Il-Malti : Rivista tal-Akkademja tal-Malti 1975-1984Il-Malti. 51(1975)1

01 Il-Livell Kuturali Malta / L-Editur. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.1-3) click here

02 Il-Kittieba u L-Akkademja. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.3) click here

03 L-Għasfur fil-Bitħa tal-Palazz / W.P. Gulia. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.4-5) click here

04 Għalik / J. Sciberras. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.5) click here

05 Et in pulverem reverteris / A. Buontempo. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.6-7) click here

06 Is-Sħab / N. Vella Apap. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.7) click here

07 Stella / F.X. Mangion. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.8-13) click here

08 Suite / J.P. Vassallo. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.14-20) click here

09 Min Hu l-Fqir fil-Fehma tal-Griegi u r-Rumani u ta' San Tumas t'Akwina (cont.) / P. Galea. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.21-24) click here

10 Fid-Duluri / K. Ellul Galea. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.25-26) click here

11 Żwiemel / J. Cortis. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.26) click here

12 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkedemja (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.27-30) click here

13 Errata Corrige. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.30) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.31-32) click here

Il-Malti. 51(1975)2

01 L-Akkademja u l-Membri Akkademiċi / L-Editur. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.33-34) click here

02 Ix-Xbieha (l-Kona) li Tħabbat / W.P. Gulia. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.35-39) click here

03 Illum il-Poeżija… / P. Mifsud. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.39) click here

04 Il-Ġawra / G. Zammit. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.40) click here

05 L-Għasfur Iswed / A. Massa. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.41-42) click here

06 Qatra Nida / C. Mifsud. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.42) click here

07 Kastelli / E. Pickard. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.43-44) click here

08 Ieqaf Ħija / Ġ. Diacono. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.45) click here

09 Għelieqi / A. Cassola. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.46-48) click here

10 Lix-Xemx / N. Vella Apap. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.48) click here

11 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkedemja (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.49-55) click here

12 Għajnejk se jimxu miegħi / O. Friggieri. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.55) click here

13 Jekk Tinżel ix-Xita ; Lil Dun Karm / C. Mifsud. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.56-57) click here

14 Qlugħ ; Ħsibijiet Ħajku ;M’hemmx għalfejn / J. Cortis. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.58-59) click here

15 Telefonata ; Ikiddni l-Ħsieb / C.G. Cauchi. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.60-61) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 51(1975)2(Ġun.62-64) click here

Il-Malti. 51(1975)3

01 Il-Kontribut tal-Membri Akkademiċi / L-Editur. Il-Malti. 51(1975)3(Set.65-66) click here

02 Sqaqien ; Sena wara Sqaqien ; Il-Ħuġġieġa ; Psiko-Analiżi? / E. Pickard. Il-Malti. 51(1975)3(Set.67-69) click here

03 Irrid ; Ġesù / Ġ. Borġ. Il-Malti. 51(1975)3(Set.70) click here

04 In-Nisġa tat-Tixbihat fid-Dramm "Il-Fidwa tal Bdiewa" / R. Azzopardi / Il-Malti. 51(1975)3(Set.71-80) click here

05 Jien Hekk Inħoss / A. Buontempo. Il-Malti. 51(1975)3(Set.80) click here

06 Il-Leġġenda ta' San Kurradu / F.X. Mangion. Il-Malti. 51(1975)3(Set.81-85) click here

07 Rajtek Tistenna / G. Zammit. Il-Malti. 51(1975)3(Set.85) click here

08 L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti : Qabel it-Twaqqif / O. Friggieri. Il-Malti. 51(1975)3(Set.86-96) click here

09 Reċensjoni. Il-Malti. 51(1975)3(Set.96) click here

Il-Malti. 51(1975)4

01 Il-Futur tal-Akkademja / L-Editur. Il-Malti. 51(1975)4(Diċ.97-98) click here

02 Tlifna lil F.X. Mangion. Il-Malti. 51(1975)4(Diċ.99) click here

03 Karmen ta’ Bondì / F.X. Mangion. il-Malti. 51(1975)4(Diċ.100-106) click here

04 Ħsieb il-Bniedem / J. Vella. Il-Malti. 51(1975)4(Diċ.107-111) click here

05 Ħarifa / L. Mizzi. Il-Malti. 51(1975)4(Diċ.112-113) click here

06 Ġlieda / J. Sciberras. Il-Malti. 51(1975)4(Diċ.113) click here

07 F’Jum Dun Karm 1975 / Ġ. Cardona. Il-Malti. 51(1975)4(Diċ.114) click here

08 Kriterju Ġdid fl-Istudju tal-Istorja / Ġ. Galea. Il-Malti. 51(1975)4(Diċ.115-118) click here

09 Reċensjonijiet. Il-Malti. 51(1975)4(Diċ.119-123) click here

Werrej tas-sena 1975. Il-Malti. 51(1975) click here

Il-Malti. 52(1976)1

01 Wara l-Laqgħa Ġenerali / L-Editur. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.1-2) click here

02 Bil-Mewt tal-Professur Zarb ... ... Tlifna Ġawhra Kbira u Ggħażiża. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.3) click here

03 Rapport Amministrattiv tal-Kunsill ta' l-Akkademja tal-Malti Għas-snin 1974-1975 / K. Fenech. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.4-7) click here

04 La Ngħodd Erbatax Biss / P. Mifsud. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.7) click here

05 Marsalforn ; F'Xifer il-Blat ; In-Nifs tal-Ħajja ; Ulied Missierhom / J.J. Camilleri. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.8-9) click here

06 Jiktbilna / Erin Serracino-Inglott. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.10) click here

07 Deffien f'Raħal : Essay / E.F. Attard. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.11-15) click here

08 Infakkru... Il-Malti. 52(1976)1(Mar.15) click here

09 Eleġija / T. Gray; Traduzzjoni D. Zarb. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.16-19,26) click here

10 X'Inhija l-Poeżija? : Studjużi u Poeti Jgħidulna x'Jaħsbu Dwarha / G. Caruana Demajo. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.20-26) click here

11 Kunsiderazzjoni dwar il-Poeżija f'Malta (Bit Taljan u bil-Malti) fis-Seklu Dsatax : L-Ewwel Parti / O. Friggieri. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.27-32) click here

12 Ħmura / P. Mifsud. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 52(1976)2

01 Ir-Reviżjoni ta’ “It-Taħriġ” / L-Editur. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.33-34) click here

02 Ġuħ / J. Cortis. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.34) click here

03 Il-Jylland / W.P. Gulia. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.35) click here

04 Kunsiderazzjoni dwar il-Poeżija f’Malta (Bit Taljan u bil-Malti) fis-Seklu Dsatax : It-Tieni Parti / O. Friggieri. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.36-43) click here

05 Tebut / A. Massa. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.43) click here

06 “In-Nissieġa” ta’ Dun Karm u “La Tessitrice” ta’ Giovanni Pascoli / D. Fenech. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.44-47) click here

07 Rifless / C. Mifsud. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.47) click here

08 Il-Vokabularju Ingliż fil-Malti Żjieda ta’ Kliem Li Turi Karattru Ewropew / R. Azzopardi. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.48-51) click here

09 Tnabar / J. Cortis. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.52-54) click here

10 F’Jum l-Imwiet / J.J. Camilleri. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.54) click here

11 “Taħt Tliet Saltniet” : Il-Qawwa tar-Rumanz fil-Kuntrast bejn il-Karattri / M. Zarb. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.55-59) click here

12 Tiswija. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.59) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.60-64) click here

14 Versi / A. Massa. Il-Malti. 52(1976)2(Ġun.64) click here

Il-Malti. 52(1976)3

01 Ħarsa Lura / Editorjal. Il-Malti. 52(1976)3(Set.65-66) click here

02 Iż-Żgħożija / A.M. Cassola. Il-Malti. 52(1976)3(Set.67-68) click here

03 Il-Ġifen Tork ta' Gian. Ant. Vassallo : Studju ta' / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 52(1976)3(Set.69-77) click here

04 Innu Patrijottiku ; In-Nuffara ; Parassiti ; Ħolm ; Serbut Twil / J.J. CamilleriIl. Malti. 52(1976)3(Set.78-80) click here

05 Ave Caesar / J.P. Vassallo. Il-Malti. 52(1976)3(Set.81) click here

06 "Summertime" / J. Cortis. Il-Malti. 52(1976)3(Set.81) click here

07 Priżma : Radjudramm / V. Apap. Il-Malti. 52(1976)3(Set.82-88) click here

08 Għad Jasal Xi Darba? / L. Mizzi. Il-Malti. 52(1976)3(Set.89-90) click here

09 Kont Tifel Seklu Ilu / O. Friggieri. Il-Malti. 52(1976)3(Set.91) click here

10 Minn Fuq L-Irdum / J. Cortis. Il-Malti. 52(1976)3(Set.91-92) click here

11 Il-Bejta fin-Niċċa / G. Zammit. Il-Malti. 52(1976)3(Set.92) click here

12 Korrispondenza : Erbgħin Sena Ilu / A.A. Muscat. Il-Malti. 52(1976)3(Set.93-94) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 52(1976)3(Set.95-96) click here

Il-Malti. 52(1976)4

01 Inqajmu Kuxenza Nazzjonali / Editorjal. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.97-98) click here

02 Eskapiżmu / A.M. Cassola. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.99-102) click here

03 Dawn fid-Dlam : Damma ta’ Poeżiji ta’ / M. Nicholas-Borg. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.102) click here

04 Priżma : Radjudramm (cont.) / V. Apap. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.103-110) click here

05 Pizzi Pizzi Kanna / Kilin. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.111-112) click here

06 Għada Magħna / J.J. Camilleri. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.112) click here

07 Leħen il-Malti ; Gwerra ; Dawl fis-Sema / C. Mifsud. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.113-116) click here

08 L-Idejal ta’ Ħajti / R. Gatt. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.117-118) click here

09 Dahar ta’ Bagħal / J.J. Camilleri. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.118) click here

10 L-Ilsien Malti f’Lourdes / Ġ. Galea. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.119-120) click here

11 Vice Versa / J.P. Vassallo. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.120) click here

12 Dun Karm f’San Ġiljan “Irħama fuq il-Faċċata tad-Dar / W.P. Gulia. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.121-124) click here

13 Fil-Funeral / A. Buttigieg. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.124) click here

14 Korrispondenza : Inwieġeb lil Anton Agius Muscat / G. Zarb Adami. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.125) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 52(1976)4(Diċ.126) click here

Werrej tas-sena 1976. Il-Malti. 52(1976) click here

Il-Malti. 53(1977)1

01 Il-Malti fit-Tagħlim ta' Suġġetti Oħra / L-Editur. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.1-2) click here

02 Il-President tar-Republika jfakkar lil Ġużè Muscat Fenech u lil Ġuużè Muscat Azzopardi / A. Buttigieg. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.3-7) click here

03 Kelmtejn mill-Editur il-Ġdid / Ġ. Diacono. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.7) click here

04 "Friuli" Mejju 1976 / J. Cortis. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.8-9) click here

05 Lilek Ranċisa! / W.P. Gulia. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.9) click here

06 Papa Ġdid : Novella ta' / Ġ. Diacono. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.10-14) click here

07 Aħfrulna. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.14) click here

08 Priżma : Radjudramm (cont.) / V. Apap. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.15-18) click here

09 Sunett Malti ta' Sir Arturo Mercieca / W.P. Gulia. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.19) click here

10 Dik ix-Xagħra! : Essay ta' / E.F. Attard. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.20-23) click here

11 Bewsa / M.F. Bezzina. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.23) click here

12 Stedina ta' Tfajjel / A.M. Cassola. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.24-26) click here

13 Nifirħu. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.26) click here

14 Jirtira Ħabib tal-Malti fl-Awstralja. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.27-28) click here

15 R. Bin-Bovingdon. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.28) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.29-30) click here

17 Aħbarijiet Letterarji. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.31-32) click here

Il-Malti. 53(1977)2-4

01 L-Ortografija tal-Malti / Editorjal. Il-Malti. 53(1977)2-4(Ġun.-Diċ.1-2) click here

02 L-Ortografija Llum : I : Fehmiet dwar l-Ortografija tal-Malti / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 53(1977)2-4(Ġun.-Diċ.3-16) click here

03 Tagħrifa. Il-Malti. 53(1977)2-4(Ġun.-Diċ.16) click here

04 L-Ortografija Llum : II : Fehmti dwar xi problem fl-ortografija tal-Malti / E. Serracino-Inglott. Il-Malti. 53(1977)2-4(Ġun.-Diċ.17-41) click here

05 [Reċensjonijiet]. Il-Malti. 53(1977)2-4(Ġun.-Diċ.41-48+cov.c) click here

06 [Tiswija]. Il-Malti. 53(1977)2-4(Ġun.-Diċ.44) click here

Il-Malti. 54(1978)1-4

01 Ġużè Muscat Azzopardi : Traduttur tal-Kotba Mqaddsa / Editorjal. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Diċ.1-3) click here

02 Ġużè Muscat Azzopardi : Traduttur tal-Vanġelu u l-Atti ta’ l-Appostli : 1895-1924 / K. Sant. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Diċ.4-27) click here

03 L-Ewwel Kumitat ta’ l-Akkademja tal-Malti [photo of]. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Diċ.27) click here

04 Ġużè Muscat Azzopardi : Kittieb ta’ Proża Reliġjuża / Ġ. Schembri. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Diċ.28-36) click here

05 Ġużè Muscat Azzopardi u l-Poeżija Reliġjuża / Ġ. Cardona. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Diċ.37-42) click here

06 Imut it-Tielet President tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, Il-Kav. Prof. Ġużè Galea. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Diċ.43-46) click here

07 Il-Madonna taċ-Ċoqqa. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Diċ.46) click here

Il-Malti. 55(1979)1-2

01 Il-Kitba tal-Malti / Editurjal. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.1-2) Il-Malti. 055(1979)3-4(17) click here

02 “Il-Madonna taċ-Ċoqqa”. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.2) click here

03 Dun Karm u San Ġiljan / Ġ. Cardona. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.3-7) click here

04 Għawdex – Gozo / M. Agius. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.8-10) click here

05 Wara l-Kalvarju: Warda Bajda / A. Buttigieg. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.10) click here

06 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.11) click here

07 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.12) click here

08 Milied man-Nannu : novella ta’ / P.P. Borg. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.13-18) click here

09 Priżma : Radjudramm (cont.) / V. Apap. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.19-20,23) click here

10 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.21) click here

11 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.22) click here

12 It-VIII Għaġeb tad-Dinja / W.P. Gulia. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.24) click here

13 Versi / D. Micallef. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.24) click here

14 Ħarsa lejn l-Għamla ta’ l-Angliċiżmi fil-Malti / R. Azzopardi. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.25-26) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.27-32) click here

16 Karmen Mikallef Buħaġar. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.32) click here

17 Rumanz ta’ Ġużè Chetcuti Maqlub għall-Għarbi. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Ġun.32) click here

Il-Malti. 55(1979)3-4

01 Malta Maltija! / Editurjal. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.1-2) click here

02 “… l-Ħolm Duħħan itir” / Ġ. Diacono. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.3-8) click here

03 Fiż-Żiffa Mejta / O. Friggieri. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.8) click here

04 Il-Kappillan ta’ Knisja Mwarrba / A. Buttigieg. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.9) click here

05 Qalb ta’ Omm / G. Zarb Adami. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.10) click here

06 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.11) click here

07 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.12) click here

08 “Kollox mill-Aqwa u mill-Aħjar” / W.P. Gulia. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.13-15) click here

09 F’Jum il-Mewta tal-Poetessa Għadxija Mary Meilak / N. Vella Apap. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.15) click here

10 Versi ta’ / K. Vassallo. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.16-17) click here

11 Dakinhar … / M.F. Bezzina. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.17) click here

12 Serbut / P.A. Caruana. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.18) click here

13 Paletta Ġdida / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.18) click here

14 Għaliex Nemmen fl-Eħieres / N. Caruana Dingli. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.19-20,23) click here

15 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.21) click here

16 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.22) click here

17 Did-Dgħajsa / O. Friggieri. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.23) click here

18 Omm u Tarbija / A.M. Cassola. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.24) click here

19 Il-Qatla : Novella ta’ / F. Sammut. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.25-27) click here

20 Reċensjonijiet. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Diċ.28-32) click here

Il-Malti. 56(1980)1-4

01 Is-Sillabi tal-Matrikola / Editorjal. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.1-2) click here

02 Traduzzjoni tal-“Miserere” minn De Soldanis / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.3-8) click here

03 Is-Sigriet / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.9-12,15) click here

04 [Advertisement]. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.13) click here

05 [Advertisement]. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.14) click here

06 Żewġ Aħwa Poeti / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.15) click here

07 Miguel de Cervantes, Don Kihote : Prologu : maqlub mill-Ispanjol minn / J. Azzopardi. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.16-22) click here

08 Il-Barrakka ta’ Fuq / G. Zarb Adami. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.22) click here

09 Ludovik Mifsud Tommasi / Kriterji Letterarji u Popolari / J. Mangion. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.23-27) click here

10 Bertoldu, Ġaħan u l-Bqija : Novella tal-Milied ta’ / P. Mifsud. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.28-34) click here

11 Brugges / W.P. Gulia. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.34) click here

12 [Advertisement]. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.35) click here

13 Karozza (Van) Jisimha “Moonlight” / W.P. Gulia. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.36) click here

14 L-Akkademja tal-Malti : Rapport Amministrattiv : 1978/80. / Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.37-40) click here

15 Kotba bil-Malti li Ħarġu fl-1979 / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.41-44) click here

16 Tnejn Flimkien / C. Mifsud. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.44) click here

17 Reċensjoniji. Il-Malti. 56(1980)1-4(Jan.-Diċ.45-48) click here

Il-Malti. Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978). 57(1981)1-4

01 Daħla / W.P. Gulia. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.1-2). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

02 Kontribuzzjonijiet għal dan il-Għadd Speċjali. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.2). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

03 Lil Ġużè Galea / Dun Karm. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.3a). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

04 Dr. Wallace Ph. Gulia, President ta’ l-Akkemja tal-Malti, Maħtur Imħallef tal-Qrati Superjuri. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.3b). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

05 Intervista ma’ Ġużè Galea fl-1971 / F. Mifsud. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.4-7). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

06 Lill-Kav Ġużè Gala / K. Vassallo. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.7). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

07 It-Teatru Modern / Ġ. Galea. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.8-15). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

08 Tifkiriet u Fehmiet ta’ Ġino Muscat Azzopardi u Patri Ġużè Delia. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.16-18). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

09 L-Akkademja tal-Malti. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.18). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

10 Il-Fondazzjoni Ġużè Galea / L-Editur. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.19). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

11 Ġużè Galea u Jien / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.20-27). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

12 Se sSiefer? [Advertisement]. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.27). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

13 Il-Professur Ġużè Galea Kif nafu Jien / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.28-31). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

14 Giov. Muscat & Co. Ltd. [Advertisement]. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.31). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

15 Il-Kav. Prof. Ġużè Galea Tifkiriet / G. Zarb Adami. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.32-37). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

16 [Advertisement]. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.37). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

17 Ftit Ħsibijiet u Tifkiriet / A. Agius Muscat. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.38-42). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

18 Il-Malti. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.42). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

19 Eżaminaturi Flimkien / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.43-44). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

20 Il-Prof. Ġużè Galea : Raġel Tabilħaqq bil-Għaqal / Ġ. Cardona. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.45-48). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

21 Nofs Seklu Ħbiberija / Ġ. Zammit. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.49-52). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

22 Impressjonijiet ta’ Tliet Rumanzi ta’ Galea / J. Azzopardi. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.53-54). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

23 Biblijografija tax-Xogħlijiet ta’Ġużè Galea / F. Mifsud. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.55-61). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

24 In Memoriam / L-Editur. Il-Malti. 57(1981)1-4(Jan-Diċ.62-63). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

Remark: no issues of Il-Malti were published in 1982 or 1983; in 1984 only an issue covering nrs. 1 and 2.


Il-Malti. 60(1984)1-2

01 Żieda mat-Tagħrif / Editurjal. Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Ġun.1-2) click here

02 Radd ta’ Ħajr. Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Ġun.2) click here

03 Akkademja tal-Malti : [Programm tas-Seminar]. Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Ġun.3-5) click here

04 Taħdita tal-Ftuħ tas-Seminar / W.P. Gulia. Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Ġun.5-8) click here

05 Żewġ Anniversarji. Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Ġun.9-10) click here

06 Żieda mat-Tagħrif : L-Ortografija ta’ Neoloġiżmi Anglo-Sassoni u Rumanzi fil Malti : Żieda mat-Tagħrif fuq il-Kitba Maltija (1924). Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Ġun.11-17) click here

07 Nekroloġija : Dr Anton Buttigieg ; Godfrey Zarb Adami ; Erin Serracino Inglott. Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Ġun.18-20) click here