Il-Malti : Rivista tal-Akkademja tal-Malti 1985-Il-Malti. 61(1985)1-2

01 Il-Matrikola Ordinarja tal-Malti / Editorjal. Il-Malti. 061(1985)1-2(1-2) click here

02 Poesofija / A.M. Previ. Il-Malti. 061(1985)1-2(2) click here

03 Il-Mara fir-Rumanz San Ġwann / C. Galea Scannura. Il-Malti. 061(1985)1-2(3-8) click here

04 L-Etimoloġija tal-Kelma "Dgħajsa" / C. Briffa. Il-Malti. 061(1985)1-2(9-14) click here

05 Il-Malti [Advertisement]. Il-Malti. 061(1985)1-2(14) click here

06 L-Iżvilupp tal-Malti u l-Kitba tiegħu / J. Zammit Mangion. Il-Malti. 061(1985)1-2(15-18) click here

07 Hyphen. [Advertisement]. Il-Malti. 061(1985)1-2(19) click here

08 Storja tal-Bibbja bil-Malti : 1822-1984 / K. Sant. Il-Malti. 061(1985)1-2(20-27) click here

09 L-Akkademja [Advertisement]. Il-Malti. 061(1985)1-2(27) click here

10 Aspetti tal-Lingwaġġ Leopardjan f'Karmenu Vassallo / O. Friggieri. Il-Malti. 061(1985)1-2(28-34) click here

11 Għarfien Uffiċjali taż-Żieda. Il-Malti. 061(1985)1-2(35-37) click here

12 Mid-Dizzjunarju-Għakkarija / J. Zammit Ciantar. Il-Malti. 061(1985)1-2(38-39) click here

13 Nekroloġija [Mario Agius]. Il-Malti. 061(1985)1-2(40) click here

14 Reċensjoni / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 061(1985)1-2(cov.c) click here

Il-Malti. 61(1985)3-4

01 Wara ż-"Żieda mat-Tagħrif" / Editorjal. Il-Malti. 061(1985)3-4(41-42) click here

02 Mid-Djarju ta' L-Akkademja. Il-Malti. 061(1985)3-4(42) click here

03 Il-Pari-Passu / J.J. Camilleri. Il-Malti. 061(1985)3-4(43-46) click here

04 Ix-Xorti ta' Bertoldu f'Malta / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 061(1985)3-4(47-57) click here

05 Poeżiji ta' Orazio Vella / G.A. Cilia. Il-Malti. 061(1985)3-4(58-59) click here

06 Is-Seħer ta' Ġerusalemm / J.M. Ghigo. Il-Malti. 061(1985)3-4(60-64) click here

07 Erba' Poeżiji Mħux Magħrufa ta' Dun Karm / O. Friggieri. Il-Malti. 061(1985)3-4(65-67) click here

08 Hyphen [Advertisement]. Il-Malti. 061(1985)3-4(68) click here

09 Ġorġ Zammit u l-Poeżija Tiegħu : Il-Lehma Nebbieha / J.J. Camilleri; Elementi u Metrika fil-Poema "Il-Għanja tas-Seba' Niċeċ" / A.M. Previ. Il-Malti. 061(1985)3-4(69-84) click here

10 Tereż / J. Zammit Ciantar. Il-Malti. 061(1985)3-4(85) click here

11 Id-Dudu u Int / J. Zammit Ciantar. Il-Malti. 061(1985)3-4(86a) click here

12 Raġuni / J. Zammit Ciantar. Il-Malti. 061(1985)3-4(86b) click here

13 Reċensjoni / C. Briffa. Il-Malti. 061(1985)3-4(cov.c) click here

Il-Malti. 62(1986)1-2

01 Mill-Editur il-Ġdid / Editurjal. Il-Malti. 062(1986)1-2(1-3) click here

02 Akkademja tal-Malti. Il-Malti. 062(1986)1-2(3) click here

03 Anton Buttigieg : Il-Lirika tal-Misteru Moħbi fil-Ħlejjaq / O. Friggieri. Il-Malti. 062(1986)1-2(4-15) click here

04 Il-Ħsieb u l-Ħidma Politika ta' Anton Buttigieg / A. Ellul Galea. Il-Malti. 062(1986)1-2(16-25) click here

05 Rapport ta' Anton Buttigieg dwar il-Ħidma tax-"Xirka għat Tixrid ta' l-Ilsien Malti" fl-1940-1941 / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 062(1986)1-2(26-33) click here

06 Tliet Poeżiji ta' l-Aħħar ta' / Anton Buttigieg. Il-Malti. 062(1986)1-2(34-39) click here

07 Anton Buttiġieġ, B.A. LL.D. / K. Vassallo. Il-Malti. 062(1986)1-2(40-41) click here

08 Anton Buttigieg li Naf / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 062(1986)1-2(42-49) click here

09 Mhuxclick here għax kien President ta' Malta / F. Camilleri. Il-Malti. 062(1986)1-2(50-59)

10 Biblijografija Anton Buttigieg / C. Briffa. Il-Malti. 062(1986)1-2(60-64) click here

Il-Malti. 62(1986)3-4

01 Lil Dun Karm Jixraqlu Tassew / Editorjal. Il-Malti. 062(1986)3-4(1-3) click here

02 Pellegrinaġġ ... Kulturali / J.M. Ghigo. Il-Malti. 062(1986)3-4(3-4) click here

03 Min hu Dun Karm? / J. Zammit Ciantar. Il-Malti. 062(1986)3-4(5-15) click here

04 Tifkira ta' Dun Karm / L. Cachia. Il-Malti. 062(1986)3-4(16-20) click here

05 Il-Versi ta' Dun Karm Għalija / D. Micallef. Il-Malti. 062(1986)3-4(21-24) click here

06 Monument lill-Poeta Nazzjonali / A. Buttigieg. Il-Malti. 062(1986)3-4(25-30) click here

07 Sensibilità u Kontroll fil-Karattru ta' Dun Karm / Ġ. Pisani. Il-Malti. 062(1986)3-4(31-33) click here

08 Dun Karm ... kif iltqajt miegħu / T. Żahra. Il-Malti. 062(1986)3-4(34-37) click here

09 X'ifisser Dun Karm għalija. Il-Malti. 062(1986)3-4(38-40) click here

10 Dun Karm : Kif Narah Jiena / V. Mizzi. Il-Malti. 062(1986)3-4(41-42) click here

11 X'impressjonani f'Dun Karm / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 062(1986)3-4(43-51) click here

12 Nota dwar il-Poeżija ta' Dun Karm / W.P. Gulia. Il-Malti. 062(1986)3-4(52-58) click here

13 L-Impresjonijiet tiegħi dwar Dun Karm u l-Poeżiji tiegħu / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 062(1986)3-4(59-61) click here

14 Ħassejtni Miblugħ u Mriegħed ħdejn Dun Karm / F. Camilleri. Il-Malti. 062(1986)3-4(62-76) click here

15 Dun Karm Għalija / A. Massa. Il-Malti. 062(1986)3-4(77-82) click here

16 Quis ut Deus? Innu lil San Mikiel Arkanġlu ta' Dun Karm / P. Mifsud. Il-Malti. 062(1986)3-4(83-86) click here

17 Meta Dun Karm ta l-Pinna Tiegħu b'Rigal / A.M. Previ. Il-Malti. 062(1986)3-4(87-91) click here

18 Monsinjur Dun Karm Psaila / K. Vassallo. Il-Malti. 062(1986)3-4(92) click here

19 Meta Dun Karm Tilifha għal Vot / J.J. Camilleri. Il-Malti. 062(1986)3-4(93-94) click here

20 Diwi ta' l-Innu Malti ... / Ġ. Cardona. Il-Malti. 062(1986)3-4(95-96) click here

21 "Il-Ġerrejja u Jien" ta'Dun Karm : Nota Stilistika / C. Briffa. Il-Malti. 062(1986)3-4(97-101) click here

22 'Pro Memoria - Ħsibijiet Żgħar' - Manuskritt ta' Dun Karm / O. Friggieri. Il-Malti. 062(1986)3-4(102-115) click here

23 Kif Fakkru 'l Dun Karm. Il-Malti. 062(1986)3-4(116-124) click here

24 Reċensjoni. Il-Malti. 062(1986)3-4(125-126) click here

Il-Malti. 63(1987)

01 Speċjali, u mhux / Editorjal. Il-Malti. 063(1987) (1-2) click here

02 Avviż. Il-Malti. 063(1987) (2) click here

03 Egħluq il-25 sena mil-mewt tal-Professur Anastasju Cuschieri / A. Ellul Galea. Il-Malti. 063(1987) (3)

04 Kif Niftakar lill-Professur Anastasju Cuschieri / C. Coleiro. Il-Malti. 063(1987) (3-5) click here

05 Anastasju Cuschieri : Is-Solitudni, Il-Kelma, Il-Madonna / O. Friggieri. Il-Malti. 063(1987) (5-9) click here

06 M.A. Vassalli Mfakkar / L. Cachia. Il-Malti. 063(1987) (10-11) click here

07 Il-Lingwa Maltija ġo l-Awstralja / R. Bovingdon. Il-Malti. 063(1987) (12-19) click here

08 Korrezzjoni. Il-Malti. 063(1987) (19) click here

09 Ik-Konkors "Dun Karm". Il-Malti. 063(1987) (19) click here

10 Diskussjonijiet dwar il-Malti ma' l-Awtoritajiet Governattivi. Il-Malti. 063(1987) (20-22) click here

11 Mill-Parlament. Il-Malti. 063(1987) (22-23) click here

12 Ħajku / M. Nicholas-Borg. Il-Malti. 063(1987) (24) click here

13 Tanka / M. Nicholas-Borg. Il-Malti. 063(1987) (25) click here

14 Laurent Ropa (1891-1967) : Poeta u Rumanzier / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 063(1987) (26-31) click here

15 Anniversarji tas-sena 1987 / J.J. Camilleri. Il-Malti. 063(1987) (32-34) click here

16 Ħarsa lejn Ġużè Muscat Azzopardi / A.A. Muscat. Il-Malti. 063(1987) (35-38) click here

17 F'Ras il-Klitunnu / F. Mizzi. Il-Malti. 063(1987) (39-43) click here

18 Francis Ebejer. Il-Malti. 063(1987) (43) click here

19 Nekroloġija : Karmenu Vassallo / K. Ellul Galea. Il-Malti. 063(1987) (44-46) click here

20 Rev. Alfred Michael Previ / C. Galea Scannura. Il-Malti. 063(1987) (46-47) click here

21 Reċensjonijiet. Il-Malti. 063(1987) (48-50) click here

22 Suppliment : Żieda mat-Tagħrif. Il-Malti. 063(1987) (i-viii) click here

Il-Malti. 64(1988)

01 Tislima lil Karmenu Vassallo / Editorjal. Il-Malti. 064(1988) (1-2) click here

02 Tagħlim il-Lsien Malti fl-Università : Rapport ta' taħdita fil-Kunsill tal-Gvern / K. Vassallo. Il-Malti. 064(1988) (3-7) click here

03 Il-Malti fil-Kunsill tal-Gvern / K. Vassallo. Il-Malti. 064(1988) (8) click here

04 'Il-Għid il-Kbir' / K. Vassallo. Il-Malti. 064(1988) (9-17) click here

05 Poeżija ta' Karmenu Vassallo mogħtija bħala ta' A. Cuschieri. Il-Malti. 064(1988) (18-20) click here

06 Fil-Mewt ta' Karmenu Vassallo / A.F. Attard. Il-Malti. 064(1988) (21) click here

07 Poeżija lil Studenta / R. Spiteri. Il-Malti. 064(1988) (22-25) click here

08 Karmenu Vassallo : Kelli Qalbu akbar Minnu / L. Mizzi. Il-Malti. 064(1988) (26) click here

09 Karmenu Vassallo : Poeta li jibqa' għal dejjem / J. Attard. Il-Malti. 064(1988) (27-30) click here

10 Lil-Karmenu Vassallo / M. Nocholas-Borg. Il-Malti. 064(1988) (31) click here

11 Karmenu Vassallo u l-Ħajja Reliġjuża H.A. Mallia. Il-Malti. 064(1988) (32-33) click here

12 Lil Ħabibi Poeta Karmenu Vassallo / P. Mifsud. Il-Malti. 064(1988) (34-35) click here

13 L-"Għażiż Karmenu..." / E.F. Attard. Il-Malti. 064(1988) (36-37) click here

14 Kemmxejn Dawl Ieħor / J.J. Camilleri. Il-Malti. 064(1988) (38-39) click here

15 Karmenu Vassallo : ħabib sinżier u onest / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 064(1988) (40-41) click here

16 Karmenu Vassallo / A.A. Muscat. Il-Malti. 064(1988) (42-44) click here

17 'Jekk...' ta' Karmenu Vassallo : Nota Stilistika / C. Briffa. Il-Malti. 064(1988) (45-51) click here

18 "Tqattagħomx... żommhom b'Tifkira" / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 064(1988) (52-73) click here

19 Xi Aspetti ta' l-Esperjenza Leopardjana ta' Karmenu Vassallo / O. Friggieri. Il-Malti. 064(1988) (74-88) click here

20 Reżensjoni. Il-Malti. 064(1988) (89-90) click here

Il-Malti. 65(1989)

01 Fejn Aħna? / Editorjal. Il-Malti. 065(1989)1-4(1-2) click here

02 Il-Bikja tal-Masġar / O. Friggieri. Il-Malti. 065(1989)1-4(3-4) click here

03 Mid-Djarju ta' l-Akkademja. Il-Malti. 065(1989)1-4(4-8) click here

04 Ġieh lil Tliet Membri ta' l-Akkademja / C. Galea Scannura. Il-Malti. 065(1989)1-4(9-13) click here

05 Id-Dwejra fuq l-Irdum / Ġ. Zammit. Il-Malti. 065(1989)1-4(14) click here

06 L-Aħħar Għonella / Ġ. Zammit. Il-Malti. 065(1989)1-4(15) click here

07 Ġunju fil-Folklor / Ġ. Cilia. Il-Malti. 065(1989)1-4(16-17) click here

08 Merħba bikom ja Tmenin / Ġ. Pisani. Il-Malti. 065(1989)1-4(18-22) click here

09 Il-Kunsill ta' l-Akkademja (1988-1990). Il-Malti. 065(1989)1-4(22) click here

10 L-Influwenza ta' Dun Karm fil-Letteratura Maltija / A. Massa. Il-Malti. 065(1989)1-4(23-27) click here

11 L-Alfabett ta' l-Għaqda : Ħarsa lura / J.J. Camilleri. Il-Malti. 065(1989)1-4(28-36) click here

12 Ħieh Postali lil Kittieba u Studjużi Maltin / E.F. Attard. Il-Malti. 065(1989)1-4(37-41) click here

13 Tliet Novelli Minsija ta' Ġużè Bonnici / O. Friggieri. Il-Malti. 065(1989)1-4(42-44) click here

14 Fil-Kamra tal-Mejtin / Ġużè Bonnici. Il-Malti. 065(1989)1-4(44-48) click here

15 L-Oħla Kelma! / Ġużè Bonnici. Il-Malti. 065(1989)1-4(48-51) click here

16 Anna Dvorak / Ġużè Bonnici. Il-Malti. 065(1989)1-4(51-53) click here

17 Nekroloġija : Patri Harry Born O.P. / V. Apap. Il-Malti. 065(1989)1-4(55) click here

18 Nekroloġija : Ġużè Cardona / C. Galea Scannura. Il-Malti. 065(1989)1-4(55-57) click here

19 Nekroloġija : Patri Marjanu Vella O.F.M. / D. Mintoff. Il-Malti. 065(1989)1-4(58-60) click here

20 Reċensjoni Ġ. / Cassar Pullicino. Il-Malti. 065(1989)1-4(61-62) click here

Il-Malti. 66(1990)

01 Ħarsa lura u oħra 'l Quddiem / Editorjal. Il-Malti. 066(1990)1-4(1-3) click here

02 Mid-Djarju ta' l-Akkademja. Il-Malti. 066(1990)1-4(3-5) click here

03 Il-Premju Letterarju u s-Sussidji. Il-Malti. 066(1990)1-4(6-7) click here

04 L-Ilsien Malti fil-Lapidi. Il-Malti. 066(1990)1-4(7-8) click here

05 Himno Nacional de Malta / Dun Karm; maqlub għall-Ispanjol minn Kilin. Il-Malti. 066(1990)1-4(8) click here

06 Tifkiriet dwar l-Akkademja / V. Apap. Il-Malti. 066(1990)1-4(9-11) click here

07 Fiż-Żmien li Jien kont Segretarju ta' l-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" 1940-1948 / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 066(1990)1-4(12-21) click here

08 Ħidma Għalenija / Ġ.A. Cilia. Il-Malti. 066(1990)1-4(22-25) click here

09 Il-Malti [Advertisement]. Il-Malti. 066(1990)1-4(26) click here

10 L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti Għamlet lil Malta Tassew Maltija / Ġ. Pisani. Il-Malti. 066(1990)1-4(27-33) click here

11 Ad Multos Annos! / K. Vella Haber. Il-Malti. 066(1990)1-4(34-39) click here

12 Il-Ġejjieni ta' l-Ilsien Malti / V.V. Barbara. Il-Malti. 066(1990)1-4(40-42) click here

13 Karmenu Vassallo u P. Anatasju Cuschieri, O. Carm. / H.A. Mallia. Il-Malti. 066(1990)1-4(42-44) click here

14 Għanja Lejlija ta' Ragħaj jiġġerra fl-Asja / G. Leopardi. Il-Malti. 066(1990)1-4(45-52) click here

15 Tifkira ta' Żewġ Assedji / J. Zammit Ciantar. Il-Malti. 066(1990)1-4(53-57) click here

16 Vassalli : It-Tnissil ta' Kuxjenza Nazzjonali Maltija / O. Friggieri. Il-Malti. 066(1990)1-4(58-71) click here

17 Reċensjoni. Il-Malti. 066(1990)1-4(72-76) click here

Il-Malti. 67(1991)

01 Jedd l-Ilsien Malti : Għażliet għall-Ġejjieni / Editorjal. Il-Malti. 067(1991)(1-3) click here

02 Mid-Djarju ta' l-Akkademja / J.M.G. Il-Malti. 067(1991)(4-6) click here

03 Cremona u l-Folklor / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 067(1991)(7-15) click here

04 Ninu Cremona u Kitbietu / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 067(1991)(16-21) click here

05 Dr. Antonio Cremona bħala Filologu u Grammatiku / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 067(1991)(22-26) click here

06 Xi Rqaqat oħra dwar l-Alfabet ta' l-Għaqda / J.J. Camilleri. Il-Malti. 067(1991)(27-31) click here

07 L-Alfabet ta' l-Għaqda u Ninu Cremona : ħarsa oħra lura / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 067(1991)(32-44+cov.e) click here

08 Reċensjoni. Il-Malti. 067(1991)(44) click here

09 Nekroloġija : Dun Frans Camilleri. Il-Malti. 067(1991)(45-46) click here

Il-Malti. 68(1992)

01 Aġġornament tat-Tagħrif fuq il-Kitba Maltija (1924) : Edizzjoni Speċiali. Il-Malti. 068(1992)(1-20) click here

Il-Malti. 69(1993)

01 Editorjal. Il-Malti. 069(1993)(i-iv) click here

02 Il-Werrej. Il-Malti. 069(1993)(ii) click here

03 Bir ; Tixjin ; Arlekkin / A. Mizzi. Il-Malti. 069(1993)(1-3) click here

04 Il-Vjaġġi u l-Mużika fl-Għar ta' l-Enimmi / P. Serracino Inglott. Il-Malti. 069(1993)(4-8) click here

05 Il-Fanal / G. Zammit. Il-Malti. 069(1993)(9-10) click here

06 Nida / Ġ. Borg. Il-Malti. 069(1993)(10) click here

07 Lampara / J. Buttigieg. Il-Malti. 069(1993)(11) click here

08 Il-Prietki ta' Dun Xand Cortis / Ġ. Mifsud. Il-Malti. 069(1993)(12-19) click here

09 Tema bil-Kompjuter ; Ardabjola / M. Azzopardi. Il-Malti. 069(1993)(20-21) click here

10 Il-Biża' tal-Griegi / F. Sammut. Il-Malti. 069(1993)(22-26) click here

11 Pariġi / O. Friggieri. Il-Malti. 069(1993)(27) click here

Remark: No issues of Il-Malti were published in 1994 and 1995.


Il-Malti. 70(1996)

01 Editorjal. Il-Malti. 070(1996)(i-ii) click here

02 Werrej. Il-Malti. 070(1996)(ii) click here

03 In-Naska / F. Sammut. Editorjal. Il-Malti. 070(1996)(1-8) click here

04 Is-Sewwa ; Ewnuki / C. Calleja. Il-Malti. 070(1996)(8) click here

05 Osanna / Ġ. Zammit. Il-Malti. 070(1996)(9) click here

06 Talba / C. Calleja. Il-Malti. 070(1996)(10)Arzella ċkejkna ; Niġi lura / Ġ. Borg. Il-Malti. 070(1996)(10) click here

07 Arzella ċkejkna ; Niġi lura / Ġ. Borg. Il-Malti. 070(1996)(10) click here

08 Dal-ġranet twal mingħajrek ... philip / D. Micallef-Chritien. Il-Malti. 070(1996)(11) click here

09 Raqdet il-Belt / L. Sciberras. Il-Malti. 070(1996)(12) click here

10 Imramma / A. Marshall. Il-Malti. 070(1996)(12) click here

11 San Ġwann tas-Salib Poeta Tal-Poeti / Ġ. Peresso. Il-Malti. 070(1996)(13-15) click here

12 Saġġ dwar "Mal-Ħmura tas-Silla" ta' Lino Spiteri / D. Massa. Il-Malti. 070(1996)(16-22) click here

Il-Malti. 71(1997)

01 Editorjal. Il-Malti. 071(1997)(i-vi) click here

02 Il-Werrej. Il-Malti. 071(1997)(ii) click here

03 Il-Moviment Qawmien Letterarju : Tletin Sena Wara / A. Mizzi. Il-Malti. 071(1997)(1) click here

04 Tliet Battuti mhux Kompluti ; Ittra ta' Mara Ħalliema / M. Azzopardi. Il-Malti. 071(1997)(2-3) click here

05 Imħabba Sewda : xenqiet il-baħar ; Naf Tifel / Ġ. Borg. Il-Malti. 071(1997)(3-4) click here

06 Metaforosi ; Bħan-Nar tal-Festi / A. Degabriele. Il-Malti. 071(1997)(4-5) click here

07 Temporale ; Foresti-Xita / V. Fenech. Il-Malti. 071(1997)(6) click here

08 Qamar tal-Vikingi ; Pakket Nru. 49 / C. Flores. Il-Malti. 071(1997)(7-8) click here

09 Il-Bieb Imsakkar ; Kull Ħolma Tqila / O. Friggieri. Il-Malti. 071(1997)(8-9) click here

10 Wara l-Bwieb tal-Ħġieġ / R. Mahoney. Il-Malti. 071(1997)(9-11) click here

11 Femminista ; Vudu / A. Marshall. Il-Malti. 071(1997)(11-12) click here

12 Serp / D. Massa. Il-Malti. 071(1997)(13) click here

13 M 42: Saif u Riġel / D. Massa. Il-Malti. 071(1997)(14) click here

14 Blanzun ; Tifsir / A. Mizzi. Il-Malti. 071(1997)(15-16) click here

15 Is-Snin / F. Sammut. Il-Malti. 071(1997)(17-19) click here

16 Stqarrija ; ġungla / P. Sciberras. Il-Malti. 071(1997)(19-20) click here

17 Saġġ fuq Diaspora ta' Albert Marshall / D. Massa. Il-Malti. 071(1997)(21-26) click here

Il-Malti. 72(1998)

01 Editorjal. Il-Malti. 072(1998)(i-ii) click here

02 Il-Werrej. Il-Malti. 072(1998)(ii) click here

03 Il-Malti : Lingua Punica jew Lingua Arabica? : Aspetti tad-Diskussjoni internatzzjonali li kien hemm lejn tmien is-Seklu Tmintax u l-bidu tas-Seklu Dsatax / T. Freller; maqlub minn A. Mizzi. Il-Malti. 072(1998)(1-7) click here

04 Il-Qawwa tal-Malti / C. Briffa. Il-Malti. 072(1998)(8-10) click here

05 Insellmu lil Min Ħalliena / C. Briffa. Il-Malti. 072(1998)(11-16) click here

06 Manuel Nicholas-Borg : poeta Malti-Awstraljan / R. Bovingdon. Il-Malti. 072(1998)(17-20) click here

07 Destin ; Uċuħ ; Xewqat / C. Coleiro. Il-Malti. 072(1998)(21) click here

08 Mill-Imgħoddi. Il-Malti. 072(1998)(22) click here

09 Nintervistaw lil Ġorġ Pisani / C. Briffa. Il-Malti. 072(1998)(23-24) click here

10 Għar Dalam ; Poeżija / Ġ. Borg. Il-Malti. 072(1998)(24) click here

11 Kumpliment lil Ilsienna / C. Briffa. Il-Malti. 072(1998)(25-28) click here

12 Miju Mekkek ta' l-Iljade / V. Xuereb. Il-Malti. 072(1998)(29-34) click here

13 Wirt Battal / P. Sciberras. Il-Malti. 072(1998)(34) click here

14 Naf Tifel ; Mħabba Sewda / Ġ. Borg. Il-Malti. 072(1998)(35) click here

15 Durham 11.5.96 / J. Friggieri. Il-Malti. 072(1998)(36) click here

16 Data base / P. Sciberras. Il-Malti. 072(1998)(36) click here

17 Ipokrezija / J. Buttigieg. Il-Malti. 072(1998)(37) click here

18 Mid-Djarju tat-Tarzna / P. Sciberras. Il-Malti. 072(1998)(38) click here

Il-Malti. 73(1999)

01 Editorjal. Il-Malti. 073(1999)(i-ii) click here

02 Il-Werrej. Il-Malti. 073(1999)(ii) click here

03 Kliem bil-Malti fi Priedka bit-Taljan / L. Cachia. Il-Malti. 073(1999)(1-4) click here

04 Jesu Dulcis Memoria ; trad. / P. Galea Curmi. Il-Malti. 073(1999)(4) click here

05 L-Awto-Ġudizzju : Nota fuq l-Għasfur taċ-Ċomb ta' Oreste Calleja / C. Briffa. Il-Malti. 073(1999)(5-7) click here

06 Ewnuki ; Is-Sewwa / C. Calleja. Il-Malti. 073(1999)(7) click here

07 Priedka bi Kliem u Siltiet bil-Malti Qadim u Mirqum / M. Fsadni. Il-Malti. 073(1999)(8-14) click here

08 Ir-Regoli tal-Kitba tal-Malti / M. Mifsud. Il-Malti. 073(1999)(15-21) click here

09 Insellmu ..... / L. Cachia. Il-Malti. 073(1999)(22-25) click here

10 Sagrifiċċju / C. Calleja. Il-Malti. 073(1999)(25) click here

11 Epigrammi / J.J. Camilleri. Il-Malti. 073(1999)(26) click here

12 Ħajku / O. Friggieri. Il-Malti. 073(1999)(27-28) click here

13 Għal Ġorġ Pisani / J. Zammit Tabona. Il-Malti. 073(1999)(28) click here

14 Ibqa' Int Miegħi / H.F. Lyte; trad. P. Galea Curmi. Il-Malti. 073(1999)(29) click here

15 L-Aħħar Għalqa / L. Sciberras. Il-Malti. 073(1999)(30) click here

Il-Malti. 74(2000)

01 Il-Werrej. Il-Malti. 074(2000)(3-5) click here

02 Messaġġ mill-President ta' Malta, il-Prof. Guido de Marco. Il-Malti. 074(2000)(7-8) click here

03 L-Importanza tal-Lingwi fid-Dinja / Editorjal; C. Briffa. Il-Malti. 074(2000)(10-12) click here

04 Karmenu Vassallo : Il-Lirika tat-Turment Eżistenzjali / O. Friggieri. Il-Malti. 074(2000)(15-26) click here

05 L-Istrateġija Psikostilistika f'Dun Karm / C. Briffa. Il-Malti. 074(2000)(27-46) click here

06 Profil ta' l-Estetika Letterarja Maltija / J. Attard. Il-Malti. 074(2000)(47-58) click here

07 Miju Mekkek ta' l-Ilijade / V. Xuereb. Il-Malti. 074(2000)(59-64) click here

08 Riflessjonijiet fuq il-Letteratura tas-Seklu Għoxrin / O. Friggieri. Il-Malti. 074(2000)(65-68) click here

09 L-Ortografija / C. Azzopardi. Il-Malti. 074(2000)(71-89) click here

10 L-Ismijiet ta' l-Elementi Kimiċi bil-Maltin / A. Vella. Il-Malti. 074(2000)(90-91) click here

11 Is-Semantika / T. Zarb. Il-Malti. 074(2000)(92-98) click here

12 Il-Kultura u l-Lingwa / Ġ. Mifsud Chircop. Il-Malti. 074(2000)(99-101) click here

13 L-Għaqdiet tal-Malti gahd hemm bżonnhom / A. Massa. Il-Malti. 074(2000)(105-106) click here

14 Analiżi tat-Temi ttrattati fil-Kotba tal-Proża fis-Sillabu tas-Sekondarja / S. Callus. Il-Malti. 074(2000)(107-111) click here

15 It-Tagħlim u t-Tisħiħ tal-Malti bil-Mezzi Moderni / C. Briffa. Il-Malti. 074(2000)(112-113) click here

16 Ġużè Muscat-Azzopardi : Bejn Storja, Rakkont u Patrijottiżmu Malti / A. Agius Muscat. Il-Malti. 074(2000)(116-121) click here

17 Il-Ħidma ta' Saydon / A. Sammut. Il-Malti. 074(2000)(122-137) click here

18 Ġanni A. Cilia (1904-1999) : Bniedem li ħadem mingħajr ebda interess / L. Abela. Il-Malti. 074(2000)(138-144) click here

19 Wallace P. Gulia (1926-2000). Il-Malti. 074(2000)(145) click here

20 J. Agius Ruggier / C. Briffa. Il-Malti. 074(2000)(146) click here

21 Infaħħru b'Ġieħ! / E.F. Attard. Il-Malti. 074(2000)(147-150) click here

22 Reċensjonijiet. Il-Malti. 074(2000)(153-171) click here

23 L-Ortografija tal-Malti Tmenin Sena Wara / L. Cachia. Il-Malti. 074(2000)(175-177) click here

24 Mill-Ħidma tal-Kunsill ta' l-Akkademja / C. Azzopardi. Il-Malti. 074(2000)(178-180) click here

25 Kummisjoni Lingwa fi ħdan l-Akkademja tal-Malti : Rapport ta' Ħidma. Il-Malti. 074(2000)(181-186) click here

26 Flus Lura / C. Clews. Il-Malti. 074(2000)(188-190) click here

27 Afrika / O. Friggieri. Il-Malti. 074(2000)(190-191) click here

28 5 ta' Ottubru 1798 : Ir-Rewwixta taż-Żabbarin kontra l-Franċiżi / A. Mizzi. Il-Malti. 074(2000)(192-194) click here

29 Durham / J. Friggieri. Il-Malti. 074(2000)(194) click here

30 Tifkiriet : Għand Majsi l-Parrukkier / M. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 074(2000)(195-202) click here

31 Jacqueline / C. Azzopardi. Il-Malti. 074(2000)(202) click here

32 Is-Sibt 29 ta' Marzu 1986 / A. Massa. Il-Malti. 074(2000)(203) click here

33 Lill-Għasfur / N. Vella Apap. Il-Malti. 074(2000)(204) click here

34 Nixtieq nibki / J. Caruana. Il-Malti. 074(2000)(205) click here

35 Imbierka s-Sapjenza : Skeċċ ta'/ C. Clews. Il-Malti. 074(2000)(206-210) click here

36 Par Għajnejn fid-Dlam / V.V. Barbara. Il-Malti. 074(2000)(211-214) click here

37 Iż-Żmien u l-Bniedem : Essay ta' / P.J. DeBono. Il-Malti. 074(2000)(215-219) click here

38 Dixx ta' l-Istejnles Stil / P.P. Borg. Il-Malti. 074(2000)(220-223) click here

39 Nota Bene / S. Grech. Il-Malti. 074(2000)(224) click here

40 Ħitan / A. Degabriele. Il-Malti. 074(2000)(225) click here

41 Data base / P. Sciberras. Il-Malti. 074(2000)(225) click here

42 Freddie Mercury : ĠIEĦ / C. Briffa. Il-Malti. 074(2000)(226) click here

43 Ħolma / J. Bugeja. Il-Malti. 074(2000)(226) click here

44 L-Imsiebaħ Firxu d-Dwal / E.F. Attard. Il-Malti. 074(2000)(227) click here

45 Żamma / M. Cassar. Il-Malti. 074(2000)(228) click here

46 Awtur tal-Baħar / C. Bezzina. Il-Malti. 074(2000)(229) click here

47 Nixxiegħa tal-Kuxjent minn Triq Ħas-Sajjied Birkirkara / T. Zarb. Il-Malti. 074(2000)(230-232) click here

48 Ċfuf u Żigarelli / Ġ. Borg. Il-Malti. 074(2000)(232) click here

49 Taħt is-Saffi Tqal / Ġ. Borg. Il-Malti. 074(2000)(323) click here

50 Fil-Lejl li Kiber Miegħi / Ġ. Borg. Il-Malti. 074(2000)(233) click here

Il-Malti. 75(2001)

01 Il-Werrej. Il-Malti. 075(2001)(3-5) click here

02 Il-Membri Ta' l-Akkademja. Il-Malti. 075(2001)(6) click here

03 Il-Messaġġ tal-Prim Ministru, Dr Eddie Fenech Adami : Il-Ħtieġa ta' Awtorità Waħda. Il-Malti. 075(2001)(7-8) click here

04 Il-Messaġġ tal-Kap ta' l-Oppożizzjoni, Dr Alfred Sant : L-Isfidi Quddiem l-Ilsien Malti. Il-Malti. 075(2001)(9-10) click here

05 Il-Ħidma ta' l-Akkademja / L-Editorjal. Il-Malti. 075(2001)(12-16) click here

06 Il-Poeżija ta' Daniel Massa : It-tiftixa ta' tfulija dejjiema / O. Friggieri. Il-Malti. 075(2001)(18-24) click here

07 Il-Mara fil-Letteratura tal-Kittieba Għawdxin / C. Cachia. Il-Malti. 075(2001)(25-48) click here

08 L-Ilsien Malti fix-Xandir, fil-Ġurnali u fir-Rivisti Maltin / J. Flsk. Il-Malti. 075(2001)(50-53) click here

09 Is-Sitwazzjoni Lingwistika f'Għawdex / C. Cachia. Il-Malti. 075(2001)(54-64) click here

10 Il-Malti fl-Edukazzjoni / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(66-67) click here

11 L-Aħħar Intervista mal-Professur Ġużè Aquilina / A. Cassar. Il-Malti. 075(2001)(68-72) click here

12 Biex Infakkru / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(74-75) click here

13 Il-Professur Dun Ġużepp Calleja / A. Massa. Il-Malti. 075(2001)(76-78) click here

14 Il-Ħidma ta' l-Akkademja tal-Malti favor l-Ilsien Malti / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(80-91) click here

15 Id-Dokument Konsultattiv dwar l-Ilsien Malti fix-Xandir maħruġ mill-Awtorità tax-Xandir / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(92-93) click here

16 Tnedija tat-Tipa Maltija / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(94) click here

17 Politika dwar il-Lingwa Maltija u l-Letteratura Tagħha / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(95-100) click here

18 Kavallier / S. Grech. Il-Malti. 075(2001)(102) click here

19 Tiġrib / T. Aquilina. Il-Malti. 075(2001)(102) click here

20 Kapella Pprofanata / Ġ. Borg. Il-Malti. 075(2001)(103) click here

21 Leħħiet / P. Aquilina. Il-Malti. 075(2001)(103-104) click here

22 Fir-Raqda Ħadra / C. Calleja. Il-Malti. 075(2001)(104) click here

23 Epigrammi : X'Dinja Din! / J.J. Camilleri. Il-Malti. 075(2001)(104) click here

24 Karnival 1999 (Għawdex) / J.M. Attard. Il-Malti. 075(2001)(105) click here

25 Ħarsti lejn l-art / Ġ. Zammit. Il-Malti. 075(2001)(106) click here

26 Lill-Mewt / J. Zammit Tabona. Il-Malti. 075(2001)(106) click here

27 Tifkira / L. Sciberras. Il-Malti. 075(2001)(107) click here

28 Il-Pitirross / K. Vella Haber. Il-Malti. 075(2001)(107-108) click here

29 Lill-Irġiel Miżżewġa / Ġ.A. Cilia. Il-Malti. 075(2001)(108-109) click here

30 Meta Hamlet u l-Fjuri Eterni Jiltaqgħu / D. Micallef. Il-Malti. 075(2001)(109-110) click here

31 It-Tren Iżomm il-Ħin / P. Aquilina. Il-Malti. 075(2001)(110-111) click here

32 Kemm tiswa tarbija? : Novella ta' / Ġ. Mallia. Il-Malti. 075(2001)(112-114) click here

33 Jien Naf / J.J. Cremona. Il-Malti. 075(2001)(115) click here

34 Odessa ; L-Isptar ; Agunija ; Milied XXI / C. Coleiro. Il-Malti. 075(2001)(115-118) click here

35 Entużjażmu ; Londra / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(118-119) click here

36 Dal-Ġebel Kbir / E. Attard. Il-Malti. 075(2001)(119) click here

37 Lit-Teatru Rjal / M. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 075(2001)(120-121) click here

38 Fl-Ewropa Magħquda / D. Micallef. Il-Malti. 075(2001)(121-122) click here

39 Fil-Mewt ta' Ġorġ Pisani / C. Cachia. Il-Malti. 075(2001)(122-123) click here

40 Lejl id-19 ta' Diċembru / C.B. Spiteri. Il-Malti. 075(2001)(123) click here

41 Kont Waħdi / S. Gatt. Il-Malti. 075(2001)(124) click here

42 Imħabbti / N. Micallef. Il-Malti. 075(2001)(124-125) click here

43 Xi Ġralek, Ma? ; Anki t-Tislima ; Fuq Xifer Nimxu ; Afrika / O. Friggieri. Il-Malti. 075(2001)(125-128) click here