34(1958)3(Set.93-96) click here

Il-Malti. 34(1958)4

01 Ħrejjef, Stejjer u Kitba Oħra ta’ Sir T. Zammit / Editorjal. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.97-99) click here

02 La Madonna della Neve : Etna / P.G. Wallace. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.100) click here

03 Anġla tal-Ħelu / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.101-104) click here

04 Mill Qalb ta’ l-Artijiet / V.V. Barbara. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.105-108) click here

05 L-Aħħar Narċis / A.J. Galea. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.109a) click here

06 Ħlas ta’ Abbonament f’”Il-Malti”. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.109b) click here

07 Is-Seksiek tar-Raħal / A. Guillaumier. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.110-114) click here

08 Il-Milied it-Tajjeb / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.115-116) click here

09 Xita / C. Cassar. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.116) click here

10 Kronaka tal-Għaqda / Editur. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.117-118) click here

11 Is-Sur Godfrey Zarb Adami fl-Amerika għal Kors Speċjali. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.118) click here

12 Epigrammi / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.119-120) click here

13 Epigrammi / J. Azzopardi. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.120) click here

14 Epigrammi / A. Buttigieg. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.121) click here

15 Epigrammi / V. Caruana. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.122) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 34(1958)4(Diċ.123-126) click here

Werrej tas-sena 1958. Il-Malti. 34(1958) click here

Il-Malti. 35(1959)1

01 Il-Personalità / Editorjal. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.3-5) click here

02 Elf Darba Omm / Ġ. Abela. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.5) click here

03 L-Originalità fil-Poeżija : Studju Kritiku / V. Caruana. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.6-12) click here

04 Dilemma Żżommni Sieket! / V. Caruana. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.12) click here

05 L-Għanja tal-Warrani (lill-Għar tal-Qattara) / P. Caruana. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.13) click here

06 San Pawl fil-Poeżija ta' Dun Karm / K. Vassallo. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.14-23) click here

07 Epigrammi / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.23-24) click here

08 Nota Editorjali. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.24) click here

09 Kronaka tal-"Għaqda" / Editur. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.25) click here

10 Taħdita tal-Ftuħ Uffiċjali tal-Għaqda tal-Letteraratura tal-Maltin fl-Awstralja (Literary Society of the Maltese in Australia) / M. Cassar. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.25-30) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.31-32) click here

12 Kontribuzzjonijiet. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.cov.c) click here

Il-Malti. 35(1959)2

01 Auspicium Melioris Aevi / Editurjal. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.33-36) click here

02 Wara li Qrajt “San Ġwann” għall-Ewwel Darba / M. Cassar. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.36) click here

03 L-Għedewwa / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.37a) click here

04 Jekk / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.37b) click here

05 It-Torri / Ġ. Galea. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.38-48) click here

06 L-Anġli tal-Ħniena / Ġ. Cardona. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.48-49) click here

07 Miskin! / C. Cassar. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.49) click here

08 Mill-Qamħa għall-Ħobża (cont.) / P.Ġ. Meilak. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.50-53) click here

09 Ħjiel ta’ Ħarifa / V.J. Galea. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.54a) click here

10 Għaqda tal-Letteratura tal-Maltin fl-Awstralja. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.54b) click here

11 X’sa Nsemmuh / J. Friggieri. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.55-57) click here

12 Rapport Amminitrativ tas-Segretarju tal-Għaqda. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.58-60) click here

13 Għaqda tal-Kittieba tal-Malti : Kunsill maħtur fil-Laqgħa Ġenerali tal-31 ta’ Mejju, 1959. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.60) click here

14 Rati ta’ Ħlas għal Trasmissjonijiet mir-Rediffusion. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.61-62) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.63-64) click here

16 Kotba li Rċevejna. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.64a) click here

17 Errata – Corrige. Il-Malti. 35(1959)2(Ġun.64b) click here

Il-Malti. 35(1959)3

01 Demm Ġdid / Editorjal. Il-Malti. 35(1959)3(Set.65-66) click here

02 It-Trabokk / W. Borg. Il-Malti. 35(1959)3(Set.67-71) click here

03 Il-Merħla tal-Bnedmin / P. Aquilina. Il-Malti. 35(1959)3(Set.72) click here

04 Mill-Qamħa għall-Ħobża (cont.) / P.Ġ. Meilak. Il-Malti. 35(1959)3(Set.73-77) click here

05 Versi / M. Mizzi. Il-Malti. 35(1959)3(Set.77) click here

06 Fuq ix-Xmara Mersey, Manchester / W.P. Gulia. Il-Malti. 35(1959)3(Set.78-80) click here

07 Ħolma (Mit-Taljan ta' Annibale Tona) / P.A. Caruana. Il-Malti. 35(1959)3(Set.80) click here

08 "Ma Jiġix Iżjed" / A. Tabone. Il-Malti. 35(1959)3(Set.81-84) click here

09 Id-Dinja u l-Bniedem / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 35(1959)3(Set.85a) click here

10 Il-Ġlied tal-Ħbieb / M. Mizzi. Il-Malti. 35(1959)3(Set.85b) click here

11 Multum in Parvo / A. Cremona. Il-Malti. 35(1959)3(Set.86-89) click here

12 Lil Ibni Danjel / M. Cassar. Il-Malti. 35(1959)3(Set.90-91) click here

13 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 35(1959)3(Set.92) click here

14 Kotba bil-Malti. Il-Malti. 35(1959)3(Set.92-93) click here

15 Talba lill-Kontributuri ta' Kitba f'"Il-Malti". Il-Malti. 35(1959)3(Set.93) click here

16 Li Kieku!!! / C. Cassar. Il-Malti. 35(1959)3(Set.94) click here

17 Id-Disa' Sinfonija ta' Beethoven / K. Mallia. Il-Malti. 35(1959)3(Set.95) click here

18 Reċensjonijiet. Il-Malti. 35(1959)3(Set.96) click here

Il-Malti. 35(1959)4

01 Il-Festi Ċentinarji Pawlini / Editur. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.97) click here

02 Il-Karattru / T.L. Xerri. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.98-102) click here

03 Waħx il-Baqar / P.A. Caruana. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.103-106) click here

04 Żewġ Ilħna / P. Aquilina. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.107a) click here

05 Il-Bidla… / K. Mallia. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.107b) click here

06 Ġirja… / C. Cassar. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.108a) click here

07 Postijiet f’Malta li jfrakkruna fil-Miġja ta’ San Pawl. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.108b) click here

08 Fis-Sikta ta’ Wied Magħlaq / A. Agius. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.109-116) click here

09 Xewqat ta’ Hena / R. Briffa. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.117) click here

10 Antonio Sciortino : Skultur Malti (1879-1947) : (Tifkira tiegħu fit-80 anniversarju minn twelidu) / Ġ. Cardona. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.118-124) click here

11 Il-Mewt / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.124a) click here

12 Errata – Corrige. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.124b) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.125-126) click here

14 Ħlas ta’ Abbonament f’”Il-Malti”. Il-Malti. 35(1959)4(Diċ.126) click here

Werrej tas-sena 1959. Il-Malti. 35(1959) click here

Il-Malti. 36(1960)1

01 Iċ-Ċentinarju tan-Nawfraġju / Editorjal. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.3-5) click here

02 Infakkru. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.5) click here

03 Il-Grillu / J. Sciberras. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.6-7) click here

04 Lil-Kamra ta’ Tfuliti / K. Farrugia. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.8-9) click here

05 Tiftakar? / Ġ. Abela. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.9) click here

06 Mid-Djarju ta’ Mawra f’Ruma / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.10-13) click here

07 Lil Miss … / Ġ. Abela. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.13) click here

08 Dmugħ / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.14-15) click here

09 L-Isbaħ Poeżija / Ġ. Abela. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.15) click here

10 Mill-Qamħa għall-Ħobża (cont.) / Ġ. Meilak. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.16-21) click here

11 Folklore tar-Randan f’Għawdex / J. Bezzina. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.22-25) click here

12 Lill-Mużka Melankonika / V. Caruana. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.26a) click here

13 Ħareġ il-Ktieb Tifsir il-Kliem. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.26b) click here

14 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.27-28) click here

15 Imħabba u Egoiżmu / P. Caruana. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.28) click here

16 Il-Miliewd it-Tajjeb / Ġ. Borg Pantallaresco. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.29) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.30-32) click here

Il-Malti. 36(1960)2-3

01 Is-Sur Nin Cremona Duttur fil-Letteratura / Editorjal. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.35-38) click here

02 Għawdex / A. Cremona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.39) click here

03 Meta Tixjieħ / A. Cremona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.40-41) click here

04 Ninu Cremona / Ġ. Galea. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.42-43) click here

05 Tmenin / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.44-45) click here

06 Lil Ninu Cremona / R. Briffa. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.46a) click here

07 Ninu Cremona / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.46b) click here

08 Is-Sur Nin Cremona / K. Vassallo. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.47-49) click here

09 Għadni Niftakar / Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.49) click here

10 Li Kieku Ma K. Ellul Galea. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.50-51) click here

11 Kif Narah Jien / G. Zarb Adami. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.53-55) click here

12 Lis-Sur Nin Cremona / Ġ. Cardona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.56-57) click here

13 Xbieha bil-Kitba / N. Biancardi. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.57) click here

14 Ninu Cremona / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.58-59) click here

15 Tifkiriet / A. Agius Muscat. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.60-63) click here

16 Is-Sur Nin Cremona / P. Cauchi. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.64-65) click here

17 Lil Ninu Cremona / A.M. Previ. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.65) click here

18 Diskors fi Pranzu ta’ Ġieh / Ġ. Galea. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.66) click here

19 Diskors fi Pranzu ta’ Ġieh / A. Cremona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.67-68) click here

20 Ninu Cremona / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.68) click here

21 Li Ma Kontx Int, Sur Nin / Ġ. Cardona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.69-70) click here

22 Għawdex Iqim lil Ninu Cremona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.71a) click here

23 Ħannieqa Ġiżimin / M.Meilak. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.71b) click here

24 Is-Sur Nin Cremona / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.72-77) click here

25 Lis-Sur Nin Cremona / Ġ. Farrugia. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.78-80) click here

26 It-Teatrin ta’ Marsalforn / Ġ. Meilak. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.81-83) click here

27 Lil Ninu Cremona / M.A. Apap. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.84-85) click here

28 Lil Ninu Cremona / J. Meilak. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.86a) click here

29 Ninu Cremona / J. Zammit. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.86b) click here

30 Lil Ninu Cremona / F. Mercieca. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.87) click here

31 Il-Prologu tal-“Fidwa tal-Bdiewa” / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.88-91) click here

32 Cunċert fit-Teatru Manoel. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.91-93) click here

33 Ninu Cremona / K. Ellul Galea. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.93) click here

34 Reċensjonijiet. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.94-96) click here

35 Cremona / Ġ. Cardona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.94) click here

36 Ninu Cremona / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 36(1960)2-3(Ġun.-Set.95) click here

Il-Malti. 36(1960)4

01 Il-Papa Tkellem bil-Malti / Editorjal. Il-Malti. 36(1960)4(Diċ.97-98) click here

02 Il-Milied / C. Cassar. Il-Malti. 36(1960)4(Diċ.99a) click here

03 Errata – Corrige. Il-Malti. 36(1960)4(Diċ.99b) click here

04 Storja Qasira dwar il-Presepju / A. Tabone. Il-Malti. 36(1960)4(Diċ.100-104) click here

05 Lil Dr. Nicolo Zammit, M.D. / Ġ. Delia. Il-Malti. 36(1960)4(Diċ.105-107) click here

06 Kotba li rċevejna. Il-Malti. 36(1960)4(Diċ.107) click here

07 Il-Kitba fl-Albanija / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 36(1960)4(Diċ.108-111) click here

08 William Hickling Prescott / Ġ. Dimech Debono. Il-Malti. 36(1960)4(Diċ.112-116) click here

09 Jum tax-Xita f’Mejju / J. Busuttil. Il-Malti. 36(1960)4(Diċ.117) click here

10 Kronaka tal-“Għaqda” / Editur. Il-Malti. 36(1960)4(Diċ.118-119) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 36(1960)4(Diċ.120-125) click here

Werrej tas-sena 1960. Il-Malti. 36(1960) click here

Il-Malti. 37(1961)1

01 Konna Aħjar Meta Konna Agħar? / Editorjal. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.3-6) click here

02 Il-Ħajja u Jien / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.7a) click here

03 Fil-Palk tal-Ħajja / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.7b) click here

04 Għaliex Tħobbni, Ġesù Tiegħi? / K. Farrugia. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.8) click here

05 Komment u Apprezzament tal-Poeżija “Metamorfosi” ta’ Rużar Briffa / A.M. Cassola. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.9-12) click here

06 Għall Ordinazzjoni Saċerdotali ta’ Dun Ġużepp Abela / K. Vassallo. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.13) click here

07 Il-Milied it-tajjeb / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.14) click here

08 Mons. Lwiġi Vella / A. Gauci. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.15-16) click here

09 Kotba li Rċevejna. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.16) click here

10 Met’Inti Tmutli / V.V. Barbara. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.17-18) click here

11 Bla Mitmum / K. Mallia. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.18) click here

12 Baqa’ f’Wiċċhom / J.L. Pace. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.19-21) click here

13 Midneb / A.M. Previ. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.22) click here

14 Kronaka tal-Għaqda / Editur. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.23-27) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 37(1961)1.Mar(28-32) click here

16 Ulied ta’ l-Azzar. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.cov.c) click here

Il-Malti. 37(1961)2

01 Il-Kostituzzjoni l-Ġdida : L-Ilsien Malti / Editur. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.33-34) click here

02 Ħlasijiet minn Membri u Mseħbin f’”Il-Malti”. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.34a) click here

03 Errata – Corrige. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.34b) click here

04 Dr. Lwiġi Mizzi / Ġ. Dimech Debono. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.35-37) click here

05 Id-Daqq tal-Qanpiena ta’ Għonq il-Mogħża ħasbu l-Vjatku / A. Tabone. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.38-42) click here

06 Għaddejja l-Purċissjoni / F. Camilleri. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.43) click here

07 Nazju Jidħol Baħri / A. Guillaumier. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.44-46) click here

08 Lil Marti / P. Aquilina. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.47-48) click here

09 Kotba li Rċevejna għall-Librerijaa tal-Għaqda. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.48) click here

10 In-Nawfraġju / Br. Henry. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.49-55) click here

11 Fotografi fir-Reċensjonijiet. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.55) click here

12 Orqod Tfajjel, Orqod / P.S. Caruana. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.56) click here

13 Epigrammi / E. Quattromani. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.57) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.58-64) click here

15 Kontribuzzjonijiet. Il-Malti. 37(1961)2(Ġun.64) click here

Il-Malti. 37(1961)3

01 Is-Sengħa tal-Kitba fl-Istorja tal-Letteratura Maltija / Editur. Il-Malti. 37(1961)3(Set.65-69) click here

02 Ma Ngħirx Għalik / C. Cassar. Il-Malti. 37(1961)3(Set.69) click here

03 Sal-Mewt! / J.L. Pace. Il-Malti. 37(1961)3(Set.70-72) click here

04 Rużar Briffa - Poeżiji : Studju Kritiku / A.Z. Il-Malti. 37(1961)3(Set.73-76) click here

05 Dar tal-Għaqda. Il-Malti. 37(1961)3(Set.76a) click here

06 Poeżiji. Il-Malti. 37(1961)3(Set.76b) click here

07 Xenqat għal Wied il-Għasri / V.J. Galea. Il-Malti. 37(1961)3(Set.77) click here

08 Samaritana : Xena Biblika / A. Cremona. Il-Malti. 37(1961)3(Set.78-89) click here

09 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 37(1961)3(Set.90-91) click here

10 Lill-Poeta Ġorġ Pisani / T.L. Xerri. Il-Malti. 37(1961)3(Set.91) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 37(1961)3(Set.92-96) click here

12 Il-Mewt ta’ Ġużè Ellul Mercer. Il-Malti. 37(1961)3(Set.cov.c) click here

Il-Malti. 37(1961)4

01 [Picture of the Late Dun Karm]. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.97) click here

02 In Memoriam [Dun Karm]. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.98) click here

03 Dun Karm Miet / Editur. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.99-100) click here

04 Dun Karm l-Ispirazzjoni taż-Żgħażagħ / Ġ. Cardona. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.101-105) click here

05 Dun Karm u l-Innu Malti / [A. Cremona]. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.106-108) click here

06 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.108) click here

07 Kewkba Żahrija / Dun Karm. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.109a) click here

08 Lil Art Twelidi / F. Camilleri. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.109b) click here

09 Il-Fortuna ta’ Foscolo f’Malta : “I Sepolcri” fit-Traduzzjoni ta’ Dun karm / A.M. Cassola. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.110-113) click here

10 Tifkiriet Oħra : Il-Għanja tas-Sebgħin u ċ-Ċajta tat-Tmenin / A. Cremona. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.114-118) click here

11 Cor Contritum / Ġ. Abela. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.119-121) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.122-126) click here

13 Jonqsuna xi Kopji ta’ “Il-Malti” għal-Librerija. Il-Malti. 37(1961)4(Diċ.126) click here

Werrej tas-sena 1961. Il-Malti. 37(1961) click here

Il-Malti. 38(1962)1

01 Qari u Kitba bil-Malti fl-Istorja tat-Tagħlim f’Malta / Editorjal. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.3-8) click here

02 Quddiem Xbieha tal-Madonna / A.M. Previ. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.9) click here

03 Patri Liborju Caruana, O.F.M. / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.9-11) click here

04 Indri / D. Mintoff. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.12-14) click here

05 Folklore tar-Randan f’Għawdex / J. Bezzina. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.15-20) click here

06 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.20) click here

07 Qrib il-Port / V.V. Barbara. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.21) click here

08 Fwiehet il-Ward / J. Vella Bondin. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.22-25) click here

09 Ulied ir-Raba’ t’Għaqdex / A. Gauci. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.25) click here

10 Freddie Buhagiar / A.Z. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.26-27) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.28-32) click here

Il-Malti. 38(1962)2

01 Ħarsa lura u oħra ‘l-quddiem / Editorjal. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.33-34) click here

02 Kontribuzzjonijiet Letterarji f’“ Il-Malti”. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.34) click here

03 Lil Dun Mikiel Xerri / F. Camilleri. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.35) click here

04 Il-Poeżija u Aħna / K. Vassallo. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.36-40) click here

05 Twissija lill—Imseħbin. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.40) click here

06 Serħien / J. Busuttil. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.41) click here

07 Lajla Dawl ta’ Qamar / A. Agius Muscat. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.42-48) click here

08 Waħdi / J. Meilak. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.48) click here

09 Għaliex Mulejja? / Ġ. Cardona. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.49-50) click here

10 Ġorġ Pisani : Poeta / A.Z. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.51-55) click here

11 Kronaka tal-Għaqda : Rapport Amministrativ / Editur. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.55-60) click here

12 Il-Għid it-Tajjeb! / G. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.60) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 38(1962)2(Ġun.61-64) click here

Il-Malti. 38(1962)3

01 Sussidji għall-Pubblikazzjonijiet Letterarji / Editorjal. Il-Malti. 38(1962)3(Set.65-66) click here

02 Lil Dun Mikiel Xerri / K. Vassallo. Il-Malti. 38(1962)3(Set.67-71) click here

03 Il-Patriottiżmu ta’ Dun Mikiel Xerri / Ġ. Galea. Il-Malti. 38(1962)3(Set.71-78) click here

04 Il-Mewt tal-Professur Anastasju Cuschieri, P.H.D., D.D., O.C. / A. Cremona. Il-Malti. 38(1962)3(Set.79-82) click here

05 Ġew Sabbruni / A. Piscopo. Il-Malti. 38(1962)3(Set.82-83) click here

06 Blackie / A. Cremona. Il-Malti. 38(1962)3(Set.84-91) click here

07 Ġrajjiet Trojja / L. Azzopardi. Il-Malti. 38(1962)3(Set.92-97) click here

08 Lill-Arloġġ / A. Cremona. Il-Malti. 38(1962)3(Set.97) click here

09 Reċensjonijiet. Il-Malti. 38(1962)3(Set.98) click here

10 Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 38(1962)3(Set.99-100) click here

Il-Malti. 38(1962)4

01 Il-Għaqda fil-“Għaqda” / Editur. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.101-102) click here

02 Milied Malti / C. Coleiro. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.102) click here

03 Bla Benna, Bla Ġmiel / P. Aquilina. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.103) click here

04 Karmenu Vassallo, Poeta u Filosfu / A.Z. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.104-109) click here

05 Kristina / Ġ. Abela. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.109) click here

06 Jum l-Aħħar Ħaqq / F. Camilleri. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.110a) click here

07 Id-Dar / F. Camilleri. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.110b) click here

08 Blackie (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.111-117) click here

09 De Profundis / W.P. Gulia. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.117-121) click here

10 Lill-Madonna tas-Saħħa / Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.121) click here

11 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.122) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.123-130) click here

13 In Memoriam: Rev. Patri Rikard Born, O.P. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.130a) click here

14 Tiswija Dwar il-Lista ta’ Membri. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.130b) click here

15 Errata – Corrige. Il-Malti. 38(1962)4(Diċ.130c) click here

Werrej tas-sena 1962. Il-Malti. 38(1962) click here

Il-Malti. 39(1963)1

01 Il-Malti fir-Radjo u fit-Televiżoni / Editorjal. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.3-5) click here

02 Dak li Tiżra' taħsad / Goethe. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.5) click here

03 Ir-Rakkonti ta' Mons. L. Vella fuq l-Istorja t'Għawdex / A. Gauci. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.6-9) click here

04 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.9) click here

05 Xtrawlu l-Ħut fil-Baħar. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.10-14) click here

06 Il-Mewt ta' Rużar Briffa. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.15) click here

07 F'Marsalforn / Ġ. Cardona. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.16) click here

08 Wara l-Anestesija / G. Zammit. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.17-18) click here

09 Int ma Tgħid Xejn / N. De Gabriele. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.19) click here

10 Veritas Offendit / A. Tabone. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.20-21) click here

11 Filosfu / D. Mintoff. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.21-23) click here

12 Lil Missieri b'Qima / M. Agius. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.23) click here

13 Meta Qabdu miegħi l-Irwiefen / A. Buttigieg. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.24-26) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.27-32) click here

15 Tiswijiet fl-Istampa. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.32) click here

16 Ir-Rev. Patri Edmund F. Sutcliffe, S.J. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.cov.c1) click here

17 Kotba li Rċevejna għal-Librerija. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.cov.c2) click here

Il-Malti. 39(1963)2

01 Il-Poeta Rużar Briffa / Editorjal. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.33-35) click here

02 Rużar Briffa : In Memoriam / A. Cremona. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.35-39) click here

03 Fil-Mewt tat-Tabib Rużar Briffa / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.39) click here

04 L-Aħħar Poeżija ta' Rużar Briffa / V.V. Barbara. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.40-44) click here

05 Fil-Mewt ta' Rużar Briffa / V.V. Barbara. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.44-45) click here

06 Lil Rużar ta' Qalbi / Ġ. Pisani. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.45) click here

07 L-Aħħar Poeżiji ta' Rużar Briffa / Ġ. Diacono. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.46-52) click here

08 Poeżiji ta' Rużar Briffa mhux ippubblikati: Vjolin Marid; Il-Każin Malti; Frammenti; Il-Ħmar. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.53-56) click here

09 Lil Rużar Briffa, Il-Ġenna / A.M. Cassola. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.57-59) click here

10 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.59) click here

11 Rużar Briffa : Poeżiji : Studju Kritiku / A.Z. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.60-63) click here

12 In memoriam [Rużar Briffa] / Ġ. Delia. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.63-64) click here

13 Kellimni fuq Rużar / Ġ. Cardona. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.65) click here

14 "Tibqa' Warajna l-Għanja... " : Tislima lil Rużar Briffa - Poeta / A. Agius Muscat. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.66-70) click here

15 Lil F.S. Caruana / R. Briffa; lil Rużar Briffa / F.S. Caruana. Il-Malti. 39(1963)2(Ġun.71-72) click here

Il-Malti. 39(1963)3-4

01 Il-Papa / Editorjal. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.73-74) click here

02 Epigrammi / J. Sciberras. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.75) click here

03 L-Assedju l-Kbir : Kommemorazzjoni tar-Rebħ Glorjuża tas-7 ta' Settembru, 1565 / G. Zarb Adami. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.76-82) click here

04 Epithalamion / Ġ. Abela. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.82) click here

05 L-Hena Biss fil-Poeżija / Ġ. Cardona. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.83) click here

06 Lil San Ġuzepp / J. Mejlak. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.84a) click here

07 Ħidmiet ta' Membri Akkademiċi. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.84b) click here

08 L-Għasfur tal-Bejt / Br. Henry. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.85) click here

09 Mill-Ktieb tal-Ħajja / G.Ż.A. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.86) click here

10 Tagħniqa Vojta / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.87-90) click here

11 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.90) click here

12 Meta l-Mara Tibqa' Tmieri : Kummiedja b'Att Wieħed / A. Cremona. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.91-104) click here

13 L-Iskola tal-Gvern f'Raħal Nofs Seklu Ilu / Ġ. Galea. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.105-114) click here

14 Iż-Żgħożija / C. Casha. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.114-115) click here

15 Il-Milied it-Tajjeb! / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.116) click here

16 Lista Kronoloġika tal-Poeżiji ta' Dun Karm (Psaila) Ippublikati f'Rivisti, Ġurnali u Kotba : Miġburin minn / A. Cremona. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.117-123) click here

17 Ġużè Micallef : In Memoriam. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.124) click here

18 Reċensjonijiet. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.125-134) click here

19 Mill-Kronaka Tagħna. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.134a) click here

20 Kotba li Rċevejna għal-Librerija tal-Għaqda. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Diċ.134b) click here

Werrej tas-sena 1963. Il-Malti. 39(1963) click here

Il-Malti. 40(1964)1

01 Akkademja tal-Malti / Editorjal. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.3-4) click here

02 Isbaħ minnha / Ġ. Abela. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.5a) click here

03 Meta Nqum… / A. Buttigieg. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.5b) click here

04 Ftit tal-Kummenti / Editur. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.6-8) click here

05 Ħruġ Marzu / Z.J.G. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.8) click here

06 Rebħa Mistura / A. Mallia Zarb. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.9-11) click here

07 Id-Dielja / F. Camilleri. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.12) click here

08 Meta l-Mara Tibqa’ Tmieri / A. Cremona. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.13-18) click here

09 Lil Dun Karm / J. Mejlak. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.18) click here

10 Fejn Waslet il-Letteratura Maltija / G. Stevens. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.19-20) click here

11 Patri Ġ. Meilak, S.J. / Editur. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.21-22) click here

12 Rebus Grammatikali. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.22) click here

13 Xewqat / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.23a) click here

14 Min Jixtieq Jitħarreġ fil-Malti Jaqra “Il-Malti”. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.23b) click here

15 Lista Kronoloġika tal-Poeżija ta’ Dun Karm. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.24-26) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.27-32) click here

17 Kotba li rċevejna għal-Librerija. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 40(1964)2

01 Ma Nimitawx Iżżejjed / A. Cremona. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.33-35) click here

02 Prexilla / G. Attard Montalto. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.36-39) click here

03 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.39) click here

04 Lis-Sur Tonin / W.P. Gulia. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.40-41) click here

05 George Joseph Vella (1884-1962) / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.41-44) click here

06 Dehra / Ġ. Cremona. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.44) click here

07 Allat tal-Ġebel / F. Camilleri. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.45) click here

08 Robert Mifsud Bonnici Jagħlaq 80 Sena / Kronos. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.46-47) click here

09 Qtigħ il-Qalb / P. Theuma. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.47) click here

10 Meta l-Mara Tibqa’ Tmieri (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.48-54) click here

11 Kotba li rċevejna għal-Librerija. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.54) click here

12 Jiena / N.M. Degabriele. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.55) click here

13 Varia Atque Breviora / A. Cremona. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.56) click here

14 Varia Atque Breviora / Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.56-57) click here

15 Nota Editorjali. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.57) click here

16 Varia Atque Breviora / Ġ. Galea. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.58a) click here

17 ‘Desiderata’. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.58b) click here

18 Lista Kronoloġika tal-Poeżiji ta’ Dun Karm (Psaila) Ippublikati f’Revisti, Ġurnali u Kotba Miġburin minn / A. Cremona. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.59) click here

19 Reċensjonijiet. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.60-64) click here

20 Infakkru. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.62) click here

21 Twissija Editorjali. Il-Malti. 40(1964)2(Ġun.64) click here

Il-Malti. 40(1964)3

01 L-Indipendenza / L-Editur. Il-Malti. 40(1964)3(Set.65-66) click here

02 In-Novella / G.Z.A. Il-Malti. 40(1964)3(Set.66-70) click here

03 Il-Mewt, Mulej! / A. Mallia Zarb. Il-Malti. 40(1964)3(Set.71) click here

04 L-Innu Malti / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 40(1964)3(Set.72-75) click here

05 Sena Ġdida / Ġ. Borg. Il-Malti. 40(1964)3(Set.75) click here

06 Il-Mewt ta’ Lakoonte / Ġ. Cremona. Il-Malti. 40(1964)3(Set.76) click here

07 Mikiel Anton Vassalli / Ġ. Dimech Debono. Il-Malti. 40(1964)3(Set.77-78) click here

08 Carlucciello / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 40(1964)3(Set.79-80) click here

09 Lill-Mitħna tar-Riħ / M.A. Apap. Il-Malti. 40(1964)3(Set.81-82) click here

10 Karmenu Vassallo fil-Poeżija Reliġjuża / J.C. Sciberras. Il-Malti. 40(1964)3(Set.82-86) click here

11 In-Nannu Ġanninu / F. Farrugia. Il-Malti. 40(1964)3(Set.87-88) click here

12 Lingwistika / J. Zammit Mangion. Il-Malti. 40(1964)3(Set.89-93) click here

13 Kotba li rċevejna għal-Librerija. Il-Malti. 40(1964)3(Set.93) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 40(1964)3(Set.94-96) click here

Il-Malti. 40(1964)4

01 Monumenti f’Ġonna Pubbliċi / A. Cremona. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.97-101) click here

02 Bandiera Maltija / K. Ellul Galea. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.101) click here

03 Il-Ħares tad-Dar Tagħna / T.L. Xerri. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.102-105) click here

04 Iżjed mill-Għolli / F. Camilleri. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.105) click here

05 Il-Kaċċatur / P.P. Theuma. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.106-107) click here

06 Siġra tal-Ħawħ / P.P. Theuma. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.107) click here

07 Il-Qtil ta’ Ferdinandu, l-Arċiduka ta’ l-Awstrja / A. Tabone. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.108-111) click here

08 Riflessjoni / Ġ. Abela. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.111a) click here

09 Nawfraġju / Ġ. Abela. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.111b) click here

10 Lill-Prof. Ġużè Galea Fostna / Ġ. Cardona. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.112) click here

11 Salvu Mifsud, ħabib kbir tal-Malti / M. Agius. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.113) click here

12 Poeta / W.P. Gulia. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.114) click here

13 Inti Mifdija Wkoll / P. Aquilina. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.115) click here

14 Epigrammi / A. Buttigieg. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.115-116) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.117-126) click here

16 Kotba li waslulna. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.126a) click here Library of Congress. Il-Malti. 40(1964)4(Diċ.126b) click here

Werrej tas-sena 1964. Il-Malti. 40(1964) click here