Il-Malti : Rivista tal-Akkademja tal-Malti 1965-1974Il-Malti. 41(1965)1

01 Il-Ħtieġa tat-Tagħlim tal-Malti / Editur. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.3-4) click here

02 Bidla / J. Sciberras. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.4) click here

03 Tifkira ta' Dante Alighieri / Editur. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.5-6) click here

04 Mysterium Conjunctionis / V.J. Galea. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.6) click here

05 L-Iskrittura Mqaddsa u d-"Divina Commedia" ta' Dante Alighieri / L.R. Sciavone. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.7-15) click here

06 Lill-Bilbla / D. Zammit. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.15) click here

07 Rapport Amministrativ / G. Zarb Adami. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.16-22) click here

08 Konkors Nazzjonali ta' Novelli. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.22) click here

09 In Memoriam: Ġużè Borg Pantalleresco / A. Agius Muscat. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.23-27) click here

10 Kotba li Rċevejna għal-Librerija tad-Dar tal-Għaqada. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.27) click here

11 Sancta Maria / C. Gatt. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.28) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.29-32) click here

Il-Malti. 41(1965)2

01 Ngħożżu ‘l din l-Art Ħelwa / Editur. Il-Malti. 41(1965)2(Ġun.33) click here

02 Il-Kotba Tiegħi u Ħbiebi / N. Biancardi. Il-Malti. 41(1965)2(Ġun.34-36) click here

03 Kotba li Rċevejna għal-Librerija tad-Dar tal-Għaqda. Il-Malti. 41(1965)2(Ġun.36) click here

04 L-Iskrittura Mqaddsa u d-“Divina Commedia” ta’ Dante Alighieri (cont.) / L.R. Sciavone. Il-Malti. 41(1965)2(Ġun.37-46) click here

05 Ftit Biss! / A. DeGabriele. Il-Malti. 41(1965)2(Ġun.46) click here

06 Epigrammi / P.P. Saydon. Il-Malti. 41(1965)2(Ġun.47-49) click here

07 President u Viċi-President tagħna mfakkrin / Editur. Il-Malti. 41(1965)2(Ġun.50-51) click here

08 Lil Ninu Cremona / A.M. Previ. Il-Malti. 41(1965)2(Ġun.51) click here

09 Lil Ninu Cremona Żagħżugħ ta’ 85 / Ġ. Cardona. Il-Malti. 41(1965)2(Ġun.52-53) click here

10 Triq Imdawla! / A. DeGabriele. Il-Malti. 41(1965)2(Ġun.53-56) click here

11 Aħjar Għasfur f’idi / V. Apap. Il-Malti. 41(1965)2(Ġun.56-62) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 41(1965)2(Ġun.62-64) click here

Il-Malti. 41(1965)3-4

01 Ir-Raba’ Ċentinarju ta’ l-Assedju l-Kbir / Editur. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.65-66) click here

02 Kotba li Rċevejna għal-Librerija tad-Dar tal-Għaqda. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.66) click here

03 L-Iskrittura Mqaddsa u d-“Divina Commedia” ta’ Dante Alighieri (cont.) / L.R. Sciavone. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.67-76) click here

04 Qalb / P.A. Caruana. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.76) click here

05 Ċetta l-Internazzjonal / W.P. Gulia. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.77-81) click here

06 Tfal Maltin / C. Cassar. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.81-82) click here

07 Meta Ntefa d-Dawl / J. Mejlak. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ. 82-85) click here

08 Lil Tfajjel Jibki / V. Barbara. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.85-86) click here

09 Baħar, Mewġ u Ħalel fil-Poeżija ta’ Dun Karm / J. Zammit Mangion. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.87-91) click here

10 Għanja lil San Pawl il-Baħar / F. Sammut. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.92-93) click here

11 L-Imqass / G.Z.A. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.93-99) click here

12 Epigrammi / P.P. Saydon. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.99-103) click here

13 Riccarda Borg Fernandez / A. Agius Muscat. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.104-112) click here

14 Iż-Żewġ Arloġġi / Ġ. Cardona. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.112-113) click here

15 Li Kieku / J.C. Sciberras. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.114) click here

16 Il-Milied it-Tajjeb! / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.114-115) click here

17 Raħal Twelidi / M. Agius. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.115) click here

18 Kannizzati / P. Aquilina. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.116) click here

19 It-Tieni President tal-Għaqda mfakkar / Kronos. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.117-118) click here

20 Quddiem id-Dar fejn Twieled Dun Karm / Ġ. Cardona. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.119) click here

21 Lil Dun Karm / P. Mifsud. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.120) click here

22 Comm. Ivo Muscat Azzopardi, P.L., O.S.J. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.121) click here

23 Toponimja / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.122-123) click here

24 Kronaka: Il-President tal-Għaqda Onorat tal-Papa. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.123) click here

25 Reċensjonijiet. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Diċ.124-126) click here

Werrej tas-sena 1965. Il-Malti. 41(1965) click here

Il-Malti. 42(1966)1

01 Kittieba Maltin li għaxu qabilna / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.3-7) click here

02 Firda / O. Friggieri. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.7) click here

03 Qalb / P.A. Caruana. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.8-9) click here

04 Il-Werżieq / Bro. Henry. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.9) click here

05 Żewġ Żrieragħ / D. Mintoff. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.10-11) click here

06 Il-Proċessjoni / V.V. Barbara. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.12) click here

07 Il-Għanja ta' Ħarsa / A. DeGabriele. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.13) click here

08 Serata fit-Teatru Manoel fil-Miġja tar-Reġina Adelaide f'Malta / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.14-19) click here

09 Anagrammi ta' Kittieba / N. Biancardi. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.20-21) click here

10 Liż-Żagħżugħ / J. Sciberras. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.21) click here

11 Il-Mewt ta' Patri Ġ. Meilak, S.J. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.22) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.23-32) click here

Il-Malti. 42(1966)2

01 Għaqdiet Kulturali / Editur. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.33)Għaqdiet Kulturali / Editur. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.33) click here

02 Biex Nagħarfu Ngħixu / G.Z.A. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.34-38) click here

03 Il-Qalb / J. Sciberras. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.38) click here

04 L-Istedina / V. Apap. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.39-42) click here

05 Kronaka. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.42) click here

06 Lill-Bniedem / J. Sciberras. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.43) click here

07 Il-Hena ta’ Tfuliti / G. Stevens. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.44-48) click here

08 L-Ewwel ta’ Mejju / K. Ellul Galea. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.48) click here

09 Epigrammi / P. Cachia. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.49-50) click here

10 Ġibtlek Bukkett Ġilju / F.S.R.H. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.50) click here

11 Xi Innijiet ta’ Dun Karm / P. Caruana. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.51-53) click here

12 De Profundis / A. Agius Muscat. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.54) click here

13 Did-Dwejra bħal Ħajja / Ġ. Cardona. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.55) click here

14 Ma’ Dik li Ġejja mill-Bogħod / J. Mejlak. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.56-58) click here

15 Varia Atque Breviora / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.58-59) click here

16 Hawn Jien, Ġesù / Br. Henry. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.60) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 42(1966)2(Ġun.61-64) click here

Il-Malti. 42(1966)3

01 L-Ilsien Malti / Editur. Il-Malti. 42(1966)3(Set.65-66) click here

02 Kwartini / C. Cassar. Il-Malti. 42(1966)3(Set.66) click here

03 Dak li ħalla l-Ħares / P. Cachia. Il-Malti. 42(1966)3(Set.67-71) click here

04 Il-Poeta tal-Madonna. Il-Malti. 42(1966)3(Set.71) click here

05 Epigrammi / P.A. Caruana. Il-Malti. 42(1966)3(Set.72-73) click here

06 Lill-Madonna tal-Ajru / M. Agius. Il-Malti. 42(1966)3(Set.73) click here

07 Il-Fatati li ħatfu lil Ġomu "Xewka" / Ġ. Dimech Debono. Il-Malti. 42(1966)3(Set.74-77) click here

08 Bla Mħabba / Ġ. Borg. Il-Malti. 42(1966)3(Set.78a) click here

09 Il-Bieb ta' l-Infern / P.J. Cremona. Il-Malti. 42(1966)3(Set.78b) click here

10 Roti Jduru / C. Cassar. Il-Malti. 42(1966)3(Set.79-80) click here

11 Kronaka tal-Akkademja. Il-Malti. 42(1966)3(Set.81-82) click here

12 Il-"Jien u lilhinn Minnu" ta' Dun Karm / K. Mallia. Il-Malti. 42(1966)3(Set.83-91) click here

13 Ismijiet ta' Dwieli u Għeneb / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 42(1966)3(Set.91) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 42(1966)3(Set.92-96) click here

Il-Malti. 42(1966)4

01 Il-Midalja Ġużè Muscat Azzopardi / L-Editur. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.97-98) click here

02 Żrar l-Imrar / P. Aquilina. il-Malti. 42(1966)4(Diċ.98) click here

03 Ċerimonja tal-Għoti tal-Midalja Ġużè Muscat Azzopardi. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.99-102) click here

04 Lapida tad-Dar ta’ Dun Karm. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.103-104) click here

05 [Announcement]. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.104) click here

06 Il-Ħmar ta’ Poldu / N.N. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.105-107) click here

07 Aħjar hekk milli Agħar / Ġ. Galea. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.107) click here

08 Ġesù Ħaddiem / A. Tabone. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.108-110) click here

09 Passiflora / C. Coleiro. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.110) click here

10 Minn Betlehem għall-Kalvarju / A. Cremona. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.111-117) click here

11 Kotba li rċevejna. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.117) click here

12 Għana / C. Cassar. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.118-119) click here

13 Taqlib / O. Friggieri. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.119) click here

14 Ismijiet ta’ Dwieli u Għeneb (cont.) / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.120) click here

15 Il-Warda tal-Mulej / Ġ. Cardona. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.121a) click here

16 Lil Ħija Edward / A.M. Cassola. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.121b) click here

17 Reċensjoni. Il-Malti. 42(1966)4(Diċ.122-126) click here

Werrej tas-sena 1966. Il-Malti. 42(1966) click here

Il-Malti. 43(1967)1

01 L-Anniversarji ta' Nies Kbar / Editur. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.3-4) click here

02 Idealiżmu / C. Coleiro. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.4) click here

03 Bejn l-Aħħar u l-Ewwel tas-Sena / P. Cachia. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.5-7) click here

04 Il-Fanfarun / V. Apap. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.7) click here

05 Lill-Kruha / V.V. Barbara. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.8) click here

06 Ittra tar-Revdu. Patri Ġeneral lill-W.R.P. Serafin M. Zarb, O.P., fl-okkażjoni ta' għeluq il-50 sena ta' Ħajja Reliġjuża. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.9-10) click here

07 Lil Dun Mikiel Zammit / Ġ. Cardona. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.11a) click here

08 Ħobż / V.V. Barbara. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.11b) click here

09 Minn Betlehem għall-Kalvarju (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.12-17) click here

10 "U Paċi fl-Art..." / E. Attard. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.17) click here

11 Nifirħu / Editur. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.18) click here

12 Ħniena; Waħdi; Daż-Żmien / * * *. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.19) click here

13 Anniversarji ta' Nies Kbar Maltin f'din is-Sena 1967 / G. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.20) click here

14 Dalma / E. Attard. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.21) click here

15 Ismijiet ta' Dwieli u Għeneb (cont.) / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.22-23) click here

16 Qiegħed Jisbaħ / J. Mejlak. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.23) click here

17 Tilef id-Dawl / J. Friggieri. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.24-27) click here

18 Reċensjonijiet. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.28-32) click here

Il-Malti. 43(1967)2

01 Spirtu Ekumeniku / Editur. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.33-34) click here

02 “Bel Esprit” / Ġ. Galea. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.34) click here

03 Il-Mewt ta’ Laurent Ropa / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.35-37) click here

04 The Passion Tree, 1967 / W.P. Gulia. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.37) click here

05 Rapport tas-Segretarju / G. Zarb Adami. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.38-41) click here

06 Minn Betlehem għall-Kalvarju (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.42-47) click here

07 Id-Dmir / A.M. Cassola. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.48-51) click here

08 Epitaffju Għalija / O. Friggieri. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.51) click here

09 Riccarda Borg Fernandez / A. Agius Muscat. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.52) click here

10 Il-Fjur Tiegħi / R. Borg Fernandez. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.53a) click here

11 Il-Ġenju / V. Apap. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.53b) click here

12 Ismijiet ta' Dwieli u Għeneb (cont.) / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.54) click here

13 Ittri tal-Prof. E. Sutcliffe, S.J. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.55-56) click here

14 Malta Tibki / S. Buhagiar. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.57) click here

15 Battikata / E. Fenech. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.58-59) click here

16 L-Imħallef / V. Apap. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.59) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 43(1967)2(Ġun.60-64) click here

Il-Malti. 43(1967)3

Remark: the pagination of issue 3 shows many errors, starting with page 72. For instance instead of pages 72-73, one reads: page 72-77. The correct pages have been put together here per article, but please ignore the incorrect pages.

01 Il-Moderniżmu fl-Arti / Editur. Il-Malti. 43(1967)3(Set.65-66) click here

02 Il-Kunsill għas-Snin 1967-68. Il-Malti. 43(1967)3(Set.66) click here

03 Minn Betlehem għall-Kalvarju (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 43(1967)3(Set.67-71) click here

04 Mewt u Ħajja / P. Cachia. Il-Malti. 43(1967)3(Set.71) click here

05 Ballet u Poeżija fil-Konċett Spanjol / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 43(1967)3(Set.72-74) click here

06 Jahveh! / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 43(1967)3(Set.74) click here

07 Superstizzjonijiet / J.C. Friggieri. Il-Malti. 43(1967)3(Set.75-77) click here

08 Ċinerama / C. Coleiro. Il-Malti. 43(1967)3(Set.78-79) click here

09 F'Lejl Sajfi / P.F. Sammut. Il-Malti. 43(1967)3(Set.79) click here

10 La Divina Commedia / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 43(1967)3(Set.80-84) click here

11 Ħbiberija / V.V. Barbara. Il-Malti. 43(1967)3(Set.84) click here

12 Dr. Vervoerd / A. Tabone. Il-Malti. 43(1967)3(Set.85-87) click here

13 Dubji / O. Friggieri. Il-Malti. 43(1967)3(Set.87) click here

14 Ismijiet ta' Dwieli u Għeneb (cont.) / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 43(1967)3(Set.88-89) click here

15 Qiegħed Jidlam / J. Mejlak. Il-Malti. 43(1967)3(Set.89) click here

16 Zoo / A.M. Cassola. Il-Malti. 43(1967)3(Set.90-91) click here

17 Nifirħu / Editur. Il-Malti. 43(1967)3(Set.91a) click here

18 Tiswijiet ta' L-Istampa. Il-Malti. 43(1967)3(Set.91b) click here

19 Li kieku kont Warda / P. Mifsud. Il-Malti. 43(1967)3(Set.92) click here

20 Reċensjonijiet. Il-Malti. 43(1967)3(Set.93-96) click here

Il-Malti. 43(1967)4

01 L-Università fil-Post Ġdid / L-Editur. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.97-98) click here

02 Ir-Rebbiegħa / Bro. Henry. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.98) click here

03 Il-Filosofija fil-Ħanut tal-Kafè / A.M. Cassola. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.99-105) click here

04 Lil Malta / G. Abela. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.105) click here

05 Waħda minn Tagħhom / P. Mifsud. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.106-110) click here

06 Nawfraġju / G. Abela. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.110) click here

07 Għadira / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.111a) click here

08 Din Tassew / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.111b) click here

09 Memento / V.M. pellegrini. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.112a) click here

10 Nofs in-Nhar / J. Mejlak. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.112b) click here

11 In-Nisel tal-Verb “Qalfat” / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.113-115) click here

12 Żewġt Erwieħ / P.P. Theuma. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.115) click here

13 Nieqa Mqaddsa / Ġ. Galea. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.116) click here

14 Il-Kelb tas-Sur Manifk / P. Cachia. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.117-120) click here

15 [Announcement]. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.120) click here

16 Lill-P. Ġużeppi Delia, S.J. / Ġ. Cardona. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.121-122) click here

17 Aħbar ta’ Mewt. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.122) click here

18 Reċensjonijiet. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.123-126) click here

19 Kotba li rċevejna. Il-Malti. 43(1967)4(Diċ.126) click here

Werrej tas-sena 1967. Il-Malti. 43(1967) click here

Il-Malti. 44(1968)1

01 Is-Sur Robert Mifsud Bonnici, P.E.P. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.3-4) click here

02 Ħidma tal-Akkademja tal-Malti. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.4-6) click here

03 Forum dwar il-Letteratura Llum. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.6-8) click here

04 It-Taħdita ta' Anton Agius Muscat. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.8-13) click here

05 It-Taħdita ta' George Stevens. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.13-17) click here

06 It-Taħdita ta' Peter Caruana. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.17-19) click here

07 It-Taħdita ta' Charles Coleiro. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.19-21) click here

08 Għaqda tal-Malti (Università). Il-Malti. 44(1968)1(Mar.22a) click here

09 Quddiesa għal Ruħ il-Membri Mejta. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.22b) click here

10 Id-Dekorazzjoni "Pro Ecclesia et Pontifice" lil Robert Mifsud Bonnici. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.22-23) click here

11 L-Aħħar tas-Sena / W.P. Gulia. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.23-24) click here

12 Pensjonant / G.A. Cilia. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.24-27) click here

13 Dwar il-Kelma "Qalfat" / M. Agius. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.27) click here

14 Reċensonijiet. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.28-32) click here

Il-Malti. 44(1968)2

01 Ix-Xandir : Radjo u Televiżjoni / L-Editur. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.33) click here

02 L-Imdina / A. Buttigieg. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.34-35) click here

03 Ħsibijiet / G.Z.A. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.35) click here

04 Judith / P. Mifsud. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.36-43) click here

05 Belhieni / L. Buttigieg. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.43) click here

06 Id-Dell ta’ Ruħi / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.44) click here

07 In-Nisel tal Frażi “Abba l-Wejda”/ E. Serracino Inglott. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.45-48) click here

08 Korrispondenza. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.48) click here

09 Żmien Modern / T. Zahra. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.49a) click here

10 [Advertisement]. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.49b) click here

11 Robert Mifsud Bonnici / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.50-51) click here

12 Il-Qamar Fuqi / Ġ. Borg. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.51) click here

13 Kemm hu Qadim il-Malti / M. Agius. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.52-57) click here

14 Pensjonant (cont.) / G.A. Cilia. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.57-61) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 44(1968)2(Ġun.61-64) click here

Il-Malti. 44(1968)3

01 Ħidma tal-Akkademja tal-Malti / L-Editur. Il-Malti. 44(1968)3(Set.65-66) click here

02 Iva Le / C. Coleiro. Il-Malti. 44(1968)3(Set.66) click here

03 Dak li Alla jrid għalih / G.Z.A. Il-Malti. 44(1968)3(Set.67-71) click here

04 L-Univers / P.P.Theuma. Il-Malti. 44(1968)3(Set.71) click here

05 Padre Ottomano / A. Guillaumier. Il-Malti. 44(1968)3(Set.72-74) click here

06 Għaddej iż-Żmien / W.P. Gulia. Il-Malti. 44(1968)3(Set.75-76) click here

07 Dawl ċkejken / F. Camilleri. Il-Malti. 44(1968)3(Set.76) click here

08 Meta l-Qalb ma Tweġibx / A. Cremona. Il-Malti. 44(1968)3(Set.77-82) click here

09 Ħerba / O. Friggieri. Il-Malti. 44(1968)3(Set.83) click here

10 Is-Siġar / A.M. Cassola. Il-Malti. 44(1968)3(Set.84-89) click here

11 Lill Bandiera Maltija / M. Agius. Il-Malti. 44(1968)3(Set.90) click here

12 Xi kemm-il kwalità ta' KARTI hemm fil-Malti / Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 44(1968)3(Set.91) click here

13 Daħla / E. Attard. Il-Malti. 44(1968)3(Set.92) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 44(1968)3(Set.93-96) click here

Il-Malti. 44(1968)4

01 Kitba tal-Malti fl-Imgħoddi / L-Editur. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.97-99) click here

02 Għada / Ġ. Abela. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.99) click here

03 Ruħ Imnikkta / Ġ. Galea. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.100-103) click here

04 B’Salibi / O. Friggieri. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.103) click here

05 Meta l-Qalb ma Tweġibx (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.104-111) click here

06 Is-Sena l-Oħra / P. Cachia. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.111) click here

07 Ma jdumx id-Dlam! / A. De Gabriele. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.112-114) click here

08 Fittixt Dar Oħra / A. Cremona. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.114) click here

09 L-Aħħar Jum tal-Karnival / K. Ellul Galea. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.115-119) click here

10 Il-Ħarba ta’ Ġesù fl-Eġittu / A. Tabone. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.120-122) click here

11 Eħlisni, Għajn ta’ Tjieba / A. Sammut. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.122) click here

12 Ġmiel? / J. Sciberras. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.123) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 44(1968)4(Diċ.124-126) click here

Werrej tas-sena 1968. Il-Malti. 44(1968) click here

Il-Malti. 45(1969)1

01 Kotba Ġodda bil-Malti / L-Editur. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.3-4) click here

02 Il-Passaġġ / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.4) click here

03 L-Artikoli tal-Ġurnali / A.M. Cassola. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.5-11) click here

04 Milied 1968 / D. Zarb. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.11-12) click here

05 Padre Ottomano : Osman isir Patri Dumnikan : It-Tieni Taqsima / A. Guillaumier. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.13-15) click here

06 Il-Festa tat-Tieġ / L. Buttigieg. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.16) click here

07 Kon Jien Stess! / P. Cachia. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.17-19) click here

08 Ħwejġi ġo Firenze / N. Biancardi. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.20-22) click here

09 Ġmiel il-Ħolqien / J. Sciberras. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.22) click here

10 Il-Bandiera : Essay / K. Ellul Galea. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.23-25) click here

11 Saeta / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.26a) click here

12 Il-Ġarb Igħallem?.. / P.E. Borg. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.26b) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.27-32) click here

14 Twissija lill-Kontributuri. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.cov.c1) click here

15 Infrakku. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.cov.c.2) click here

16 "Dizionario arabo maltese italiano" di D.G. Barbera [advertisement]. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.cov.c3) click here

Il-Malti. 45(1969)2

01 Laqgħa ta’ l-“Atlante Linguistico Mediterraneo” f’Malta / L-Editur. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.33-34) click here

02 Mhux Hekk? Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.34) click here

03 Il-Ħarufa ta’ l-Għid / P. Mifsud. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.35-37) click here

04 Fl-Għaxija / P.P. Theuma. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.37) click here

05 Cecil Day-Lewis / G.Z.A. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.38-39) click here

06 Fariżina / C. Coleiro. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.39) click here

07 Padre Ottomano : Min Kien Osman? : It-Tielet Taqsima / A. Guillaumier. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.40-43) click here

08 Bott Vojt / E. Attard. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.43) click here

09 Santu Wistin Studjat Bħala Kittieb. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.44-46) click here

10 Lill-Poeti / A.M. Cassola. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.46) click here

11 Daqsxejn ta’ Annimal…. Imbagħd tgħid! / M.F. Attard. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.47-52) click here

12 Relatività / W.P. Gulia. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.52) click here

13 Dwar l-Arti : Essay / A.M. Cassola. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.53-56) click here

14 Fantasija u Realtà / S. Buhagiar. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.57) click here

15 Twelid ta’ Poeżija / M.N. Borg. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.58) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.59-64) click here

17 Twissija lill-Kontributuri. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.cov.c.1) click here

18 Infrakku. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.cov.c.2) click here

19 “Dizionario arabo maltese italiano” di D.G. Barbera [advertisement]. Il-Malti. 45(1969)2(Ġun.cov.c.3) click here

Il-Malti. 45(1969)3

01 Xogħol u Snajja' ta' l-Imgħoddi / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 45(1969)3(Set.65-66) click here

02 Ħsieb / T. Zahra. Il-Malti. 45(1969)3(Set.66) click here

03 Rebħu t-Tnejn / A. Massa. Il-Malti. 45(1969)3(Set.67-72) click here

04 Nikol Biancardi / M.N. Borg. Il-Malti. 45(1969)3(Set.72) click here

05 Nikol Biancardi / Ġ. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 45(1969)3(Set.73) click here

06 Alcide De Gaspari : l-bennej tad-Demokrazija Kristjana / K. Ellul Galea. Il-Malti. 45(1969)3(Set.74) click here

07 Dwar l-Arti : Essay / A.M. Cassola. Il-Malti. 45(1969)3(Set.75-78) click here

08 L-Għanja tax-Xogħol / W.P. Gulia. Il-Malti. 45(1969)3(Set.78) click here

09 "Jien Alla Sidek... ." / J. Camilleri. Il-Malti. 45(1969)3(Set.79-82) click here

10 Aħbarijiet / l-Editur. Il-Malti. 45(1969)3(Set.83) click here

11 Meta Morna z-Zoo / P. Mifsud. Il-Malti. 45(1969)3(Set.84-88) click here

12 Sbuħija / T.L. Xerri. Il-Malti. 45(1969)3(Set.88) click here

13 Twajjeb Ġesù, / P.A. Sammut. Il-Malti. 45(1969)3(Set.89) click here

14 Il-Poeżija tal-Ħajja / P. Cachia. Il-Malti. 45(1969)3(Set.90-91) click here

15 Karba ta' Suldat / L. Buttigieg. Il-Malti. 45(1969)3(Set.91-92) click here

16 Mhux li Kieku Jaħasra! / S. Buhagiar.click here Il-Malti. 45(1969)3(Set.92) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 45(1969)3(Set.93-96) click here

18 Twissija lill-Imseħbin. Il-Malti. 45(1969)3(Set.cov.c) click here

Il-Malti. 45(1969)4

01 Is-Sena 1969 – Sena tal-Qamar / L-Editur. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.97-99) click here

02 Kif Jisbaħ Għada / O. Friggieri. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.99) click here

03 Orizzont Ġdid / K. Ellul Galea. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.100-101) click here

04 Ħolqien / W.P. Gulia. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.101-103) click here

05 “Errata corrige”. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.103) click here

06 L-Anġlu u x-Xitan / P. Mifsud. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.104-105) click here

07 Il-Għanja tal-Kontinenti lil Marija / V.V. Barbara. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.106-109) click here

08 Saqaf Iqattar / A. Buontempo. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.109) click here

09 Ittra tas-Sur Rob. Mifsud Bonnici / R.M.B. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.110-111) click here

10 Rokku / J. Sciberras. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.111) click here

11 Ftit ilħna u Drawwiet ta’ Tjur u Bhejjem / G. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.112-113) click here

12 Ħsibijiet u Fantasija / S. Schembri. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.113-114) click here

13 Wara l-Ewwel Xita / M. Agius. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.(114-115) click here

14 Ballada Sewda : (Sunt Lacrimae Rerum) / J.P. Vassallo. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.115-116) click here

15 L-Ilsien Malti fl-Awstralja / L-Editur. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.117) click here

16 “Vanitas Vanitatum” / P. Cachia. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.118-119) click here

17 Id-Dinja Għajjiet / E. Attard. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.119) click here

18 Bħal Siġra / J. Sciberras. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.120) click here

19 Reċensjonijiet. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.121-126) click here

20 Twissija lill-Imseħbin. Il-Malti. 45(1969)4(Diċ.cov.c) click here

Werrej tas-sena 1969. Il-Malti. 45(1969) click here

Il-Malti. 46(1970)1

01 Il-Perjodiku Tagħna / L-Editur. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.3-4) click here

02 Salvatore Kastaldi u l-Malti / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.2,4-18) click here

03 Il-Katarsi fi 'il-Barrani ta' E. Serracino Inglott / G. Doublesin. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.19-22) click here

04 Faraġ u Hena / P. Aquilina. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.22-23) click here

05 Rapport tas-Segretarju. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.24-29) click here

06 Errata Corrige. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.29) click here

07 Ejja Rebbiegħa Ejja April / P. Mifsud. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.30) click here

08 Reċensjonijiet. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.31-32) click here

Il-Malti. 46(1970)2

01 L-Akkademja Xi Trid / Editorjal. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.33) click here

02 Memorjal ta' l-Akkademja tal Malti dwar il-Malti. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.34) click here

03 Cancer and Heart Infarction / W.P. Gulia. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.35) click here

04 L-Ilsien Malti fl-1904 u ...... fl-2036 / K. Ellul Galea. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.36-37) click here

05 Freesia / Kilin. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.37) click here

06 Superstizzjonijiet / E.P. Attard. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.38-41) click here

07 Bla Qalbi / F. Camilleri. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.42) click here

08 Kronaka. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.43) click here

09 Sa Nsiefer / M. Agius. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.44-45) click here

10 Tifkiriet tal-Imgħoddi : Essay / A. Massa. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.45-47) click here

11 Il-Għanja tar-Rużarju : Azzjoni xeneġġjata f'żewġ taqsimiet / V.V. Barbara. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.48-56) click here

12 Soirée Littéraire. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.56) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 46(1970)2(Ġun.57-64) click here

Il-Malti. 46(1970)3

01 L-Akkademja u l-Ilsien Malti fil-Knejjes / Editorjal. Il-Malti. 46(1970)3(Set.65-66) click here

02 Tiru Agħsafar / O. Friggieri. Il-Malti. 46(1970)3(Set.66-67) click here

03 Laurent Ropa : Fl'Okkażjoni taż-Żjara f'Malta ta' Madame Marguerite Ropa / S. Zarb. Il-Malti. 46(1970)3(Set.67-73) click here

04 Beatnics / W.P. Gulia. Il-Malti. 46(1970)3(Set.73-74) click here

05 Il-Qwiel u Ħajjitna ta' Kuljum / A. Massa. Il-Malti. 46(1970)3(Set.74-77) click here

06 Ħu Kollox / J. Scibberas. Il-Malti. 46(1970)3(Set.77) click here

07 Il-Bulgarja u l-Letteratura tagħha / E. Attard. Il-Malti. 46(1970)3(Set.77-81) click here

08 Insomnja / O. Friggieri. Il-Malti. 46(1970)3(Set.81) click here

09 Pass Żgħir / L. Quintano. Il-Malti. 46(1970)3(Set.82-84) click here

10 Xrar / J.P. Vassallo. Il-Malti. 46(1970)3(Set.84-85) click here

11 Il-Lum; L-Imħabba / D. Zarb. Il-Malti. 46(1970)3(Set.85-86) click here

12 Apokalissi / C. Calleja. Il-Malti. 46(1970)3(Set.86) click here

13 Iż-Żmien Għaddej / A. Massa. Il-Malti. 46(1970)3(Set.87) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 46(1970)3(Set.88-96) click here

Il-Malti. 46(1970)4

01 Il-Għanja tal-Milied / Editorjal. Il-Malti. 46(1970)4(Diċ.97-98) click here

02 Xrar (cont.) / J.P. Vassallo. Il-Malti. 46(1970)4(Diċ.99) click here

03 Għerf tal-Qwiel Maltin / P. Cachia. Il-Malti. 46(1970)4(Diċ.100-101) click here

04 Awtonekroloġija / A.M. Cassola. Il-Malti. 46(1970)4(Diċ.102-103) click here

05 Ħajja / P.A. Caruana. Il-Malti. 46(1970)4(Diċ.103) click here

06 Ir-Reġina tar-Raħal : Novella ta' / P. Mifsud. Il-Malti. 46(1970)4(Diċ.104-106) click here

07 Lil-Malta / O. Friggieri. Il-Malti. 46(1970)4(Diċ.106-107) click here

08 Sqalli, Taljan jew Semin? / M. Agius. Il-Malti. 46(1970)4(Diċ.108-113) click here

09 Taqbida / J. Sciberras. Il-Malti. 46(1970)4(Diċ.113) click here

10 Il-Bejta / P. Aquilina. Il-Malti. 46(1970)4(Diċ.114-115) click here

11 Lil Marija Bambina / Ġ. Delia. Il-Malti. 46(1970)4(Diċ.115-120) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 46(1970)4(Diċ.121-126) click here

Werrej tas-sena 1970. Il-Malti. 46(1970) click here

Il-Malti. 47(1971)1

01 Għeluq il-Ħamsin Sena / Editur. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.2-6) click here

02 "Weġgħa u Sobgħa" / R. Bovindon. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.6) click here

03 Errata Corrige. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.6) click here

04 The Cultivation and Familiarization of Vernacular Languages in the British Commonwealth / Ġ. Galea. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.7-9) click here

05 Ta' Min Kultant Jiftakar / W.P. Gulia. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.9-10) click here

06 Franġisku Saverju Caruana / J.P. Vella. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.11-30) click here

07 Żewġ Demgħat / P. Cachia. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.30-31) click here

08 Mons. Prof. P.P. Saydon / K. Sant. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.31-32) click here

09 Il-Professur Tabone / Editur. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 47(1971)2

01 “Il-Malti Fil-Ħajja Ta’ Kuljum” / Editorjal. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.33-34) click here

02 Il-Ballata tal-Belt / J.P. Vassallo. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.35-37) click here

03 Gradi Ta’ Verità / D. Fenech. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.38-40) click here

04 Lil P. Dwardu Fenech / S. Buhagiar. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.41) click here

05 Għanja Lil-Ħemda / A. Pope ; miġb. Minn D. Fenech. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.42) click here

06 Non Omnis Moriar / D. Fenech. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.43) click here

07 Lil John F. Kennedy / A. Massa. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.44) click here

08 Il-Lejla T-Toroq / O. Friggieri. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.44) click here

09 Ittra Lis-Segretarju / V. Caruana. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.45) click here

10 Jum Ta’ Rożi / S. Mangion. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.46-47) click here

11 Nifirħu. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.47) click here

12 It-Toqol Ta’ Delli / K. Ellul Galea. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.48-49) click here

13 Sqalli, Taljan … jew Semin (cont.) / M. Agius. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.50-57) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 47(1971)2(Ġun.57-64) click here

Il-Malti. 47(1971)3

01 Okkażjoni Storika / L-Editur. Il-Malti. 47(1971)3(Set.65-66) click here

02 Lill-Kburi / P. Cachia. Il-Malti. 47(1971)3(Set.66) click here

03 Mikiel Anton Vassalli kif jidher f'"Taħt Tliet Saltniet," fi "Id-Dinja Rota" u f'"Vassalli u Żminijietu" / A.J. Borg. Il-Malti. 47(1971)3(Set.67-79) click here

04 Nifirħu. Il-Malti. 47(1971)3(Set.79) click here

05 Iz-Zija Pepp / Ġ. Abela. Il-Malti. 47(1971)3(Set.80-81) click here

06 Kanni-Kannizzati...?! / P. Aquilina. Il-Malti. 47(1971)3(Set.82) click here

07 Meta Qalil Nintlaqat... / W.P. Gulia. Il-Malti. 47(1971)3(Set.83) click here

08 Tqanqiliet / T. Zahra. Il-Malti. 47(1971)3(Set.84-85) click here

09 Għall-Kitba tajba tal-Malti / M. Agius. Il-Malti. 47(1971)3(Set.85-88) click here

10 Tiswija li Il-Malti. Il-Malti. 47(1971)3(Set.88) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 47(1971)3(Set.89-96) click here

Il-Malti. 47(1971)4

01 Ġieh lil min jistħoqqlu / L-Editur. Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.97-98) click here

02 Iżmerija / F.X. Mangion. Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.99-109) click here

03 Ftietaq Ċkejknin / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.110-112) click here

04 Bewstek / J. Sciberras. Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.112) click here

05 Zorro : Sketch ta’ tfajjel / J.P. Vassallo. Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.113) click here

06 Bħall-Ward / J. Sciberras. Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.114) click here

07 Lil Ommi Mejta / W.P. Gulia. Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.114) click here

08 X’inhija l-Ħajja / M. Agius.Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.115) click here

09 Merħba u Maktur / M. Agius. Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.115) click here

10 Xewqat / F.P. Mifsud. Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.116) click here

11 Dan il-Programm / O. Friggieri. Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.117) click here

12 Erġ’ibda Għidli l-Ħrejjef / O. Friggieri. Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.117) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 47(1971)4(Diċ.118-126) click here

Werrej tas-sena 1971. Il-Malti. 47(1971) click here

Il-Malti. 48(1972)1-2

01 Għaliex dan il-Ktieb / L-Editur. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.1-2) click here

02 Lil Ninu Cremona / R. Briffa. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.2) click here

03 Lil Ninu Cremona / R. Briffa. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.2) click here

04 Ninu Cremona, Ħabib tiegħi / Ġ. Galea. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.8-12) click here

05 Lis-Sur Ninu Cremona / Ġ. Delia. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.12-15) click here

06 Ninu Cremona / A. Buttigieg. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.15-17) click here

07 Dwar Dr. Ninu Cremona / W.D. Harding. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.18) click here

08 Qabel l-Irqad / Ġ. Abela. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.19) click here

09 Il-Ħidma Kulturali ta’ Ninu Cremona. / A.A. Muscat. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.20-21) click here

10 Is-Sur Nin Cremona u l-Akkademja tal-Malti. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.21) click here

11 Tifkiriet tas-Sur Nin : Qalb ta’ tifel / K. Sant. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.22-27) click here

12 Il-Kobor u l-Umiltà ta’ Ninu Cremona / Ġ. Cardona. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.27-30) click here

13 Lis-Sur Ninu Cremona / M.N. Borg. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.30) click here

14 Ninu Cremona, Ħabib li ma ninsa qatt / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.31-32) click here

15 Tifkiriet ta’ Ninu Cremona / O. Friggieri. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.33-36) click here

16 Lil Dr. A. Cremona / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.37) click here

17 Surmast u Ħabib / Ġ.A. Cilia. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.38-41) click here

18 Kif Naf lis-Sur Nin / G. Stevens. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.42-43) click here

19 It-Tifkiriet tiegħi tas-Sur Nin / P. Cachia. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.43-46) click here

20 Kelmtejn Dwar s-Dur Nin Cremona / P. Calleja. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.47) click here

21 Is-Sur Nin / F.P. Mifsud. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.48) click here

22 Taħdita ta’ Ġorġ Pisani f’għeluq id-90 Sena ta’ A. Cremona. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.49-56) click here

23 Ninu Cremona : Pjonier tal-Grammatika Maltija Moderna / D. Fenech. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.56-61) click here

24 Is-Sur Nin u Jien : Tagħrif u Tifkiriet minn / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.61-75) click here

25 Iz-Ziju Ninu : Tifkiriet ta’ / V. Apap. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.76-77) click here

26 Estratt mill-Aġġornament tas-Seduta tal-Parlament Nru. 44 tat-Tlieta l-4 ta’ Jannar, 1972. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Ġun.77-78) click here

Il-Malti. 48(1972)3

01 Egħluq il-Ħamsin Sena 1921-1971 : L-Akkademja Mfakkra fit-Teatru Manoel / L-Editur. Il-Malti. 48(1972)3(Set.81-82) click here

02 Tifkiriet Biss! / W.P. Gulia. Il-Malti. 48(1972)3(Set.82) click here

03 "Il-Kanarini fil-Gaġġa" : (Nhar il-għotja tal-"Medalja Ġużè Muscat Azzopardi") A.A.M. Il-Malti. 48(1972)3(Set.83-85) click here

04 Diskors ta' L-Eċċellenza Tiegħu l-Gvernatur Ġenerali Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., Q.C., LL.D., B.A. Il-Malti. 48(1972)3(Set.85-88) click here

05 Elan Vital / J. Saliba. Il-Malti. 48(1972)3(Set.88) click here

06 B'Tifkira ta Egħluq il-Ħamsin Sena tal-mewt ta' l-Għażiż Missieri Ċensu Busuttil / E.D. Busuttil. Il-Malti. 48(1972)3(Set.89-91) click here

07 Lil Ommi / V. Busuttil. Il-Malti. 48(1972)3(Set.91) click here

08 Lista ta' wħud mix-xogħlijiet tal-Poeta u Kittieb Malti Ċensu Busuttil (1859-1922) / E.D. Busuttil. Il-Malti. 48(1972)3(Set.92-94) click here

09 Għal Malti Isbaħ u Aħjar : Il-Verb "Ġie" / V. Apap. Il-Malti. 48(1972)3(Set.94-95) click here

10 Reċensjoni. Il-Malti. 48(1972)3(Set.96) click here

Il-Malti. 48(1972)4

01 Wara ċ-Ċinkwantinarju / L-Editur. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.97-98) click here

02 Moħħ Miftuħ! / J. Sciberras. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.98) click here

03 L-Akkademja tal-Malti / G. Zarb Adami. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.99-102) click here

04 Tagħrif Dwar “Missier” Pinocchio / V. Apap. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.103-104) click here

05 Xenqiet il-Qalb / P. Mifsud. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.104) click here

06 Il-Galozz / Kilin. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.105-106) click here

07 Qabel Tagħfas il-Ħabel / O. Friggieri. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.106) click here

08 X’Inhu Malti Tajjeb? / R. Bin-Bovingdon. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.107-110) click here

09 Realtà / Ġ. Abela. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.110) click here

10 Madwarna / A.A.M. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.111-112) click here

11 Id-Daħk / P. Mifsud. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.112) click here

12 Il-Bniedem u l-Kotba / A. Cassola. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.113-116) click here

13 Il-Bużbieża / P.P. Theuma. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.117) click here

14 Għal Malti Isbaħ u Aħjar / V. Apap. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.118) click here

15 Il-Persunalità Poetika ta’ Dun Karm : Silta minn studju ta’/ O. Friggieri. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.119-120) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 48(1972)4(Diċ.121-128) click here

Werrej tas-sena 1972. Il-Malti. 48(1972) click here

Il-Malti. 49(1973)1

01 Il-Kittieba f'San Anton / L-Editur. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.3-4) click here

02 Il-Progress / J.P. Vassallo. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.4) click here

03 Ħajtek Żagħżugħ / W.P. Gulia. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.4) click here

04 Ftietaq Ċkejknin / G. Azzopardi. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.5-7) click here

05 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.7-8) click here

06 "Is-Sur ta' Tfuliti" / D. Micallef. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.9-10) click here

07 L-Ewwel Lejla Letterarja ta' L-Akkademja Tal-Malti / P. Cachia. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.11) click here

08 Rapport Amministrattiv 1969-1972 / C. Coleiro. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.12-17) click here

09 Jum Xitwi / A. Massa. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.18) click here

10 Iljieli fid-Deżert ta' Dennis Agius / C. Aveta. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.19-22) click here

11 L-Ilħna Maħnuqa / O. Friggieri. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.22) click here

12 "Żmien l-Ispanjoli" ta' Ġ. Galea : Studju ta' / D. Fenech. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.23-28) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.29-32) click here

Il-Malti. 49(1973)2

01 L-Innu Malti u l-Akkademja tal-Malti / L-Editur. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.33-35) click here

02 Il-Bniedem u r-Ruħ / W.P. Gulia. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.36-37) click here

03 Warda / J. Cortis. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.37) click here

04 Shakespeare jew Marlowe? / A. Massa. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.38-42) click here

05 Għal Malti Isbaħ u Aħjar (cont.) / V. Apap. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.42) click here

06 Laqgħa Letterarja fit-Teatru Manoel : Ġużè Galea / A.A.M. [A.A. Muscat]. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.43) click here

07 Għaġġla jew Għaġla? / M. Agius. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.44-45) click here

08 Għal Malti Isbaħ u Aħjar (cont.) / V. Apap. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.45) click here

09 Epigrammi / J.P. Vassallo. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.46) click here

10 Għotjiet / M. Cassar. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.47) click here

11 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.48-51) click here

12 “Il-Fidwa tal-Bdiewa” ta’ Ninu Cremona / O. Friggieri. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.52-53) click here

13 Il-Għażla / P. Mifsud. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.53) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 49(1973)2(Ġun.54-64) click here

Il-Malti. 49(1973)3

01 Viribus Unitis / L-Editur. Il-Malti. 49(1973)3(Set.65-66)click here

02 Ħanina...! / P. Aquilina. Il-Malti. 49(1973)3(Set.67) click here

03 Shakespeare jew Marlowe? (cont.) / A. Massa. Il-Malti. 49(1973)3(Set.68-72) click here

04 Ħassejt... Madonna / M. Agius. Il-Malti. 49(1973)3(Set.72) click here

05 Meta Tiġi bid-Dgħajsa : Novella ta' / P. Mifsud. Il-Malti. 49(1973)3(Set.73-79) click here

06 It-Tubru / J.P. Vassallo. Il-Malti. 49(1973)3(Set.80) click here

07 Iss'Inżel Xemx / O. Friggieri. Il-Malti. 49(1973)3(Set.80) click here

08 Ħames Limerikki / V. Caruana. Il-Malti. 49(1973)3(Set.81) click here

09 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 49(1973)3(Set.82-84) click here

10 Avviż Importanti! Il-Malti. 49(1973)3(Set.84) click here

11 Għax Jiena Marjunett! / G. Abela. Il-Malti. 49(1973)3(Set.85) click here

12 "L-Imsejkna Vjoli Tiegħi" / G. Rosella. Il-Malti. 49(1973)3(Set.85) click here

13 Kronaka ta' Aħbarijiet / P. Cachia. Il-Malti. 49(1973)3(Set.86-88) click here

14 Għal Malti Isbaħ u Aħjar (cont.) : Il-Ħtieġa Ta' Ortografija Tajba / V. Apap. Il-Malti. 49(1973)3(Set.88) click here

15 Kwarta ma' Musmar / C. Thake. Il-Malti. 49(1973)3(Set.89-90) click here

16 "Il-Helsien" / G. Rosella. Il-Malti. 49(1973)3(Set.90) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 49(1973)3(Set.91-96) click here

Il-Malti. 49(1973)4

01 Il-Kritika Letterarja / L-Editur. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.97-98) click here

02 It-Tislima / W.P. Gulia. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.98) click here

03 Lilu Nnifsu / K. Vassallo. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.99-102) click here

04 Shakespeare jew Marlowe? (cont.) / A. Massa. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.103-106) click here

05 Errata Corrige. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.106) click here

06 Il-Kalċi tal-Mużew / F. Camilleri. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.107) click here

07 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.108-111) click here

08 Il-Ħajja / W.R. Zahra. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.112-113) click here

09 La Jċedi… ; Ja Qanpiena / O. Friggieri. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.113) click here

10 Rifessjonijiet fl-Aħħar tas-Sena 1971 / Anon. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.114-116) click here

11 Il-Lejl tal-Milied / P. Mifsud. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.116) click here

12 Biex Ma Jitkasbarx il-Malti : Kitba ta’ 70 sena ilu / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.117-118) click here

13 Tifkira Għażiża. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.118) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.119-128) click here

15 Infakkru… Il-Malti. 49(1973)4(Diċ.128) click here

Werrej tas-sena 1973. Il-Malti. 49(1973) click here

Il-Malti. 50(1974)1

01 L-Eżami Tar-Reliġjon / L-Editur. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.3-4) click here

02 Mater Dolorosa / J.P. Vassallo. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.4) click here

03 Ritratti : Essay ta' / E.F. Attard. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.5-11) click here

04 Meta l-Irjieħ / M.F. Bezzina. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.12a) click here

05 Protesta Maltija / O. Friggieri. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.12b) click here

06 Kif Bdiet u Mxiet l-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.13-17) click here

07 Ma Kontx Inkun Jien / R. Bin-Bovingdon. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.17) click here

08 Min Hu l-Fqir fil-Fehma tal-Griegi u r-Rumani u ta' San Tumas t'Akwina / P. Galea. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.18-21) click here

09 Rifless (8) / D. Micallef. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.21) click here

10 U Din Sejħulha Mħabba! / F. Camilleri. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.22) click here

11 Il-Kobor ta' Alla / W.P. Gulia. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.23) click here

12 Bħall-Għasfur tal-Bejt / A.M. Cassola. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.24a) click here

13 Aqra u Ifhem. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.24b) click here/

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.25-32) click here

15 Niftakru fi Sħabna Mejtin : Pawlu Cachia ... u Manwel A. Scalpello Borg. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.cov.c) click here

16 Il-Kunsill ta' l-Akkademja tal-Malti għas-Snin 1974-1975. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.cov.d) click here

Il-Malti. 50(1974)2

01 "Il-Malti" u l-Kultura / Editorjal. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.33-34) click here

02 Il-Professur Ġużè Galea / W.P. Gulia. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.35) click here

03 Minn Qiegħ l-Għammieq / F.X. Mangion. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.36-37) click here

04 Kana / J.P. Vassallo. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.37) click here

05 Rapport Amministrativ 1972-1973 / C. Coleiro. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.38-40) click here

06 Ċekoslovakkja / A. Buontempo. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.41-42) click here

07 L-Uċuh Kollha / O. Friggieri. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.42) click here

08 Kif Bdiet u Mxiet l-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.43-49) click here

09 Jien Naf / O. Friggieri. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.49) click here

10 Meta Nikteb Poeżija / P. Mifsud. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.50-51) click here

11 Fernand Gregh / G. Zarb Adami. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.52-54) click here

12 Ħdejn il-Baħar / A. Massa. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.55a) click here

13 Għodwa Sajfija / A. Massa. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.55b) click here

14 "Aqsalla '72" : Studju ta' / M. Cassar. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.56-61) click here

15 Odysseus / J.P. Vassallo. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.62) click here

16 Gallarija / A.M. Cassola. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.63-64) click here

17 Reċensjoni. Il-Malti. 50(1974)2(Ġun.64) click here

Il-Malti. 50(1974)3

01 Malta u Wliedha / Editorjal. Il-Malti. 50(1974)3(Set.65-66) click here

02 Studju Kritiku fuq "Il-Ħajja Nżul u Tlajja'" ta' Ġużè Chetcuti / G. Doublesin. Il-Malti. 50(1974)3(Set.67-72) click here

03 Il-Mewt ta' Albert Cassola. Il-Malti. 50(1974)3(Set.72) click here

04 Poeżiji ta' Albert M. Cassola : Ferrovija; Xita; Belt; Ħajja Ċassa; Xmara Sewda. Il-Malti. 50(1974)3(Set.73-76) click here

05 Konsa ta' Mgħallem Indrì / F.X. Mangion. Il-Malti. 50(1974)3(Set.77-79) click here

06 Jogħġob Iż-Żgħir / A. Buontempo. Il-Malti. 50(1974)3(Set.80-81) click here

07 Milied 197.... / A. Massa. Il-Malti. 50(1974)3(Set.81) click here

08 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 50(1974)3(Set.82) click here

09 Il-Ballata tad-Disgħa u Wieħed / J.P. Vassallo. Il-Malti. 50(1974)3(Set.83-84) click here

10 Xwejjaħ / T. Zahra. Il-Malti. 50(1974)3(Set.85-86) click here

11 Meta Twelidt... / P. Mifsud. Il-Malti. 50(1974)3(Set.86) click here

12 "Ir-Ruħ fil-Kelma" ta' Oliver Friggieri : Studju ta' / Ġ. Galea. Il-Malti. 50(1974)3(Set.87-89) click here

13 Jekk.... Iżda.... / F. Baldacchino. Il-Malti. 50(1974)3(Set.90-91) click here

14 Lit-Torri ta' Londra / J. Sciberras. Il-Malti. 50(1974)3(Set.91) click here

15 Reċensjoniet. Il-Malti. 50(1974)3(Set.92-96) click here

16 Kotba oħra li waslulna. Il-Malti. 50(1974)3(Set.96) click here

Il-Malti. 50(1974)4

01 Istitut ta' Kultura Maltija / Editorjal. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.97-98) click here

02 L-Ilsien Malti fil-Liġijiet. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.99) click here

03 Reżoluzzjoni tal-Akkademja tal-Malti Mgħoddija fit-12 ta' Novembru, 1974. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.100) click here

04 Poeżiji Miġbura - 1947-1972 ta' Wallace ph. Gulia : Studju ta' / K. Fenech. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.101-106) click here

05 Luretu / J.P. Vassallo. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.107-108) click here

06 Il-Kwiekeb Ikellmuk / O. Friggieri. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.108) click here

07 Poeżiji ta' Ethel Pickard: Kuntrast; Deżert; Tamiet. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.109-110) click here

08 Salib it-Toroq / G. Zammit. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.111) click here

09 Ċensu s-Sagristan / F.X. Mangion. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.112-115) click here

10 Ġew Lura / J. Sciberras. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.116-117) click here

11 Ix-Xemgħa Ser Tintefa / A. Massa. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.117) click here

12 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkedemja (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.118-120) click here

13 Il-Kokka / E.P. Attard. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.121-122) click here

14 Nifirħu. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.122) click here

15 Poeżiji ta' Jane Cortis: Irjieħ; Lejn it-Tmiem; Pittura. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.123-124) click here

16 Reċensjoniet. Il-Malti. 50(1974)4(Diċ.125-128) click hereWerrej tas-sena 1974. Il-Malti. 50(1974) click here